Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

(http://www.tekry.fi). TE3 NÄKÖKULMIA TERVEYTEEN Hurtig 2015-2016.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "(http://www.tekry.fi). TE3 NÄKÖKULMIA TERVEYTEEN Hurtig 2015-2016."— Esityksen transkriptio:

1 (http://www.tekry.fi)

2 TE3 NÄKÖKULMIA TERVEYTEEN Hurtig 2015-2016

3 Mitä terveys on?  Olet opiskellut jo vuosia terveystietoa. Pohdi sen pohjalta: a. Mitä terveys tarkoittaa? Mitä tunnusmerkkejä terveyteen kuuluu? b. Mitä sairaus tarkoittaa? Mitä tunnusmerkkejä sairauteen kuuluu?

4 Erilaisia terveyden määritelmiä  Terveys on taudin puuttumista.  Terveys on kykyä selviytyä sosiaalisissa suhteissa.  Terveys tarkoittaa kykyä sopeutua elämän ongelmiin.  Terveys tarkoittaa kykyä toteuttaa kaikki ne asiantilat, jotka ovat välttämättömiä pitkän aikavälin onnellisuudelle.  Terveys on toimintakykyä.

5 TERVEYDEN JA SAIRAUDEN TARKASTELUN MALLEJA 1)Lääketieteellinen malli terveyttä tarkastellaan lääketieteen näkökulmasta modernissa lääketieteellisessä tutkimuksessa henkilökohtaisen vuorovaikutuksen lisäksi lääkärin käytössä ovat kehittyneet tutkimusinstrumentit ja –menetelmät keskeisimpiä lääketieteellisen diagnostiikan eli taudinmäärittelyn menetelmiä on edelleen selvittää potilaan elämäntilanne ja terveyteen liittyvät tekijät eli esitiedot

6 Kaikki vaikuttaa kaikkeen

7 TERVEYDEN JA SAIRAUDEN TARKASTELUN MALLEJA 2) Toiminnallinen eli funktionaalinen malli keskitytään ihmisen toimintakyvyn tutkimiseen tarkastellaan yksilön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä toimintakyky tarkoittaa ihmisen kykyä selviytyä jokapäiväisen elämän vaatimuksista kotona ja työssä voidaan selvittää päivittäisistä toiminnoista selviytymistä tai keskittyä tarkastelemaan esimerkiksi työn vaatimuksista selviytymistä

8 TERVEYDEN JA SAIRAUDEN TARKASTELUN MALLEJA 3) Subjektiivinen terveysmalli ollaan kiinnostuneita ihmisten omista kokemuksista tarkastelun kohteena on koettu terveydentila eli ihmisen oma arvio omasta terveydestään voidaan tarkastella ihmisten terveyden arvioita suhteessa heidän aikaisempaan terveyteensä, ikätovereidensa terveydentilaan tai arvioihin omista oireista oireista voidaan tarkastella erikseen psyykkisiä (esimerkiksi alakuloisuus, jännittäminen, ahdistuneisuus, masentuneisuus, hermostuneisuus) ja somaattisia eli fyysisiä (esimerkiksi erilaiset kivut ja säryt, huimaus, muutokset ruokahalussa) oireita

9 MITEN HUONO TERVEYS SELITETÄÄN ERI MALLEISSA: 1. Lääketieteellinen: tauti, sairaus 2. Toiminnallinen malli: kyvyttömyys selvitä normaaleista tehtävistä ja rooleista 3. Subjektiivinen malli: yksilön tuntemukset omasta tilasta

10 MITATTU JA KOETTU TERVEYS 1) Mitattu terveys eli objektiivinen terveys sairaudet paino vyötärön ympärys kunto kuolinsyyt ym. mitattavat asiat 2) Koettu eli subjektiivinen terveys Miten ihminen itse kokee oman terveytensä? oireet


Lataa ppt "(http://www.tekry.fi). TE3 NÄKÖKULMIA TERVEYTEEN Hurtig 2015-2016."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google