Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Hybridiuhat Petteri Lalu everstiluutnantti, dosentti osastopäällikkö Puolustusvoimien tutkimuslaitos doktriiniosasto Esitetyt Esitetyt näkemykset perustuvat.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Hybridiuhat Petteri Lalu everstiluutnantti, dosentti osastopäällikkö Puolustusvoimien tutkimuslaitos doktriiniosasto Esitetyt Esitetyt näkemykset perustuvat."— Esityksen transkriptio:

1 Hybridiuhat Petteri Lalu everstiluutnantti, dosentti osastopäällikkö Puolustusvoimien tutkimuslaitos doktriiniosasto Esitetyt Esitetyt näkemykset perustuvat pääosin omaan tutkimukseeni eivätkä siten edusta työnantajani virallista kantaa.

2 Käsitteistä #1 Sota, sodankäynti –politiikan jatkaminen toisin, väkivaltaisin keinoin (Clausewitz, Lenin) –suurten yhteisöjen (vars. valtioiden) välinen organisoitu aseellinen taistelu (Kielitoimisto) –valtioiden välisten ristiriitojen äärimmäinen ratkaisukeino, jossa käytetään aseellista ja muuta voimaa tavoitteiden saavuttamiseksi; sodan pääsisältö on aseellinen taistelu (venäläinen sotilassanakirja 2007) Hybridi –ristey(ty)mä (Kielitoimisto) alunperin biologian termi "1 hevonen ja 1 aasi eivät vierekkäin vielä muodosta muulia" Hybridisodankäynti –valtiollinen tai ei-valtiollinen toiminta, jossa käytetään useita sodankäynnin muotoja: tavanomaista asevoimaa, epätavanomaisia taktiikoita ja rikollista toimintaa.

3 Käsitteistä #2 Uhka = kyky x tahto (motiivi) Hybridiuhka –toiminta, jossa käytetään samanaikaisesti ja adaptiivisesti yhdistelmää 1) poliittisia, sotilaallisia, taloudellisia, sosiaalisia ja informatiivisia keinoja ja 2) tavanomaisia, epätavanomaisia, terrorismia sekä disruptiivisia tai rikollisia menetelmiä. Kyseessä voi olla valtiollisten ja ei- valtiollisten toimijoiden yhdistelmä. Hybridivaikuttaminen (Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko 2016) –”Hybridivaikuttamisella ymmärretään suunnitelmallista toimintaa, jossa valtiollinen tai ei-valtiollinen toimija voi hyödyntää samanaikaisesti erilaisia sotilaallisia keinoja tai esimerkiksi taloudellisia tai teknologiaan perustuvia painostuskeinoja sekä myös informaatio-operaatioita ja sosiaalista mediaa, pyrkien vaikuttamaan kohteena olevan valtion heikkouksiin ja saavuttamaan omat tavoitteensa. Myös Suomeen kohdistuu hybridivaikuttamiseen kuuluvien keinojen käyttöä.”

4 Hybridioperaatiot – yhdysvaltalainen käsitys 2010

5 Potentiaalinen sotilaallinen uhka Suunnattu sotilaallinen uhka Välitön sotilaallinen uhka Sotilaallinen konflikti Ei-sotilaalliset keinot Sotilaalliset keinot 1. Kehittyminen piilossa 2. Kärjistyminen3. Konfliktin alku 4. Kriisi5. Ratkaisu6. Rauhan palauttaminen (konfliktin jälkeinen säätely) Koalitioiden ja liittoumien muodostaminenKonfliktin säätelykeinojen etsintä Poliittinen ja diplomaattinen painostus TalouspakotteetKauppasaartoSotatalous Jännitystä purkavien toimien kokonaisuus Informaatio-operaatiot Poliittisen opposition muodostaminen Diplomaattisten yhteyksien katkaisu Strateginen ryhmittäminen Sotilaalliset toimet Rt-operaatiot Eroavien intressien ilmaantuminen Erilaisten ristiriitojen tiedostaminen sotilaspoliittisessa johdossa Ristiriitojen kärjistyminen Kriisireagointi Sotilaallisen konfliktin lokalisointi Sotilaallisen konfliktin neutralointi Poliittisen opposition toiminta Sotilaspoliittisen johdon vaihto Strategisen pidäkkeen sotilaalliset keinot Ei-sotilaallisten ja sotilaallisten toimien suhde 4 : 1 Gerasimov 2013 Venäläinen käsitys konfliktien ratkaisusta 2013

6 Hybridiuhat Diplomatic-Information-Military-Economic DIMEDIME DIMEDIME CoCom Rauhanliike1983

7 Uhkien arviointi Carver-matrix KohdeCARVERYht Kansalaismielipide Sähkö Kaukolämpö Sähköinen maksuliikenne Elintarvikkeiden jakelu (kauppa) Vastustajan tärkeänä tavoitteena on saada valtio X taipumaan tärkeässä poliittisessa päätöksessä omalle nopeasti omalle kannalleen tammikuussa 2017 0-5 = ei, vähäinen, keskisuuri, suuri, erittäin suuri (Criticality, Accessibility, Recuperability, Vulnerability, Effect, Recognizability) Kriittisyys, tavoitettavuus, toipumiskyky, haavoittuvuus, vaikutus, tunnistettavuus Kriittisyys => yleensä osajärjestelmän kannalta, kun jokin kohde on valittu Toipumiskyvyn arviointi 5-0

8 Uhkien arviointi Carver-matrix KohdeCARVERYht Kansalaismielipide (info-vaikuttaminen)2214313 Sähkö2234415 Kaukolämpö2345317 Sähköinen maksuliikenne4424519 Elintarvikkeiden jakelu (kauppa)2223413 (Criticality, Accessibility, Recuperability, Vulnerability, Effect, Recognizability) Kriittisyys, tavoitettavuus, toipumiskyky, haavoittuvuus, vaikutus, tunnistettavuus Kriittisyys => yleensä osajärjestelmän kannalta, kun jokin kohde on valittu Toipumiskyvyn arviointi 5-0 Vastustajan tärkeänä tavoitteena on saada valtio X taipumaan tärkeässä poliittisessa päätöksessä omalle nopeasti omalle kannalleen tammikuussa 2017 0-5 = ei, vähäinen, keskisuuri, suuri, erittäin suuri

9 Hybridiuhan torjunnan piirteitä valtiojohtoinen, myös muiden toimijoiden osallistuminen elintärkeää (kunnat, järjestöt, kansalaiset) lainsäädännön kehittäminen – lait määrittävät tarkasti viranomaisten toimivaltuuksia – olemassa olevien lakien näkökulma on perinteinen ja siiloutunut valtioiden näkökulmien erilaiset painotukset: –Länsi- ja Keski-Eurooppa => terrorismi –Etelä-Eurooppa => Välimeri, siirtolaisuus –Koillis- ja Kaakkois-Eurooppa => Venäjä materiaalisen kriisinsietoisuuden ja varautumisen kustannukset ja toipumiskäyrän malli

10 Toipumiskäyrät palvelutaso aika normaali häiritsevä, taloudellisia vaikutuksia merkittäviä taloudellisia vaikutuksia vaikutuksia väestöön suuria taloudellisia vaikutuksia suuria vaikutuksia väestöön

11 YETT- strategian uhkamallit

12 Iltasanomat 2.8.2016 Eurobarometri 2016

13

14


Lataa ppt "Hybridiuhat Petteri Lalu everstiluutnantti, dosentti osastopäällikkö Puolustusvoimien tutkimuslaitos doktriiniosasto Esitetyt Esitetyt näkemykset perustuvat."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google