Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

110.07.2006 Elementtiasennus Kerrostalotyömaalla oli meneillään elementtien asennustyö, asennettiin ontelolaattoja. Aikaisemmin aamulla oli.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "110.07.2006 Elementtiasennus Kerrostalotyömaalla oli meneillään elementtien asennustyö, asennettiin ontelolaattoja. Aikaisemmin aamulla oli."— Esityksen transkriptio:

1 www.tvl.fi 110.07.2006 Elementtiasennus Kerrostalotyömaalla oli meneillään elementtien asennustyö, asennettiin ontelolaattoja. Aikaisemmin aamulla oli asennettu sisäkuorielementti metallisten asennuspalojen varaan. Ontelolaattakuormat olivat myöhässä. Poikettiin työsuunnitelmasta ja muutettiin asennusjärjestystä. Ontelolaattojen päälle nostettiin kaksi pakettia hormielementtejä. Hormielementtipakettien paino jakaantui yhteensä neljälle vierekkäiselle ontelolaatalle.

2 www.tvl.fi 210.07.2006 Tapaturma Ontelolaattakenttä sortui vieden mukanaan niiden päälle nostetut hormielementit. Ontelolaattojen päätyjen alla ollut väliseinäelementti murtui. Aamulla asennettu sisäkuorielementti putosi alas maahan. Ontelolaattojen alla mittaustöitä tehnyt kirvesmies jäi ontelolaattojen alle menehtyen välittömästi. Toinen elementtiasentajista loukkaantui lievästi.

3 www.tvl.fi 310.07.2006 Taustaa 1/2 Rakennushankkeen organisointi - rakennusliike oli sekä rakennuttaja että päätoteuttaja (perustajaurakoitsija). Työmaalla ammattitaitoinen ja kokenut päätoteuttajan henkilöstö. Asennustyöt oli suunniteltu Elementtirakenteiden työselostus suunnittelijalta Asennussuunnitelma tehty ja hyväksytetty Laadunvarmistamiseksi tehty tehtäväsuunnitelma Betonityösuunnitelma Aloitus- ja asennuspalaverit oli pidetty Työmaan turvallisuusohje käytössä Työmaan TR-taso yli 90 %.

4 www.tvl.fi 410.07.2006 Taustaa 2/2 Elementtien asennustyö Seinäelementtien valmistajan asennusohjeena Ratu-kortti Seinäelementtien valmistaja käytti sisäkierrehylsyjä elementtiin tulevien sähköputkien tukemiseen valuvaiheessa Ontelolaattojen valmistajan asennusohjeessa annettiin ohjeita vain kiinteiden rakenteiden aiheuttamista kuormituksista ennen laatastojen saumausta. Työnaikaisista kuormituksista ei ollut elementtien valmistajien ohjeita. Ontelolaattojen alapuolella voitiin työskennellä heti niiden asennusvaiheen jälkeen.

5 www.tvl.fi 510.07.2006 Työtapaturmaan johtaneita tekijöitä 1/3 Ontelolaattakenttä sortui 20 minuutin kuluttua niiden asentamisesta. Sortumismekanismivaihtoehtoja on useita. Sisäkuorielementin tuenta oli puutteellinen. Väliseinäelementin epätasainen yläpinta ja hormielementeistä aiheutuva lisäkuorma lisäsivät rasituksia. Seinäelementin yläreuna lohkesi. Väliseinäelementin vinotuki kiinnitettiin sisäkierrehylsyyn, jota ei ollut tarkoitettu vinotukien kiinnittämiseen.

6 www.tvl.fi 610.07.2006 Työtapaturmaan johtaneita tekijöitä 2/3 Elementtien asennusohjeissa ei ollut ohjeita elementtien asennustyön- aikaisesta kuormittamisesta. Väliseinäelementin yläpinnan epätasaisuutta ei havaittu elementtitehtaalla eikä työmaalla. Rakennesuunnittelija ei antanut ohjeita elementtien työnaikaisesta kuormittamisesta. Työnaikaisia kuormituksia ja niistä johtuvia tuentatarpeita ei otettu huomioon asennustyön suunnittelussa.

7 www.tvl.fi 710.07.2006 Työtapaturmaan johtaneita tekijöitä 3/3 Ontelolaattojen tukipinnan pituus lähellä minimiarvoa Muutos asennusjärjestykseen ontelolaattojen kuljetuksen myöhästymisestä Hormielementtien nosto saumaamattoman ontelolaattakentän päälle Vaaratekijöitä ei tunnistettu eikä arvioitu riittävästi asennussuunnittelussa Työskentely saumaamattoman ontelolaattakentän alapuolella

8 www.tvl.fi 810.07.2006 Vastaavien työtapaturmien torjunta Rakennusaikainen vakavuus otetaan huomioon elementtien asennussuunnitelmassaRakennusaikainen vakavuus otetaan huomioon elementtien asennussuunnitelmassa Rakennushankkeen suunnittelussa huolehditaan elementtirakentamisen turvallisesta toteutuksestaRakennushankkeen suunnittelussa huolehditaan elementtirakentamisen turvallisesta toteutuksesta Valmistajan laatimat elementtien asennusohjeet Varmistetaan elementtien laatu ja virheettömyys Elementtien asennustyön turvallisuus Elementtien työnaikainen kuormittaminen huomioidaan suunnittelussa Määritetään asennuksen aikaiset putoamis- tai sortumavaaralliset alueet Työntekijöiden opastus ja ohjaus Tunnistetiedot elementissä Muita toimenpide-ehdotuksia

9 www.tvl.fi 910.07.2006 Rakennusaikaisen vakavuuden ottaminen huomioon elementtien asennussuunnittelussa Yhteistyötä suunnittelijoiden, elementtien valmistajien, päätoteuttajan sekä asennusurakoitsijan välille. Otettava huomioon rakennusaikaisen vakavuuden säilyminen. Tarvittaessa on esitettävä rakennesuunnittelijan esittämät tiedot yksittäisen elementin ja koko rakenteen eri työvaiheita koskevan asennusaikaisen vakavuuden säilymisestä. Otettava huomioon elementtien asennusaikainen tuenta sekä annettava ohjeet elementtien asennustyönaikaisesta kuormittamisesta.

10 www.tvl.fi 1010.07.2006 Elementtirakentamisen toteutuksen turvallisuus rakennushankkeen suunnittelussa Riittävät tiedot elementtien väliaikaista tuentaa sekä lopullista kiinnittämistä varten siten, että rakennusaikainen vakavuus säilyy asennustyön eri vaiheissa. Otettava huomioon myös elementtien työnaikainen kuormittaminen ennen niiden lopullista kiinnittämistä. Eri osapuolten tehtävät ja velvollisuudet –Pääsuunnittelijan tehtävät –Rakennesuunnittelijan tehtävät –Elementtisuunnittelijan tehtävät –Rakennuttajan tehtävät ja velvollisuudet

11 www.tvl.fi 1110.07.2006 Valmistajan laatimat elementtien asennusohjeet Elementissä on oltava tarpeelliset tunnistetiedot valmistajasta, elementin painosta sekä merkinnät sen turvallisesta nostamisesta (nostokohdat, nostolenkit). Betonielementtitoimituksesta tulee ilmetä tieto betonielementin valmistuspäivämäärästä. Tarvittaessa työmaalla on oltava tiedot elementin painopisteen sijainnista nostoja varten. Valmistajan toimittamissa elementtien asennusohjeissa –Riittävät tiedot asennuksen tukipinnoista ja epäsymmetristen elementtien (kavennukset yms.) paikoillaan pysymisestä. –Elementtien työnaikainen tuenta. –Tarvittaessa annetaan ohjeet ja rajoitukset elementtien kuormittamisesta ennen niiden lopullista kiinnittämistä.

12 www.tvl.fi 1210.07.2006 Elementtien asennustyön turvallisuus Elementit asennettava rakennesuunnittelijan hyväksymässä järjestyksessä niin, että yksittäisen elementin ja koko rakennelman asennusaikainen vakavuus säilyy. Elementti on nostettava ja asennettava asennussuunnitelman ja elementin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Jos suunnitelmista ja ohjeista joudutaan poikkeamaan, –on arvioitava muutoksen vaikutus työn toteuttamisen turvallisuuteen –tarvittaessa muutos on hyväksytettävä kyseisen suunnitelman laatijalla ennen töiden jatkamista. Elementtien tuentatapa on varmistettava elementtityypeittäin, että se vastaa sekä suunnittelijan että elementtien valmistajan antamia ohjeita. Erityisesti pitää kiinnittää huomiota tukitankojen ylä- ja alapään kiinnityksiin.

13 www.tvl.fi 1310.07.2006 Esimerkki tukitangon virheellisestä kiinnityksestä Kuvassa toiseen tapaukseen liittyvä tilanne Tukitangon alapää oli lohjennut irti, ~ 50 mm

14 www.tvl.fi 1410.07.2006 Muut toimenpide-ehdotukset Elementtien laadun ja virheettömyyden varmistaminen –Rakennuttajan tehtävät –Elementin valmistajan tehtävät –Työmaan tehtävät Elementtien työnaikainen kuormittaminen huomioidaan suunnitelmissa Määritetään asennuksen aikaiset putoamis- ja sortumisvaaralliset alueet –Putoamissuojaussuunnitelma putoamisvaarojen torjumiseksi. Työntekijöiden opastus ja ohjaus –Työnantajan on annettava työntekijöille työnopastus, riittävät tiedot ja ohjeet elementtirakentamisen vaaroista ja niiden torjunnasta. Tunnistetiedot elementissä


Lataa ppt "110.07.2006 Elementtiasennus Kerrostalotyömaalla oli meneillään elementtien asennustyö, asennettiin ontelolaattoja. Aikaisemmin aamulla oli."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google