Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut Pelvelukehityksen ekosysteemi julkisessa hallinnossa 3.12.2013 Mikael Vakkari – JulkICT/YRO.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut Pelvelukehityksen ekosysteemi julkisessa hallinnossa 3.12.2013 Mikael Vakkari – JulkICT/YRO."— Esityksen transkriptio:

1 JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut Pelvelukehityksen ekosysteemi julkisessa hallinnossa 3.12.2013 Mikael Vakkari – JulkICT/YRO

2 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv Palvelukehittämisen ekosysteemi  Uusien palveluinnovaatioiden ja palvelujen kehittämisen kiihdytys julkisella sektorilla  JulkICT strategia – Palveluinnovaatioiden ekosysteemit  Innovaatiot vauhdittamaan kehitystä  Palvelukehittämisen ja innovaatiotoiminnan mahdollistava toimintaympäristö  ”Julkisen hallinnon ICT:tä hyödyntäviä ratkaisuja ja toimintamalleja kehittävä ekosysteemi”  Avoin alusta, toimintamallit + työkalut 2

3 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 3 JulkICT Lab – konsepti  Ei tyrmätä ideoita – ennakkoluulottomuus  Onnistumiset kokeiluilla – hallittu riskinotto  Vältetään byrokratiaa ja jäykkyyttä  Uusia ratkaisumalleja palveluihin – uusia palveluita  Julkisen hallinnon ongelmanratkaisuympäristö  Hyödynnetään avautuvia tietovarantoja  Tarjotaan työkalut, ”raaka-aineet” ja ympäristö  Kytkentä olemassa oleviin ympäristöihin ja järjestelmiin  Nopea prosessi ja tulosten arviointi  Kokeilut testaukseen ja käyttöön avoimesti ja yhdessä  Idea nopeasti kokeiluun  Suositut ja toimivat kokeilut vakiintuvat ja ”ansaitsevat” jatkokehityksen ja käytön

4 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv JulkICT Lab – osallistuminen  Osallistumisen mahdollistava ympäristö  Keskeisintä tarjota kehittämisen välineet ja kokeiluympäristö, aktivoida ja sitouttaa kiinnostuneet ja varmistaa onnistuneiden tuotosten jalkautus, levitys ja käyttö julkisessa hallinnossa  Eri tapoja osallistua  Palaute, palvelujen käyttö, palvelujen kehittäminen, sovellusten tarjonta, ideat, testaus jne.  Toimitaan avoimesti ja joustavasti  Ei rajata käyttöoikeuksia  Maksuttomuus, mukaan käyttöehdoilla  Kansalaiset, yhteisöt, yritykset,korkeakoulut jne. 4

5 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv JulkICT Lab toimintamalli 5 Idea, konsepti, teema Kokeilu, kehitys Testaus, protot Korkeakoulut Yritykset Yhteisöt Palaute Vuorovaikutus Käyttöönotto Jalkautus Tuotantokäyttö Palvelu / Sovellus Tarpeet Tunnistetut ongelmat Strategia (ohjaus) KÄYTTÄJÄT Vapaa ideointi

6 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv JulkICT Lab käynnistys 2013  JulkICT Lab infran toteutus FORGE-rahoituksella (CSC)  FORGE:n palvelumuotoilupaja (kohde: ”julkinen hallinto”)  FORGE tarjoaa tuen ja ympäristön, tekniikan sekä alustan  Toteutus kytköksissä FORGE:n aikatauluun  Projektihenkilökunta VM:n rahoituksella (CSC)  Käynnistys ja suunnittelu loppuvuosi 2013  Pilotointi, testaus ja käyttöönotto 2014  Pilotteina MML:n avoin karttaliittymä ja palveluväylä  Palveluväylän laajempi pilotointi 2014 (Apps4Finland 2014?)  Kytkentä avoimen tiedon ohjelmaan ja dataportaaliin  Avoin tieto ”raaka-ainetta” FORGE:lle ja JulkICT Labille  Dataportaalin tukipalvelut (datahotelli, reititys ym.) 6

7 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv JulkICT Lab FORGE Hautomo Sovelluskehitys Sovellusten esittely CoCreation BigData Sovellusten käyttäjät ja ”suuri yleisö” - Saavutettavuus ja tietoisuus - Sovelluskokeilu ja lataus Sovelluskehittäjät / yhteisöt - Käyttökelpoisten aineistojen tunnistaminen - Kehitys ja testaus - innovaatiot, lisäarvo Lisäarvo Palvelukonseptit Sovellukset Avoin data Pilotointi, vuorovaikutus, jalkautus ja käyttö JulkICT Lab (julkisen hallinnon palvelumuotoilu) Julkisen hallinnon tarpeet, ideat Julkinen hallinto Yritykset - Osallistuminen kehittämiseen - Ideoiden jalostus - Tuotteistaminen - Tutkimus…

8 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv Avoimen tiedon ohjelma 2013 – 2015  JulkICT strategia – Avoin tieto ja tiedon yhteiskäyttö  Julkisen hallinnon tuottama tieto avataan ja hyödynnetään tehokkaasti  Julkisten tietovarantojen avaaminen  Kansantaloudelliset hyödyt  Yhteiskunnan läpinäkyvyys ja demokratia  Hallinnon sisäinen tehokkuus  Aineistoja koulutukselle ja tutkimukselle  Toteutetaan avoimen datan palvelu 8

9 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv Avoimen tiedon palvelu – dataportaali  Avoimen datan hyötykäyttöä tukeva maksuton palvelukokonaisuus  Julkisen hallinnon datakatalogi tietovarantojen kuvauksille  Rajapintamääritykset ja kytkentäinformaatio  Yksi ”luukku” avoimeen julkiseen dataan  Yhteentoimiva muiden dataportaalien kanssa  Tekninen alusta, ohjeistus ja tukipalvelu  Kytkentä muihin palveluihin ja jatkokehitys 9

10 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 10 Dataportaali – toteutus  Hankinta – Valtion IT-palvelukeskus  Puitejärjestely: Gofore ja Adage  Palvelun pystytys ja kehittäminen yhdessä palvelutietovarannon ja yhteentoimivuus.fi:n kanssa  Aikataulu 2013 – 2014  Toteutus käynnistetty 11/2013  Kehitysversiot verkkoon kommentoitavaksi  Palvelu valmistuu alkuvuodesta 2014  Toteutus  Alustaksi valittu CKAN  Avoimen tiedon viitearkkitehtuuri ja metatietomalli  Kuvailtujen tietoaineistojen kansallinen haravointi

11 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 11 Tavoitteet  Julkisen hallinnon avoimet tietovarannot kuvailtu yhdenmukaisesti ja saavutettavissa  Hyödyntäminen palvelukehittämisessä (JulkICT Lab)  Dataportaali on osa kokonaisuutta  Kansallinen palveluarkkitehtuuri (palveluväylä)  Päällekkäisestä tiedonkeruusta ja tuotannosta luovutaan – kustannussäästöt  Tiedon alkuperä ja luotettavuus taattava  Avoin julkinen data kaikkien kansalaisten saatavilla edesauttaa hallinnon läpinäkyvyyttä  ”MyData” – OmatTiedot: Yksilön oikeus itseä käsittelevään dataan

12 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv Dataportaali ja avoimen tiedon ohjelma Dataportaali Kuvailu- tiedot FORGE Hautomo Sovellustkehitys Sovellusten esittely CoCreation BigData JulkICT-Labs Kansalaiset, sovellusten käyttäjät - Saavutettavuus ja tietoisuus - Testaus, käyttö Sovelluskehittäjät - Käyttökelpoisten aineistojen tunnistaminen - Kehitys ja testaus - Palvelukokeilut Organisaatioiden tietovarannot TUKIPALVELU KOULUTUS Sovelluskehitys, vuorovaikutus Avoimen tiedon ohjelma Pilotointi, kokemukset Kansallinen koordinointi, toimintaperiaatteet Ohjaus, seuranta Käytännöt Tekninen saavutettavuus, kehitystarpeet Tiedonhaku, sovellukset RAJAPINNAT

13 Kiitos! Lisätietoja: https://wiki.julkict.fi/julkict/avoin-data http://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/02381_avoin_tieto/


Lataa ppt "JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut Pelvelukehityksen ekosysteemi julkisessa hallinnossa 3.12.2013 Mikael Vakkari – JulkICT/YRO."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google