Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

10.9.2013 Heli Koski Avoin data ja avoin tieto - hyödyt, riskit ja muutos, seminaari 10.9.2013.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "10.9.2013 Heli Koski Avoin data ja avoin tieto - hyödyt, riskit ja muutos, seminaari 10.9.2013."— Esityksen transkriptio:

1 10.9.2013 Heli Koski Avoin data ja avoin tieto - hyödyt, riskit ja muutos, seminaari 10.9.2013

2 Avoimen datan taloudellisten vaikutusten tutkimus Systemaattinen, aineistoanalyysiin perustuva tutkimus avoimen datan taloudellisista vaikutuksista yhä varsin vähäistä (datan puute, mittaamisongelmat) Raportoidut tutkimukset ja case -esimerkit viittaavat siihen, että datan avaamisella, ja erityisesti sen hinnoittelulla, voi olla merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Avoin data ja avoin tieto - hyödyt, riskit ja muutos, seminaari 10.9.2013

3 Julkiseen tiedon hyödyntämiseen perustuvien markkinoiden koko (Vickery, 2011) EU27-maat (kapeasti määriteltynä, ilman kulttuuria, tiedettä ym.): noin 28 miljardia euroa vuonna 2008. Julkista tietoa voidaan käyttää erilaisissa sovelluksissa kaikilla talouden osa-alueilla - Suorat ja epäsuorat hyödyt (esim. datan ja siihen liittyvien palveluiden myynti ja tästä saatavat verotulot) julkisen tiedon hyödyntämisestä EU 27- maissa noin 140 miljardia euroa vuosittain. Avoin data ja avoin tieto - hyödyt, riskit ja muutos, seminaari 10.9.2013

4 Tiedon hinnalla on merkitystä Miten julkinen tieto on hinnoiteltu?: - Osin tai täysin kustannusperusteinen hinnoittelu - Liiketaloudellinen hinnoittelu - Rajakustannushinnoittelu eli irtiottokustannuksiin perustuva hinnoittelu – EU:n maksimihintasuositus (EU-maista esim. UK, Hollanti ja Tanska siirtyneet rajakustannushinnoitteluun) - Ilmainen tieto Avoin data ja avoin tieto - hyödyt, riskit ja muutos, seminaari 10.9.2013

5 Siirtyminen (enintään) rajakustannushintoihin lisää tiedon hyödyntämistä Case –esimerkit osoittavat julkisen tiedon kysynnän kasvaneen merkittävästi siirryttäessä rajakustannushinnoitteluun/ilmaisen tiedon tarjontaan. Aineistoanalyysi osoittaa tiedon hinnan vaikuttavan yritysten kasvuun. Case –esimerkki julkista tietoa hyödyntävistä meteorologisista markkinoista viittaa hinnoittelun vaikuttavan myös markkinoiden kokoon. Avoin data ja avoin tieto - hyödyt, riskit ja muutos, seminaari 10.9.2013

6 Case –esimerkit: hinnan vaikutus tiedon kysyntään Esimerkki I, Australia: Vuonna 2001 “Spatial Data Access and Pricing policy” velvoitti julkiset maantieteellisen tiedon tarjoajat tarjoamaan tietoja ilmaiseksi Internetin kautta ja rajakustannushintaan CD-muodossa. Vuoden 2005 loppupuolelta Australian tilasto- viranomainen (Australia Bureau of Statistics) on tarjonnut kaikki julkaisunsa, taulukot ja väestön- laskentadatan ilmaiseksi Internetin kautta. Avoin data ja avoin tieto - hyödyt, riskit ja muutos, seminaari 10.9.2013

7 Esimerkki I: Australia Avoin data ja avoin tieto - hyödyt, riskit ja muutos, seminaari 10.9.2013 Source: Australian Bureau of Statistics, 2009

8 Esimerkki II: Itävalta Vuonna 2006 “the Austrian Act of Surveying” mahdollisti muutoksen maantiet. julkisen tiedon kust.perusteisesta hinnoittelusta rajakustannushinnoitteluun. Usein keskeisten maantieteellisten tietojen hinnat laskivat jopa 97 %.  Esim. digitaalisten tonttikarttojen kysyntä kasvoi vuodessa yli 250 % ja maisemamallien yli 1000 %.  Käyttäjinä erityisesti PK-yritykset, myös uusia käyttäjäryhmiä maantieteelliselle tiedolle (esim. terveyspalveluita tuottavat yritykset).  Austrian National Mapping and Cadastral Agencyn aineistotulot eivät muuttuneet paljon hintojen laskusta huolimatta kysynnän kasvaessa voimakkaasti. Avoin data ja avoin tieto - hyödyt, riskit ja muutos, seminaari 10.9.2013

9 Esimerkki III: Espanja Espanjassa maantieteellinen tieto on laajalti saatavissa ilmaiseksi maaliskuussa 2003 perustetun OVC:n (“Virtual Office of Cadastre) kautta. Kesäkuussa 2004 maantieteellisten tietojen saatavuus parani geoportaali “IDEE”:n – jonka kautta maantieteellistä tietoa saatavilla ilmaiseksi - avaamisen seurauksena  Dramaattinen kasvu maantieteellisen datan kysynnässä - esim. karttakonsultaatioitten määrä kasvoi vuodesta 2004 vuoteen 2005 noin 700 % (yli miljoonasta yli 41 miljoonaan). Vuonna 2010 vastaava luku oli yli 124 miljoona, ts. yli 2300 % kasvu vuoteen 2004 verrattuna. Avoin data ja avoin tieto - hyödyt, riskit ja muutos, seminaari 10.9.2013

10 Siirtyminen (enintään) rajakustannushintoihin lisää yritysten kasvua Koski (2011): Aineistoanalyysi julkisen tiedon hinnoittelun vaikutuksesta yritysten kasvuun Hinnoittelu  Julkisten tietojen käyttö  Uudet tuotteet/palvelut (innovaatiot)  Yritysten kasvu Tutkimuksessa käytetty yritystason aineistoa maista, jotka ovat soveltaneet erilaisia julkisen maantieteellisen tiedon hinnoittelukäytäntöjä. Avoin data ja avoin tieto - hyödyt, riskit ja muutos, seminaari 10.9.2013

11 Tiedon hinnoittelupolitiikka ja yritysten liikevaihdon kasvu Avoin data ja avoin tieto - hyödyt, riskit ja muutos, seminaari 10.9.2013

12 Tiedon hinnoittelu ja kasvu Yritykset niissä maissa, joissa maantieteellinen tieto on ollut tarjolla max rajakustannushintaan ovat kasvaneet (vuosittain) keskimäärin 14-15% enemmän kuin yritykset maissa, joissa tieto hinnoiteltu kustannusperusteisesti. Rajakustannushinnoittelu ei ole kuitenkaan vaikuttanut merkittävästi suurten yritysten kasvuun; PK –yritykset ovat hyötyneet eniten halvemmasta maantieteellisestä tiedosta. Avoin data ja avoin tieto - hyödyt, riskit ja muutos, seminaari 10.9.2013

13 Esimerkki markkinatason vaikutuksista: meteorologiset tietotuotteet ja -palvelut Markkinat kasvaneet Yhdysvalloissa huomattavasti nopeammin kuin Euroopassa: - Vuonna 2006 USA:n (Euroopan) markkinoiden koko 1.4 miljardia USD (372 miljoonaa USD) - Keskim. vuositason kasvuvauhti USA:ssa (Euroopassa) 2000-2006: 17 % (1.2 %) Eroa markkinoiden koossa ei selitä ero talousalueiden koossa: BKT:lla mitattuna alueiden ero verrattain pieni. Avoin data ja avoin tieto - hyödyt, riskit ja muutos, seminaari 10.9.2013

14 Avoin data synnyttää innovaatioita Kyselytutkimus kohdistettu laajasti suomalaisille, eri toimialojen yrityksille loppuvuodesta 2011 Vastaus kyselyyn 531 yrityksestä Julkisia tietoja (paikkatiedot, säätiedot, väestötiedot, yritystiedot, liikennetiedot, muu: mm. lainsäädännöllinen tieto, taloustilastot) käytetään innovaatiotoiminnassa laajalti eri toimialoilla Avoin data ja avoin tieto - hyödyt, riskit ja muutos, seminaari 10.9.2013

15 Tietoa hyödynnetään uusissa tuotteissa ja palveluissa. Avoin data ja avoin tieto - hyödyt, riskit ja muutos, seminaari 10.9.2013 PAIKKATIEDOT Esim. tuotannonohjaus maataloudessa, maa- ja vesirakentamisessa VÄESTÖTIEDOT Esim. markkinointi ja mainonta, tutkimus YRITYSTIEDOT Esim. yritysanalyysit, luottotieto- ja rahoituspalvelut SÄÄTIEDOT Esim. tuotannonohjaus maataloudessa, maa- ja vesirakentamisessa LIIKENNETIEDOT Esim. liikennestrategiat, erikoiskuljetuspalvelut, päästölaskelmat

16 Mistä yritykset hankkivat käyttämänsä tiedon? 16 Lähde: Kiuru, P. Survey of using public sector information in business. Workshop –esitys 23.11.2011

17 Avoimen datan muut taloudelliset vaikutukset? Uudet markkinat, työpaikat (Espanja: ”infomediary”- toimiala eli julkiseen dataan liittyvien palveluiden myynti: 330-500 milj. euroa vuosittain, työllistää noin 4000 hlöä) Julkisten palvelujen tehostuminen/kust.säästöt (Iso- Britannia: sairaaloiden infektiotilastojen (&pahimpien sairaaloiden) julkistaminen johti parhaiden käytäntöjen leviämiseen ja vähensi infektiopotilaiden vuotuisen määrän n. 5000:sta alle 1200) Kustannussäästöt (esim. julkista liikennettä koskevan datan avaaminen San Franciscossa vähensi n. 21.7% puhelintiedusteluja ja tuotti yli miljoonan USD vuotuiset säästöt) Avoin data ja avoin tieto - hyödyt, riskit ja muutos, seminaari 10.9.2013

18 Miten hyöty avoimesta datasta irti? Lisää tutkimusta tarvitaan : i) Minkälaisia uusia liiketoimintamalleja tiedon hyödyntäminen tuotteissa ja palveluissa synnyttää? Organisatoriset muutokset, parhaat käytänteet? ii) Datan hyödyntäminen ja kasvu? iii) Miten julkinen sektori voi parhaiten tukea uutta tietoon perustuvaa liiketoimintaa (esim. lainsäädäntö, rahoitus)? Tiedon hyödyntämiseen perustuvien liikeideoiden sparraus ja rahoitus Tiedon levittäminen julkisen tiedon hyödyntämismahdollisuuksista ja parhaista käytänteistä (sekä yrityksissä että julkisella sektorilla) Avoin data ja avoin tieto - hyödyt, riskit ja muutos, seminaari 10.9.2013


Lataa ppt "10.9.2013 Heli Koski Avoin data ja avoin tieto - hyödyt, riskit ja muutos, seminaari 10.9.2013."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google