Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Pilottikylien kehitystilannekartoitus Soila Palviainen ja Simo Palviainen Entra Ky.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Pilottikylien kehitystilannekartoitus Soila Palviainen ja Simo Palviainen Entra Ky."— Esityksen transkriptio:

1 Pilottikylien kehitystilannekartoitus Soila Palviainen ja Simo Palviainen Entra Ky

2 Toimeksianto ● Perehtyminen kylän kehittämissuunnitelmiin ja kylämatkailutuotteisiin ● Kylien haastattelukierros/kyläkäynnit ● Arvionti ● Matkailullinen konsultointi (teema, tuotteet ) ● Kyläkohtaisen raportin kirjoittaminen

3 Haastattelukierros 15.9.-30.11. ● 12 kylää käytiin haastattelemassa paikan päällä ● lisäksi 2 puhelinhaastattelua, 2 kirjallisesti ● mukana 1-13 kyläläistä ● projektipäällikkö mukana 8 haastattelussa ● Kylistä löytyy: parhaat paikat, persoonalliset kohteet, aidot kohtaamiset

4 Yhteisiä haasteita Asiat, joihin on vaikea vaikuttaa ● kunnan päätökset/säästöt - koulu → tuleeko uusia yrittäjiä? - kaavoitusasiat, uusia asukkaita kylälle? - onko yritystoiminnalle tilaa? - kunnan suhtautuminen yritystoiminnan/matkailun kehittämiseen

5 Toimijoita, onko heitä? ● Aktiivitoimijoiden määrä ● - useimmiten pieni ryhmä ● - aktiiviset toimijat mukana monessa ● - ikääntyminen ● - väsyminen ● MUTTA pienelläkin porukalla saadaan paljon aikaan!

6 Yhteistyön tahtotila ● Tekemisen tahto ● - ja yhteisen tekemisen tahto ● - mitä tehdään → päämäärä selväksi ● yhteinen markkinointi ● niin kylässä, paikallisesti, alueellisesti kuin valtakunnallisestikin

7 Tuotekehitys ● Kylämatkailutuote >< maaseutumatkailutuote ● Monen toteuttajan summana ● Tuotteen muuttumisherkkyys ● Majoitusyritys pohjana

8 Liiketoiminnallisuus ● Toiminnan suuntautuminen kohti liiketoimintaa ● - talkootyön osuus hinnoittelussa ● - yrittäjän oma työ → oman työn hinnoittelu ● - varamiesjärjestelmä → kuka tekee, jos itse ei ole paikalla ● - Laatukysymys myös!

9 Hinnoittelu kokonaisuudessaan ● myynti suoraan asiakkaalle ● myynti jälleenmyyjän kautta ● varausjärjestelmät

10 Mainioita malleja ● Palastelumalli Lohjan saaristossa (kehitteillä) ● Tanssit kylällä/kyläläisille, yhdessä asiakasryhmän kanssa → arvokkaat kohtaamiset! ● Takuulähdöt → pieni riski on, mutta yhteisellä mainostamisella voi riskiä pienentää (aikataulu tietoon hyvissä ajoin) ● Haetaan asiakkaat läheltä

11 Kylien välisiä teemoja ● Sotahistoria – Ruhtinansalmi – Möhkö - Degerby ● Kukka/kasvimaailma - Kukkia – Metsäkansa – Lohjan saaristo ● Museomaailmat - Killinkoski, Möhkö, Degerby, Peräseinäjoki

12 Matkailun kehittyminen kylissä

13 Matkailun kehittymisen tasot (vanha) ● Kehittymisen tasot (1-3) oli määritelty matkailun kehittymisen kokonaisnäkökulmasta ● Kehittymisen linja määrittyi kohti huippua joka oli kansainvälinen matkailu – MEK:n vienninedistämiskriteerit määrittivät parasta tasoa

14 Matkailun kehittymisen tasot (uusi) ● Kehittymisen tasot määritellään toisaalta – kylämatkailun näkökulmasta ● ja toisaalta – liiketaloudellis-toiminnallisesta näkökulmasta

15 Matkailun kehittymisen tasot ● Kategoriat, joiden avulla kehittymistä tarkastellaan ovat – Verkostoituminen/yhteistyö – Tuotekehitys – Laatu – Liiketoiminnallisuus – Markkinointi ja myynti

16 ● Kunkin kategorian sisällä on elementtejä (osatekijöitä), joita painotetaan keskenään eri tavoin ● Painoarvojen vaihteluväli 1-5 ● Jokainen kylä sai lisäksi kunkin osatekijän kohdalle haastattelujen, omien merkintöjensä ja ulkopuolisten tekemien arvioiden perusteella etenemisarvon ● Etenemisen vaihteluväli 0-3

17

18

19

20 Kylien tasot syksy 2014 ● Kylien kehitystä ei voi vielä arvoida ● Kylien sijainti oli (ulkopuolinen näkemys): – Perustasolla 0 kylää – Tasolla 18 kylää – Tasolla 26 kylää – Tasolla 32 kylää

21 Kylät ja eteneminen

22 Oman kehityksen työkalu ● Taulukosta tulee täytettävä versio nettiin ● Sen voi jokainen täyttää ja katsoa miltä oma tilanne kulloinkin näyttää ● Työkalu toimii myös kylämatkailun näkökulmasta, ei pelkästään liiketaloudellis- toiminnallisesta ● Työkalu on prototyyppi, mutta toimiva

23

24 Kiitos mielenkiinnostanne! soila.palviainen@entra.fi 045-129 0199 simo.palviainen@entra.fi 050-584 5587


Lataa ppt "Pilottikylien kehitystilannekartoitus Soila Palviainen ja Simo Palviainen Entra Ky."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google