Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TERVETULOA! OSALLISTAVAA OPPILASTOIMINTAA. NUKSUN YDIN Nuoret tekevät –aikuiset tukevat Anna nuorten tehdä itse Innosta, tue, kannusta Nuorten kyvyt esiin!

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TERVETULOA! OSALLISTAVAA OPPILASTOIMINTAA. NUKSUN YDIN Nuoret tekevät –aikuiset tukevat Anna nuorten tehdä itse Innosta, tue, kannusta Nuorten kyvyt esiin!"— Esityksen transkriptio:

1 TERVETULOA! OSALLISTAVAA OPPILASTOIMINTAA

2 NUKSUN YDIN Nuoret tekevät –aikuiset tukevat Anna nuorten tehdä itse Innosta, tue, kannusta Nuorten kyvyt esiin!

3 NUKSUN TOIMINTAMUODOT ToukoFest Jyväskylän Lasten Parlamentti –toiminta Nuorten Ääni Keski-Suomessa –toiminta Maakunnallinen Lasten Parlamentti Koulutukset ja valmennukset Kohtaamiset Palkitsemiset (Järjestöjen joulumarkkinat) Yrittäjyystalo & duunirinki -toimintamalli

4 Lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen JURIDISET PERUSTEET Suomen Perustuslaki YK:n yleissopimus lasten oikeuksista Nuorisolaki ja sen uudistus Hallituksen Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma Uusi kuntalaki Perusopetuslaki Lukiolaki & Laki ammatillisesta koulutuksesta Oppilashuoltolaki Opetussuunnitelmat mm. perusopetuksen ops ja sen uudistus

5 Perusopetuslaki 47 a § (voimaan 1.1.14) Osallisuus ja oppilaskunta Opetuksen järjestäjän tulee edistää kaikkien oppilaiden osallisuutta ja huolehtia siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus osallistua koulun toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä oppilaiden asemaan liittyvistä asioista. Oppilaille tulee järjestää mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä koulun järjestyssäännön valmisteluun.

6 Perusopetuslaki 47 a § Edellä 6 §:n 2 momentissa tarkoitetulla koululla tulee olla sen oppilaista muodostuva oppilaskunta. Oppilaskunta voi olla useamman koulun yhteinen. Oppilaskunnan tehtävänä on edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista sekä kehittää oppilaiden ja opetuksen järjestäjän välistä yhteistyötä. Opetuksen järjestäjän tulee kuulla koulun oppilaskuntaa ennen 1 momentissa mainittujen suunnitelmien ja määräysten vahvistamista sekä ennen muita oppilaiden asemaan olennaisesti vaikuttavia päätöksiä. Tässä pykälässä tarkoitettu toiminta järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti paikalliset olosuhteen huomioon ottaen. Tarkemmin toiminnan järjestämisestä päättää opetuksen järjestäjä. Toiminta tulee suunnitella opetussuunnitelman ja muiden koulun toimintaa ohjaavien suunnitelmien osana tai yhteydessä. Opetuksen järjestäjän tulee määräajoin selvittää oppilaiden ja heidän huoltajiensa näkemyksiä koulun ja opetuksen järjestäjän toiminnasta.

7 Uusi opetussuunnitelma Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen Osallisuus ja demokraattinen toiminta Monialaiset oppimiskokonaisuudet Oppilaiden osallisuus

8 OPS: Oppilaiden osallisuus Koulutyö järjestetään siten, että oppilaat saavat kokemuksia yhteistyöstä, osallistumisesta ja demokraattisesta toiminnasta omassa opetusryhmässään, koulussa ja sen lähiympäristössä sekä erilaisissa verkostoissa. Perusopetuslain mukaan koululla tulee olla sen oppilaista muodostuva oppilaskunta. Oppilaskunnan ja sen toimielinten tehtävänä on edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista. Se innostaa oppilaita esittämään näkemyksiään, toimimaan ja vaikuttamaan omiin ja yhteisiin asioihin. Oppilaskunta sekä koulun ja kunnan muut osallisuutta tukevat rakenteet ja toimintatavat tarjoavat tilaisuuksia harjoitella demokratiataitoja käytännössä.

9 Oppilaille vastuuta, eri muotoja 1 Osallistuminen koulun arkeen Järjestäjän tehtävät, vastuualueista huolehtiminen, opettajien avustaminen, materiaalien jakaminen ja käytön opastus Toisten oppilaiden avustaminen, koulun ilmapiirin kehittäminen Pienten oppilaiden avustaminen Toisten luotto-oppilaana toimiminen, tukioppilastoiminta, vertaissovittelu Tapahtumien järjestäminen Liikuntatapahtumat, lajitapahtumista monitoimipäiviin Kulttuuritapahtumat Monitoimipäivät Teemapäivät, tapahtumaviikot Koululehden tekeminen (netti, perinteinen), nettisivut, some Eri vastuualueet, mm. päätoimitus, toimitus, valokuvaus, mainosten hankinta, taitto, monistus/painatus, markkinointi, myynti NUORTEN KESKI-SUOMI RY, eeva-liisa.tilkanen@nuortenkeskisuomi.fi

10 Oppilaille vastuuta, eri muotoja 2 Kouluilmeen luominen Logot, maskotit, koulupaidat yms. Välituntitoiminnan organisointi ja toteuttaminen Eri toimintapisteitä, joista vastuuoppilaat vastaavat Iltapäivätoimintojen toteuttaminen Tilat käytössä, vastuuoppilaat Isommat oppilaat vetävät pienemmille kerhoja Osallistuminen koulun kehittämiseen Oppilasedustajat/vierailut opettajien kokous, johtokunnat Kouluttaminen esim. digiloikassa oppilaiden asiantuntijuuden käyttö Oppilaskuntatoiminta NUORTEN KESKI-SUOMI RY, eeva-liisa.tilkanen@nuortenkeskisuomi.fi

11 Oppilaat tekijöinä, tehtäväkuvia Järjestäjät Luottamusoppilaat, kummioppilaat, tukioppilaat Jokaiselle oppilaalle oma tukioppilas Luokista valitut Luokkatoimikunnat Luokkaisännät ja -emännät Oppilasvastaavat, vastuuoppilaat oppilasagentit Oppilaskunta NUORTEN KESKI-SUOMI RY, eeva-liisa.tilkanen@nuortenkeskisuomi.fi

12 Olennaista miten kohtaat oppilaan arjessa - arvostus, luottaminen, tukeminen, kannustaminen kaikkien osallistaminen ja osallistuminen NUORTEN KESKI-SUOMI RY, eeva-liisa.tilkanen@nuortenkeskisuomi.fi


Lataa ppt "TERVETULOA! OSALLISTAVAA OPPILASTOIMINTAA. NUKSUN YDIN Nuoret tekevät –aikuiset tukevat Anna nuorten tehdä itse Innosta, tue, kannusta Nuorten kyvyt esiin!"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google