Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Mitä voisimme oppia läheltä piti –tilanteista Sari Tappura DI, tutkija Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous p.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Mitä voisimme oppia läheltä piti –tilanteista Sari Tappura DI, tutkija Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous p."— Esityksen transkriptio:

1 Mitä voisimme oppia läheltä piti –tilanteista Sari Tappura DI, tutkija Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous sari.tappura@tut.fi p. 040 849 0365 Vaaka-hanke: http://vaaka.wikispaces.com/

2 Vaaka-hanke OPH rahoittaa KJ:n työturvallisuuden kehittämiseen liittyviä hankkeita vuosittain (valtionavustukset). STM on rahoittanut Vaaka-verkoston koordinointia vuosina 2010-2013. Jatkossa ajatuksena on tukea oppilaitosten tekemää hanketyötä asiantuntijapanoksella. Ottakaa yhteyttä 2014! 22.9.20162

3 Vaaka-verkosto 2010 22.9.2016Sari Tappura3 Varia

4 Vaaka-verkosto 2013 4 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

5 Mikä on läheltä piti –tilanne? Läheltä piti -tilanteella tarkoitetaan vaara- tilannetta, jossa tapaturman sattuminen on ollut lähellä, mutta vahingoilta on vältytty. Läheltä piti -tilanteet tulisi tutkia samalla tavalla kuin tapaturmatkin. Vaaratilanne on tilanne, jossa henkilö on alttiina jollekin vaaratekijälle (esim. melu, kemikaalit, sähkö). Vaaratilanteessa ei siis mitään vahinkoa välttämättä ole sattunut Tapaturma on vaaratilanne, jossa haitalliset seuraukset toteutuvat. 22.9.20165

6 Esimerkkejä Esineiden putoaminen Henkilöiden putoaminen, kaatuminen tai liukastuminen Törmäykset, puristumiset ja muut vastaavat tilanteet Tilanteessa mukana olevat henkilöt ovat selvinneet pelkällä säikähdyksellä eikä ole aiheutunut materiaalivahinkoja 22.9.20166

7 Jäävuorimalli 22.9.20167 1 29 300 ?000 Vakava tapaturma Lievä tapaturma Läheltä piti tapaus Vaaralliset olosuhteet Vaaralliset käytännöt Analysoimalla läheltä piti – tapauksia ja tekemällä niiden perusteella parannuksia vähennetään tapaturmia

8 Vaara- tilan- teista oppi- minen 22.9.20168

9 Miksi tulisi raportoida? Työnantajan on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä työstä, työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaara- tekijät ja tällöin on otettava huomioon esiintyneet tapaturmat ja vaaratilanteet. Miten tehdään? –Riskien arviointi –Tapaturmien raportointi –Läheltä piti –tilanteiden raportointi –Turvallisuushavaintojen raportointi 22.9.20169

10 Materiaalia http://www.napofilm.net/fi?set_language=fi –Vaara vaanii, Ilmoita!, Pienin askelin turvallisuutta 3T Ratkaisut, opetusmultimediat (lisenssillä): http://www.turvallisuusuutiset.fi/etusivu/multimediakirjasto/ http://www.turvallisuusuutiset.fi/etusivu/multimediakirjasto/ Kunnossapidon työtapaturmat: http://193.64.220.92/paja/parhaat/kaikkikunnossa/ohjelma t.php http://193.64.220.92/paja/parhaat/kaikkikunnossa/ohjelma t.php Tapaturmapäivän aineisto: www.tapaturmapaiva.fiwww.tapaturmapaiva.fi http://www.vtt.fi/inf/julkaisut/muut/2006/opas_vaaratilanne raportointi.pdfhttp://www.vtt.fi/inf/julkaisut/muut/2006/opas_vaaratilanne raportointi.pdf 22.9.201610

11 Tyypillisiä läpi –tilanteita? Liukastumiset ja kompastumiset Taakan tai esineen putoaminen Sähköisku Mitä muuta? 22.9.201611

12 Kuolemaan johtaneet tikastyötapaturmat (www.tvl.fi) 22.9.201612 Tutkittu 1999-2011 kuolemaan johtaneita tikasturmia. 12 tapauksessa tikkaita käytettiin väliaikaisena kulkutienä ilman riittävää kiinnittämistä ja tukemista. 6 tapauksessa työntekijällä oli ollut toisessa kädessään jotakin kannettavaa. 3 tapauksessa kannettavaa oli ollut molemmissa käsissä. 6 kuudessa tapauksessa tikkaita käytettiin työtasona säädösten vastaisesti. Kypärä ei ollut ollut käytössä yhdessäkään tutkitusta tapauksesta, vaikka kahdeksassa tapauksessa tapaturma sattui rakentamisen toimialalla (suojakypärän käyttö pakollista) Yhdessäkään tapauksessa ei ollut putoamissuojausta, kuten esimerkiksi valjaita käytössä.

13 Mistä johtuvat? 22.9.201613

14 Mistä johtuvat? Ei tunnisteta tai ymmärretä vaaraa Ei noudateta ohjeita ja sääntöjä Ei korjata havaittuja puutteita Pyritään oikaisemaan tai muuten nopeuttamaan toimintaa Laiminlyödään siivousta ja kunnossapitoa Ei raportoida -> toistuvat 22.9.201614

15 Mitä voidaan oppia? Voidaan yhdessä pohtia korjaavia toimenpiteitä Voidaan käyttää koulutusmateriaalina Voidaan laskea mahdollisen tapaturman kokonaiskustannukset Voidaan tunnistaa tilanteita, joissa tarvitaan suojaimia 22.9.201615

16 Miksi raportoida? Eri tutkimuksissa on havaittu, että läheltä piti - tilanteista ilmoittamisen lisääntyessä organisaation tapaturmataajuus laskee. –Raportointi tuottaa tietoa turvallisuutta uhkaavista ongelmista, jolloin niitä voidaan korjata ennen kuin vahinkoja sattuu. –Voidaan oppia ja parantaa turvallisuutta. –Raportointi auttaa ylläpitämään tietoisuutta toimintaan liittyvistä riskeistä. Tärkeää on tilanteiden huolellinen analysointi sekä tiedon hyödyntäminen. 22.9.201616

17 Käytännön kokemuksia vaaratilanteiden raportoinnista (Maunumäki 2005) Kannustusjärjestelmien avulla raporttien määrää saadaan yleensä lisättyä. Palaute tärkeä kannustava tekijä ilmoituksen tekijälle. Tapaturmat vähenevät, kustannukset säästyvät Rutiinitilanteessa toiminta saattaa hiipua ellei siihen kiinnitetä riittävästi huomiota. Tekniset viat, puutteet työympäristössä ja vakavat vaaratilanteet ilmoitetaan herkemmin, henkilön toimintaan liittyviä puutteita ilmoitetaan heikommin. 22.9.201617

18 Lopuksi Työtapaturmien estämisessä tärkeintä on ennakointi eli korjaavien toimenpiteiden tekeminen ennen kuin mitään on todella sattunut. 22.9.201618


Lataa ppt "Mitä voisimme oppia läheltä piti –tilanteista Sari Tappura DI, tutkija Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous p."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google