Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017."— Esityksen transkriptio:

1 OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten

2 Piirros Mika Kolehmainen

3 Valinnaisuus perusopetuksessa Valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista ja laajentaa opintoja Valinnaiset opinnot tarjoavat oppilaille mahdollisuuden kehittää osaamistaan kiinnostuksensa suunnassa Uusi opetussuunnitelma korostaa oppilaiden aktiivista roolia ja oppilaan osallisuutta oppimisessa Valinnaisaineet sisältyvät oppilaan viikkotuntimäärään

4 Yleistä 1)Valinnaisten aineiden laajuus on 2 x 1h/viikko – Arvioidaan sanallisesti – Oppilaat saavat tutustua useaan valinnaiseen yläkoulun valinnaisia ajatellen 2)Oppilas valitsee koulun valinnaisainetarjottimelta kaksi valinnaisainetta 5. ja 6. luokille, joka vuosi erikseen 3)A2-kieli valitaan 5. luokalla ja se jatkuu 9. luokalle saakka

5 A2-kielet Alueelliset ryhmät, minimiryhmä 12 oppilasta, opetus järjestetään Kellon koulukeskuksessa Tarjolla ovat seuraavat vapaaehtoiset kielet: ruotsi saksa venäjä Jos oppilas valitsee A2-kieleksi ruotsin, hän voi valita 6.luokalla kaksi uutta valinnaisainetta, koska silloin kaikille alkaa pakollinen ruotsin opetus. Tuolloin A2-kieltä lukevat jatkavat omassa ryhmässään Kellon koulukeskuksessa ruotsin opiskelua.

6 Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisainetarjotin Äidinkieli ja kirjallisuus Matematiikka Ympäristöoppi Liikunta Musiikki Kuvataide Käsityö A2-kieli

7 Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Kurssilla monipuolistetaan ja syvennetään äidinkielen oppimista. Oppilaat pääsevät valitsemaan itseään kiinnostavia aiheita, esimerkiksi ilmaisutaitoa/draamaa, mediaa, elokuvaa, animaatioita, sanataidetta ja/tai kirjallisuutta. Kurssilla voidaan keskittyä yhteen tai useampaan aiheeseen oppilaiden ja opettajan toiveiden mukaisesti. Kurssilla tärkeintä ovat ilo, leikillisyys ja luovuus ja työskentelyssä suositaan toiminnallisia työtapoja.

8 Matematiikan syventävä kurssi Matematiikan syventävissä opinnoissa tutustutaan esimerkiksi salakirjoitusmenetelmiin, pulmatehtäviin ja matemaattisiin peleihin. Lisäksi perehdytään muun muassa ongelmanratkaisuun, lukujärjestelmiin, matematiikan kulttuuriin ja historiaan.

9 Ympäristöopin syventävä kurssi Syvennetään ja kehitetään tutkimustaitoja ja tehdään pienimuotoisia tutkimuksia, joihin liittyy kokeellisuutta ja elämyksellisyyttä. Kehitetään ympäristöherkkyyttä ja kestävän elämäntavan omaksumista luonnossa liikkuen ja havaintoja tehden. Harjoitellaan kestävän kehityksen ja kestävän elämäntavan toimia lähiympäristössä ja koulussa esimerkiksi vaikuttamisprojektin avulla. Mallinnetaan erilaisia luonnontieteellisiä ilmiöitä ja hyödynnetään teknologian mahdollisuuksia ilmiöpohjaisessa oppimisessa. Vahvistetaan terveysosaamista.

10 Liikunnan syventävä kurssi Liikunnan tarkoitus on tuottaa iloa, virkistystä ja hyvinvointia. Tavoitteena on motoristen perustaitojen vahvistaminen ja monipuolistaminen sekä liikunnallisten valmiuksien kehittäminen ja taitojen syventäminen. Oppilaat osallistuvat toiminnan suunnitteluun valiten sisältöjä ja liikuntamuotoja yhdessä ryhmän ja opettajan kanssa. Liikunnassa hyödynnetään eri liikuntaympäristöjä ja liikuntamuotoja tutustuen myös uusiin ja erilaisiin liikuntamuotoihin.

11 Musiikin syventävä kurssi Musiikin tarkoituksena on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan. Valinnaisen musiikin tehtävänä on laajentaa ja syventää oppilaan osaamista musiikissa. Valinnaisen musiikin kurssilla harjoitellaan musisoimisen taitoja, esiintymisen rohkeutta ja yhteistyökykyä ottamalla huomioon oppilaiden musiikilliset kiinnostuksen kohteet sekä monipuoliset työtavat. Oppilaita kuullaan työskentelyn ja ohjelmiston suunnittelussa. Valinnaisen musiikin kurssilla saadaan kokemuksia erilaisista esiintymistilanteista ja harjoitellaan musiikin esittämistä kannustavassa ilmapiirissä. Kurssilla tutustutaan erilaisiin musiikinlajeihin. Valinnaisen musiikin kurssi voidaan toteuttaa myös projektioppimisen näkökulmasta yhtä oppimiskokonaisuutta syventämällä tai jotakin aihepiiriä tai työskentelytapaa painottamalla.

12 Kuvataiteen syventävä kurssi Valinnaisen kuvataiteen tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista kuvataiteessa. Oppilaiden omat kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen luovat perustan valinnaisen kuvataiteen opetukselle. Uusien taitojen ja tekniikkakokeilujen lisäksi tavoitteena on saada oppimisen iloa, onnistumisen hetkiä ja nautintoa. Sisällöissä huomioidaan oppilaan omia ja ympäristön kuvakulttuureja, taiteen maailmaa sekä koulun omia painotuksia.

13 Käsityön syventävä kurssi Valinnaisen käsityön tehtävänä on syventää oppilaan kädentaitoja ja ohjataan oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan. Käsityö on monimateriaalinen oppiaine, jossa toiminta on tutkivaa, keksivää ja kokeilevaa. Tavoitteena on pitkäjänteinen ja innovatiivinen työskentelyprosessi, joka tuottaa itsetuntoa vahvistavia ja mielihyvää tuottavia kokemuksia oppijoille. Valinnaisessa käsityössä kokeillaan ja syvennetään käsityön aihepiirejä, jotka voidaan suunnitella yhdessä oppilaiden kanssa. Valinnaisessa käsityössä voidaan toteuttaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia tai projekteja syventyen johonkin aihepiiriin tai työskentelytapaan hyödyntäen koululla olevaa osaamista sekä oppimisympäristöjä.

14 Valinnan tekeminen Wilmassa Oppilaat ja huoltajat tekevät valinnat Wilmassa viikolla 14 8.4.2016 mennessä Valinnat tehdään Wilmassa sekä A2-kielen, että muiden valinnaisaineiden osalta Valinnaisaineiden valinta Wilmassa tehdään huoltajan Wilma-tunnuksella Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa 8.4.2016 jälkeen

15 Valinnan tekeminen Wilmassa Huoltaja kirjautuu omalla Wilma-tunnuksellaan ohjelmaan Ylävalikosta huoltaja valitsee valikon Kurssitarjotin Huoltaja valitsee painikkeen ”Kurssitarjottimeen” Näytölle ilmestyy avoinna olevat Kurssitarjottimet

16 4. luokan oppilaan valinnan tekeminen Wilmassa 4.luokan oppilaan huoltaja valitsee varsinaisesta tarjottimesta A2-kielen tai kaksi muuta valinnaisainetta 5.luokalle sekä kaksi varavalintaa Valinnan tehtyään huoltaja valitsee oppilaan nimen vasemmasta yläreunasta ja ohjautuu etusivulle

17 5. luokan oppilaan valinnan tekeminen Wilmassa 5.luokan oppilas valitsee kaksi valinnaisainetta kuudetta luokkaa varten sekä kaksi varavalintaa Jos oppilaalla on jo valittuna A2-kieli, hän ei valitse valinnaisaineita kuudennelle luokalle eikä varavalintaa Valinnan tehtyään huoltaja valitsee oppilaan nimen vasemmasta yläreunasta ja ohjautuu etusivulle


Lataa ppt "OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google