Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TALOUSARVION 2016 LÄHTÖKOHDAT Alueiden johtokunta 4.11.2015.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TALOUSARVION 2016 LÄHTÖKOHDAT Alueiden johtokunta 4.11.2015."— Esityksen transkriptio:

1 TALOUSARVION 2016 LÄHTÖKOHDAT Alueiden johtokunta 4.11.2015

2 Yleinen taloudellinen tilanne 25.- 26.9.2015 Muuttuja (%-muutos) Tuotanto (määrä) Palkkasumma Ansiotaso Työlliset (määrä) Inflaatio (%-yksikköä) Työttömyysaste Verot/BKT Julkiset menot/BKT Julkinen velka/BKT Euribor 3 kk, % 10 vuoden korko, % Vaihtotase/BKT Rahoitusjäämä/BKT 2016** 1,4 1,6 1,3 0,3 1,4 8,6 44,3 58,7 64,4 0,1 0,7 -0,5 -3,2 2017** 1,5 1,9 1,5 0,4 1,7 8,3 44,0 58,3 66,0 0,2 0,9 -0,4 -3,1 2013 -1,3 0,5 2,1 -1,1 1,5 8,2 43,9 57,8 55,8 0,2 1,9 -1,4 -2,5 Lähde: Tilastokeskus, VM Taloudellinen katsaus, kevät 2014* -0,1 0,6 1,4 -0,4 1,0 8,7 44,2 58,6 59,3 0,2 1,4 -1,2 -3,2 2015** 0,5 1,5 1,2 0,3 8,8 44,4 59,1 62,5 0,1 0,6 -0,6 -3,4

3 LOHJA, KEVÄÄN SEMINAARIN POHJALASKELMA TULOSLASKELMAKSI 2016 25.-26.9.20153

4 LOHJA, KEVÄÄN SEMINAARIN POHJALASKELMA RAHOITUSLASKELMAKSI 2016 25.-26.9.20154

5 Talousarvio 2016 laadintaohjeet 25.-26.9.20155

6 Talousarvio 2016 laadintaohjeet 25.-26.9.20156

7 Verotuloennuste 25.-26.9.20157 Lohja 1 000 €S 0 Yhteenveto TILIVUOSI20132014**2015**2016**2017**2018** Verolaji Kunnallisvero162 719162 931169 465171 951174 197180 783 Muutos %6,40,14,01,51,33,8 Yhteisövero5 5936 3176 4245 3665 4855 729 Muutos %8,912,91,7-16,52,24,4 Kiinteistövero11 19512 16012 498 Muutos %8,38,62,80,0 VEROTULOKSI KIRJATTAVA179 508181 408188 387189 815192 181199 010 Muutos %6,61,13,80,81,23,6

8 Tulorahoitus, bruttoinvestoinnit ja nettoinvestoinnit 2009- 2016 25.-26.9.20158

9 KÄYTTÖTALOUSMENOT TOIMIELIMITTÄIN 2016 Käyttötalousmenot 321,4 Milj. Euroa 25.-26.9.20159

10 KÄYTTÖTALOUSMENOT LAJEITTAIN 2016 Käyttötalousmenot 321,4 milj. euroa 25.-26.9.201510

11 MENOJEN RAHOITUS 2016 Tulot 335,1 milj. € (ilman lainan ottoa) 25.-26.9.201511

12 25.-26.9.201512 TULOSLASKELMA ( sis. sisäiset erät ) 1000 € TP2013TP2014TA2015 Muutos 2015 - 14TA2016 Muutos 2016 - 15 Toimintatuotot Myyntituotot35 47836 17735 661-1,436 8573,4 Maksutuotot16 78517 39316 859-3,116 9920,8 Tuet ja avustukset9 8459 0979 4934,36 417-32,4 Muut tuotot18 09818 80819 0551,318 579-2,5 Toimintatuotot yhteensä80 20581 47581 067-0,578 844-2,7 Toimintakulut Henkilöstökulut-130 226-129 559-131 9741,9-131 294-0,5 Palkat ja palkkiot-99 791-99 398-100 3240,9-99 919-0,4 Eläkekulut-24 774-24 548-25 7865,0-24 741-4,1 Muut henkilöstösivukulut-5 661-5 613-5 8644,5-6 63413,1 Palvelujen ostot-139 005-141 681-138 859-2,0-142 6442,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat-16 306-15 880-16 3442,9-15 941-2,5 Avustukset-14 130-15 147-16 82711,1-17 6785,1 Muut kulut-13 238-13 338-13 9944,9-13 832-1,2 Toimintakulut yhteensä-312 906-315 605-317 9980,8-321 3891,1 TOIMINTAKATE-232 700-234 129-236 9311,2-242 5452,4 Verotulot179 744181 616187 7083,4189 8151,1 Valtionosuudet63 50462 88962 000-1,466 5007,3 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot135141137-2,61434,7 Muut rahoitustuotot79881196118,5832-13,4 Korkokulut,-1 414-1 320-1 77034,1-1 520-14,1 Muut rahoituskulut-203-250-40-84,0 -100,0 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä-684-618-71215,1-544-23,5 VUOSIKATE9 8649 75712 06523,713 2269,6 Poistot ja arvonalennukset-11 602-12 019-12 5955-13 5418 Satunnaiset erät1 484 TILIKAUDEN TULOS-1 738-777-529-31,9-315-40,5 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)82 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)-1 656-696-448-35,6-233-47,9

13 25.-26.9.201513 RAHOITUSLASKELMA (sis. sisäiset erät) 1000 €TP2013TP2014TA2015 Muutos 2015 - 14TA2016 Muutos 2016 - 15 VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Toiminnan rahavirta Vuosikate9 8649 75712 06523,713 2269,6 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät-1 008-1 949-1 892-2,9-2 60037,4 Tulorahoitus yhteensä8 8567 80910 17330,310 6264,5 Investoinnit Investointimenot18 58531 01123 925-22,925 3305,9 Rahoitusosuudet investointimen.25861525 Käyttöomaisuuden luovutustulot1 7023 5002 500-28,64 70088,0 Nettoinvestoinnit16 62627 51120 810-24,420 605-1,0 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA-7 770-19 703-10 637-46,0-9 979-6,2 RAHOITUSTOIMINNAN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainojen vähennykset637477,3384,1 Antolainojen muutokset -6-37477,3-384,1 Pysyvien vastaavien saamisten lisäys12 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys15 00012 00016 15015 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys6 5036 3436 5005 858 Lyhytaikaisten lainojen muutos-5 579405 Lainakannan muutokset yhteensä2 9186 0619 650 9 142 Oman pääoman muutos Muut maksuvalmiuden muutokset2 0484535917990 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA4 9546 52110 27857,69 979-2,9 Kassavarojen muutos-2 816-13 182-359

14 25.-26.9.201514 RAHOITUSLASKELMA (sis. sisäiset erät) 1000 €TP2013TP2014TA2015 Muutos 2015 - 14TA2016 Muutos 2016 - 15 VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Toiminnan rahavirta Vuosikate9 8649 75712 06523,713 2269,6 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät-1 008-1 949-1 892-2,9-2 60037,4 Tulorahoitus yhteensä8 8567 80910 17330,310 6264,5 Investoinnit Investointimenot18 58531 01123 925-22,925 3305,9 Rahoitusosuudet investointimen.25861525 Käyttöomaisuuden luovutustulot1 7023 5002 500-28,64 70088,0 Nettoinvestoinnit16 62627 51120 810-24,420 605-1,0 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA-7 770-19 703-10 637-46,0-9 979-6,2 RAHOITUSTOIMINNAN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainojen vähennykset637477,3384,1 Antolainojen muutokset -6-37477,3-384,1 Pysyvien vastaavien saamisten lisäys12 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys15 00012 00016 15015 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys6 5036 3436 5005 858 Lyhytaikaisten lainojen muutos-5 579405 Lainakannan muutokset yhteensä2 9186 0619 650 9 142 Oman pääoman muutos Muut maksuvalmiuden muutokset2 0484535917990 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA4 9546 52110 27857,69 979-2,9 Kassavarojen muutos-2 816-13 182-359


Lataa ppt "TALOUSARVION 2016 LÄHTÖKOHDAT Alueiden johtokunta 4.11.2015."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google