Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vertaisryhmät vanhemmuuden tukena Kotipuu. VÄESTÖLIITON KOTIPUU TAVOITE Maahanmuuttajataustaisten perheiden psykososiaalinen hyvinvointi KOHDERYHMÄ -Julkisen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vertaisryhmät vanhemmuuden tukena Kotipuu. VÄESTÖLIITON KOTIPUU TAVOITE Maahanmuuttajataustaisten perheiden psykososiaalinen hyvinvointi KOHDERYHMÄ -Julkisen."— Esityksen transkriptio:

1 Vertaisryhmät vanhemmuuden tukena Kotipuu

2 VÄESTÖLIITON KOTIPUU TAVOITE Maahanmuuttajataustaisten perheiden psykososiaalinen hyvinvointi KOHDERYHMÄ -Julkisen sektorin toimijat, järjestöt jne. -Maahanmuuttajataustaiset perheet TOIMINTA 1.Osaamisen vahvistaminen ammattiyhteisöissä -Kertaluonteisia ja laajempia koulutuskokonaisuuksia -Konsultaatiota -Materiaalien tuotanto 2.Maahanmuuttajaperheitä tukeva työ -puhelin- ja sähköposti, konsultaatiot, -Vertaisryhmät -Materiaalit Kotipuu 2

3 3 VANHEMPIEN VERTAISRYHMÄT Dialogi vanhempien välillä - ’en ole yksin, muutkin jakavat samanlaisen elämäntilanteen’ Dialogi perheiden ja ohjaajan välillä - tietoa ja ymmärrystä välittyy molemmin puolin - perheiden elämänhallinta paranee - ryhmän ohjaajan monikulttuurinen osaaminen vahvistuu Vertaistuki voi jatkua ryhmän jälkeenkin – pitkäaikaisvaikutus

4 Kotipuu 4 VERTAISRYHMÄ PIKKULAPSIPERHEIDEN VANHEMMILLE 7 tapaamiskerran sarja Ehdotus teemoiksi 1. TUTUSTUMINEN JA RYHMÄN SÄÄNNÖT 2. MAAHANMUUTON JA KOTOUTUMISEN KOKEMUS 3. LAPSEN TARPEET JA VARHAINEN VUOROVAIKUTUS 4. KASVATUSKOTONA. MUUTTUVA VANHEMMUUS 5. TUKIVERKOSTOT 6. LAPSEN SOSIAALISEN KEHITYKSEN TUKEMINEN 7. KIELENKEHITYS JA KAKSIKIELISYYS

5 Kotipuu 5 VERTAISRYHMÄT KOULUIKÄISTEN VANHEMMILLE TAPAAMISTEN TEEMOJA: 1. Tutustuminen 2. Maahanmuutto ja lapsen/nuoren näkökulma - muutos lapsen/nuoren elämässä - lapsen ja nuoren monet haasteet 3. Kodin ja koulun yhteistyö - miten luoda kotiin ’koulutuksen ja oppimisen kulttuuri’

6 4. Miten koulu tukee lasta koulunkäynnissä - oman äidinkielen opetus - erityisluokka sijoitukset yms 5. Kouluikäisen kaksikielisyyden kehittäminen - miten vanhemmat voivat tukea sen kehittymistä 6. Kouluikäisen lapsen sosiaalinen kehitys - kavereiden ja harrastusten merkitys 7. Nuoruus - murrosikä ja seksuuaaliterveys Kotipuu 6

7 VERTAISRYHMÄT VANHEMMILLE Ryhmiä voivat järjestää esim. - opettajat- neuvolat - esikoulut- avoimet päiväkodit - maahanmuuttajayhdistykset - leikkipuistot - kielikurssien opettajat - päiväkodit - projekteissa toimivat - S2-opettajat - kuraattorit- psykologit - luokkatoimikunta - vanhemmat - vanhempainyhdistys- asukasaktiivit - järjestöjen ym. edustajat - monikulttuurisissa kohtauspaikoissa työskentelevät Kotipuu 7

8 VERTAISRYHMÄN OHJAAMINEN Kaksi ohjaajaa – muista vertaisohjaaja Osallistujilla yhteinen kieli- tai kulttuuritausta TAI Yhdistävänä tekijänä maahanmuuttokokemus Erikielisten ryhmissä keskustelu suomeksi, englanniksi tai tarvittaessa tulkin avustuksellakin Ryhmät osana kotouttamissuunnitelmaa Kotipuu 8

9 RYHMÄN KOKOAMINEN Olemassa oleva asiakassuhde toiminnan perusta Tiedottamiseen erityistä huomiota! - tiedottamisen menetelmät, kieli jne. - huomioi ryhmätoiminnan vieraus - luottamuksellisuus, vapaaehtoisuus Tavoitteet toiminnalle Kotipuu 9

10 PERHEIDEN MONINAISUUS Jokainen perhe on erilainen - vuorovaikutuksessa perheen kanssa kotoutumisen resurssit, riskitekijät ja tarpeet selviävät > mahdollisuus luoda tarpeenmukaisia palveluja > luodaan monikulttuurista, tasa-vertaista yhteiskuntaa Kotipuu 10

11 VAIKUTTAVUUS Vanhempana vahvempana tässä yhteiskunnassa Vanhempien osallisuus, aktiivisuus Itseymmärryksen lisääntyminen Perheen voimaantuminen haastavassa tilanteessa Ongelmien ennaltaehkäisy Kotoutumisen tuki Kotipuu 11


Lataa ppt "Vertaisryhmät vanhemmuuden tukena Kotipuu. VÄESTÖLIITON KOTIPUU TAVOITE Maahanmuuttajataustaisten perheiden psykososiaalinen hyvinvointi KOHDERYHMÄ -Julkisen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google