Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ammatillisen työn ja asiakastyön menetelmiä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ammatillisen työn ja asiakastyön menetelmiä"— Esityksen transkriptio:

1 Ammatillisen työn ja asiakastyön menetelmiä

2 Asiakkaan kohtaaminen
Vuorovaikutustaidot Eläytymiskyky Asiakkaan arvostaminen Asiakkaan tasolle asettuminen Ajan antaminen Silmiin katsominen, mikäli se soveltuu asiakkaan kulttuuriin (katseesta voi lukea paljon) Koskettaminen (asiakkaan tilanne huomioiden – asiakkaalta kysyen) Ymmärtämisen varmistaminen (asiakas voi toistaa omin sanoin) Lyhyet ja selkeät ohjeet

3 Ohjausprosessi Tutustuminen Luottamus-suhde Tavoit-teet Suunnittelu
Ohjaus ja toimin-ta Arviointi Ohjaussuh-teen päättyminen

4 Läsnäolo työmenetelmänä
Todellinen läsnäolo tarkoittaa vuorovaikutuksellista, emotionaalista ja fyysistä läsnäoloa. Hiljaisuutta ei pidä täyttää puheella eikä tarjota helposti valmiita ratkaisuja. Lähihoitaja on jatkuvasti vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa ja saattaa olla ihminen, jota asiakas näkee useimmin. On hallittava sekä sanallinen että ei-sanallinen viestintä. Tunteita voi näyttää. Loukkaantumisen ja harmistumisen voi näyttää ja kertoa asiakasta kunnioittaen. Avoimuus tukee luottamuksellisuutta ja välittämistä. Asiakkaalle pitää kertoa, mitä tehdään – asiakkaan fyysinen huomioiminen.

5 Puheeksiotto Huoli puheeksi –menetelmä: vaikeatkin asiat puheeksi asiakasta kunnioittavalla tavalla. Työkaluna on Huolen vyöhykkeistö ja Huolen puheeksioton ennakointilomake. Huolen vyöhykkeistön avulla työntekijä jäsentää kokemaansa huolen astetta, auttamismahdollisuuksiensa riittävyytä ja lisävoimavarojen tarvetta. Myös asiakas voi arvioida vyöhykkeistön avulla omaa huoltaan ja tukitarpeitaan. Vyöhykkeistön tarkoituksena on selkiyttää asiakkaiden ja työntekijöiden yhteistyötä.

6 Huolen vyöhykkeistö Ei huolta - vyöhyke Pienen huolen vyöhyke
Huolen harmaa vyöhyke Suuren huolen vyöhyke Huolen puheeksioton ennakointilomake: verkostomenetelmat/ FI/puheeksiottaminen

7 Muita puheeksioton välineitä
Löytyvät nettisivuilta Alkoholin käytön puheeksioton apukortti: Päihdelinkki.fi Työkyvyn tukemisen puheeksiottomalli: Suomen Työterveyshoitajaliitto ry:n nettisivut

8 Motivoiva haastattelu
Työmenetelmä, jolla tehdään muutostyötä esimerkiksi asiakkaan motivoimiseksi terveyttä ja hyvinvointia tukeviin päätöksiin ja elämäntapaan. Soveltuu kuntouttavaan työotteeseen Sisältää seuraavat osat: Avoimet kysymykset Heijastava kuuntelu ja vahvistaminen Keskustelun tiivistäminen

9 Moniammatillinen yhteistyö ja verkostotyö
Läheisneuvonpito Pienyhteisöjen verkostomalli Dialoginen verkostomalli Yksilökohtainen palveluohjaus Bronfenbrennerin ekologinen malli

10 Läheisneuvonpito Vahvistetaan asiakkaan ja hänen
lähipiirinsä asemaa ja voimavaroja Läheisneuvonpitoon liittyviä kysymyksiä: Millainen suhde sinulla on lähipiirin jäseniin? Millainen suhde sinulla on asiakkaaseen? Keneltä koet saavasi tukea? Millaiset voimavarat sinulla itselläsi on? Mitä vahvuuksia sinulla on? Miten sinä voisit auttaa asiakasta?

11 Pienyhteisöjen verkostomalli
Sosiaalinen verkostokartta: Asiakkaan tukeminen verkostojen avulla Pienyhteisöjen verkostomalliin liittyviä kysymyksiä: - Mihin ryhmiin kuulut? - Mitkä ryhmät tukevat kuntoutumistasi? - Mitkä ryhmät haittaavat kuntoutumistasi? - Mihin ryhmiin kuulumalla voit parhaiten tukea kuntoutumistasi? - Miten voisit erota ryhmistä, jotka haittaavat kuntoutumistasi?

12 Dialoginen verkostomalli
Tulkintojen ja vaihtoehtojen etsiminen ja tutkiminen Suunnittelu lähtee hyvästä tilanteesta eteenpäin Lähtökohtana jokaisen kuulluksi tuleminen ja toimintasuunnitelman laatiminen Ennakointidialogi: verkostojen yhteiset palaverit  eri osanottajien yhteistyön koordinointi Ulkopuoliset verkostokonsultit vetävät palavereja

13 Yksilökohtainen palveluohjaus
Asiakaslähtöisyys, asiakkaan etu, luottamuksellisuus Neuvonta, koordinaatio, asianajo, asiointi Palvelujen tarpeen yksilöllinen arviointi, suunnittelu ja voimavarat - Missä päivittäisissä toiminnoissa tarvitset apua ja tukea? - Miten palvelut vastaavat tarvitsemaasi apuun? - Millainen taloudellinen tilanteesi on? - Mitä etuisuuksia sinulla on käytettävissä tällä hetkellä? - Mitä muita toiveita sinulla on, mikä helpottaisi arjen sujumista ja hyvinvointia?

14 Bronfenbrennerin ekologinen malli


Lataa ppt "Ammatillisen työn ja asiakastyön menetelmiä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google