Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Projektityöskentely Projekti käsitteenä Projektin vaiheet Projektin asettaminen Projektin suunnittelu Projektin käynnistäminen ja toteuttaminen Projektin.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Projektityöskentely Projekti käsitteenä Projektin vaiheet Projektin asettaminen Projektin suunnittelu Projektin käynnistäminen ja toteuttaminen Projektin."— Esityksen transkriptio:

1 Projektityöskentely Projekti käsitteenä Projektin vaiheet Projektin asettaminen Projektin suunnittelu Projektin käynnistäminen ja toteuttaminen Projektin päättäminen Tekijä, pvm

2 Projekti käsitteenä Työ, joka tehdään määritellyn kertaluontoisen tuloksen aikaansaamiseksi. Toiminta-aika Tavoitteet Resurssit Tyypillistä on toiminnan Suunnittelu Organisointi Johtaminen

3 Hyvä projekti Oikeat osallistujat Selkeät, realistiset tavoitteet Riittävät, oikeat resurssit Selkeät vastuut Järjestelmällinen työskentelytapa Kunnollinen ohjaus

4 Erilaisia projekteja Suunnittelu- ja tuotekehittelyprojekti Kehittämisprojekti Tutkimusprojekti Opinto- ja opiskeluprojekti

5 Projektin asettaminen Projektin asettaja (t) tai yhteistyötahot tekevät Projektikuvauksen / projektiesityksen / projektiehdotuksen. Voi olla tarpeen laatia myös yhteistyösopimus, jossa sovitaan tehtävistä, kustannuksista, oikeuksista jne.

6 Projektin suunnittelu Alkaa jo ideoinnissa, jatkuu asettamisvaiheessa ja koko projektin ajan. Painottuu projektin alkuun. Alussa laaditaan projektisuunnitelma.

7 Tulostavoitteet Kuvaavat tulosta, jonka projekti saa aikaan ja josta projekti vastaa ja joka on luovutettavissa projektin päättyessä. Tuloksen tulisi olla osoitettavissa, mitattavissa. Projektilla on usein myös välituloksia. Tuloksiin asetetaan laatutavoitteet. Tuloksiin liitetään tekijänoikeudet.

8 Toiminnalliset tavoitteet Kuvaavat toimintaa tai toiminnan muutosta, joka projektin tuloksilla voidaan saada aikaan. 1.Välittömät toiminnalliset tavoitteet 2.Keskipitkän aikavälin toiminnalliset tavoitteet 3.Pitkän aikavälin toiminnalliset tavoitteet

9 Toiminnalliset tavoitteet Liittyvät asiakkaiden, henkilökunnan, muiden tuotetta käyttävien toimintaan suoraan tai välillisesti. Voidaan nimetä: o Välittömät tulosten käyttäjät ja hyödynsaajat o Lopulliset hyödynsaajat

10 Oppimistavoitteet Muut tavoitteet Kuvaavat projektissa työskentelevien oppimista. Projektista riippuen. Esimerkiksi taloudelliset tavoitteet,

11 Standardit ja viranomaismääräykset Viralliset ohjeistukset, jotka liittyvät jollainlailla projektiin; joko tulokseen tai työskentelyyn.

12 Projektiorganisaatio Perustetaan projektin ajaksi. Henkilöt valitaan asiantuntijuuden ja päätöksentekovallan perusteella. Organisaation rakenne riippuu siitä, millaisesta projektista on kysymys; laajuus, kesto, osapuolten määrä jne.

13 Projektiorganisaatio Ohjausryhmä Projektiryhmä o Projektipäällikkö o Projektisihteeri o Muut projektiryhmän jäsenet Tukiryhmä Muut resurssit, esimerkiksi rahoittajat

14 Projektipäällikkö Työryhmä/työntekijä ProjektisihteeriTukiryhmä

15 Työryhmä3 Tukipalvelut Ohjausryhmä Laatuhenkilöt Työryhmä 2 Työryhmä!1 Projektipäällikkö

16 Ohjausryhmä Muodostuu osapuolten edustajista, joilla on valta päättää asioista. Kokoontuu muutaman kerran, riippuu projektista ja sen kestosta. Ohjaa ja seuraa projektin etenemistä. Hyväksyy suunnitelman, väli- ja lopputulokset. Päättää projektin muuttamisesta, keskeyttämisestä ja päättämisestä. Tiedottaa ulkopuolisille. Valitsee projektipäällikön.

17 Projektipäällikkö Johtaa ja ohjaa projektiryhmän /-ryhmien työskentelyä. Vastaa projektisuunnitelman laadinnasta ja hyväksyttämisestä, projektin toteutuksesta, dokumenttien laadinnasta jne. On yhteyshenkilö ohjausryhmään. Kantaa kustannusvastuun.

18 Projektisihteeri Projektiryhmä Avustaa projektipäällikköä suunnittelussa, kustannusten valvonnassa, dokumentoinnissa ja tekee muut projektipäällikön osoittamat tehtävät. Jäsenet voivat jakautua työryhmiksi tai työpareiksi. Suunnittelevat ja toteuttavat projektin tehtävät. Osallistuvat projektikokouksiin.

19 Tukiryhmä Projektin ulkopuolisia asiantuntijoita. Eivät ole vastuussa projektin etenemisestä. Ohjaavat ja neuvovat pyydettäessä. Laadun ohjaus ja valvonta.

20 Tehtäväluettelo Laaditaan projektin tavoitteiden mukaan. Tehtävät voivat olla rinnakkaisia tai peräkkäisiä. Voidaan esittää taulukossa tai graafisesti. Jaetaan päätehtäviin ja ne taas osatehtäviin.

21 Päätehtävät Yleensä 4-6 päätehtävää. Päätehtävistä syntyy yleensä jokin välitulos. Päätehtävien suorittamiseen käytetään aikaa >40 tuntia – 300/500 henkilötyötuntia

22 Osatehtävät Päätehtävien osia. Aikaa osatehtävien suorittamiseen käytetään < 40 henkilötyötuntia. Pieniä, yhtenäisiä kokonaisuuksia. Määrällä ei ole ylärajaa.

23 Ongelmat ja riskit Jaetaan projektin sisäisiin ja ulkoisiin riskeihin. Riskien tunnistamisen jälkeen suunnitellaan, miten niitä hallitaan (ennakkoon varautuminen ja varasuunnitelmat). Henkilöt Kustannukset Aikataulu Tuloksen laatu Tekniset Muut


Lataa ppt "Projektityöskentely Projekti käsitteenä Projektin vaiheet Projektin asettaminen Projektin suunnittelu Projektin käynnistäminen ja toteuttaminen Projektin."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google