Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

JulkICT Lab Ideoista palveluihin Pelvelukehityksen ekosysteemi julkisessa hallinnossa Markus Rahkola – JulkICT/YRO Mikael Vakkari – JulkICT/YRO.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "JulkICT Lab Ideoista palveluihin Pelvelukehityksen ekosysteemi julkisessa hallinnossa Markus Rahkola – JulkICT/YRO Mikael Vakkari – JulkICT/YRO."— Esityksen transkriptio:

1 JulkICT Lab Ideoista palveluihin Pelvelukehityksen ekosysteemi julkisessa hallinnossa Markus Rahkola – JulkICT/YRO Mikael Vakkari – JulkICT/YRO

2 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv Palvelukehitysympäristö FORGE  LTA 2012 n. 4.1 miljoonaa digitaalisten palvelujen toimintaympäristön kehittämiseen (LVM)  Pilvipalvelujen kehittämis- ja testausympäristön perustaminen  FORGE 2013 – 2015  Käynnistys, ylläpito ja toiminta (TIVIT)  Pilvipalveluinfrastruktuurin hankinta, toteutus ja ylläpito (CSC)  Ohjaus: LVM & VM 2

3 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv JulkICT Lab –konsepti  Uusien palveluinnovaatioiden ja palvelujen kehittämisen kiihdytys julkisella sektorilla  JulkICT strategia – Palveluinnovaatioiden ekosysteemit  Innovaatiot vauhdittamaan kehitystä  Palvelukehittämisen ja innovaatiotoiminnan mahdollistava toimintaympäristö  ”Julkisen hallinnon ICT:tä hyödyntäviä ratkaisuja ja toimintamalleja kehittävä ekosysteemi”  Avoin alusta + työkalut? 3

4 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv 4 JulkICT Lab – konsepti  Ei huonoja ideoita – ”ennakkoluulottomuus”  Onnistumiset kokeilulla – riskinotto  Vältetään byrokratiaa, jäykkyyttä – ”luovuus kuolee…”  Julkiselle hallinnolle uusia ratkaisumalleja palveluihin  Julkisen hallinnon ongelmanratkaisuympäristö  Hyödynnetään avautuvia tietovarantoja  Tarjotaan työkalut, ”raaka-aineet” ja ympäristö  Kytkentä olemassa oleviin ympäristöihin / järjestelmiin  Nopea prosessi ja tulokset – ”Elävät ideat”  Kokeilut testaukseen ja käyttöön avoimesti ja yhdessä  Idea – kokeilu – validointi – jakelu – jatkokehitys  Suositut ja toimivat kokeilut ja sovellukset vakiintuvat työkaluiksi ja ”ansaitsevat” jatkokehityksen

5 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv JulkICT Lab prosessi 5 Idea, konsepti, teema Kokeilu, kehitys Testaus, protot Korkeakoulut Yritykset Yhteisöt Palaute Vuorovaikutus Käyttöönotto Jalkautus Tuotantokäyttö Palvelu / Sovellus Tarpeet Tunnistetut ongelmat Strategia (ohjaus) KÄYTTÄJÄT Vapaa ideointi

6 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv JulkICT Lab – miten?  JulkICTLab -alusta – osa FORGEa  Valmiit työkalut + tekijät: kansalaiset, yhteisöt, yritykset, tutkimus- ja oppilaitokset, virkamiehet  Luonteva osa kehittämisympäristöä; keskittyy julkisen hallinnon sovelluskehitykseen mutta ei rajoitu siihen  Osa kokonaisuutta: avoimen tiedon ohjelma, dataportaali, ja kehittämisyhteisöt – vuorovaikutteisuus  Pelisäännöt…  Sopimukset, lisenssit, esikaupallisuus, hankintalaki?  Rahoitus (stipendit, pro-bono, harjoittelu, käyttömaksut)  Toiminnan tuotosten hyödyntäminen ja käyttöönotto  Vuorovaikutusmahdollisuudet ja rajoitukset 6

7 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv JulkICT Lab – osallistuminen  Osallistumisen mahdollistava ympäristö  Keskeisintä tarjota välineet osallistua kehittämiseen ja ideoiden testaamiseen sekä aktivoida ja sitouttaa kiinnostuneet tahot ja varmistaa onnistuneiden tuotosten jalkautus / käyttö julkisessa hallinnossa  Eri tapoja osallistua  Palaute, palvelujen käyttö, palvelujen kehittäminen, sovellusten tarjonta, ideat jne.  Toimitaan avoimesti ja ennakkoluulottomasti  Ei rajata käyttöoikeuksia  Kansalaiset, yhteisöt, yritykset, tutkimuslaitokset, oppilaitokset jne. 7

8 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv JulkICT Lab – välineet?  Teknologia-alusta ja tekniikat  Mitä tekniikoita ja työkaluja tarvitaan?  Julkisen hallinnon, toimittajien ja yhteisöjen tarpeet  Kytkennät muihin hankkeisiin?  Cloud for Europe, Dataportaalit (avoin data), Yhteentoimivuusportaali, palvelutietovaranto?  Avoin muokkaus ja kehittäminen  Avoin lähdekoodi ja avoimet rajapinnat, avoin data  Onnistuneiden konseptien resursointi, käyttöönotto ja laajennus (tuotteistaminen)  Mahdollistettava kehittäminen ja osallistuminen erityisesti julkisen hallinnon ulkopuolelta  Joukkoistaminen, stipendit, harjottelijat, hackathonit... 8

9 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv Eteneminen 2013  Yhteistyötahot: VM, LVM, CSC, DIGILE, YM.  Teknisen alustan ja infran sovittaminen  Tekniikoiden, työkalujen ja alustan valinta (FORGE)  Palvelut, työkalut, komponentit jne.  Kytkentä avoimen tiedon ohjelmaan – viitearkkitehtuuri  Hallintamalli ja jatkuvan toiminnan malli  Rahoitus, hallintamalli, sopimukset, ylläpito  Täsmennetään hankkeessa (CSC, VM, DIGILE)  Ideoiden toteutus ja testauskonseptit  Toimintamallit, esikaupallinen toiminta, jalkautus… 9

10 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv JulkICT Lab toimenpiteet 2013 –  JulkICT Lab infran toteutus FORGE-rahoituksella (CSC)  JulkICT Lab on osa FORGEa  FORGE:n palvelumuotoilupaja (kohde: ”julkinen hallinto”)  Projektipäällikkö VM:n rahoituksella (CSC)  Toteutus vahvasti riippuvainen FORGE:n aikataulusta  Käynnistys ja suunnittelu syys/lokakuu 2013  Pilotointi ja testaus 2014  Tekninen toteutus & infra FORGEn yhteydessä  FORGE tarjoaa tuen ja ympäristön, tekniikan sekä alustan  Kytkentä avoimen tiedon ohjelmaan  Avoin tieto ”raaka-ainetta” FORGE:lle ja JulkICT Labille  Aineistot Dataportaalin kautta – tukipalvelut (datahotelli, reititys ym.), palveluväylä? 10

11 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv FORGE YHTEISÖT - Varmuus tiedon alkuperästä - ”innovaatiot” Avoimen datan palvelu v. 0.9 Organisaatioiden tietovarannot Ohjeistus Dataportaali -Käytäntöjen pilotointi ja tukitoiminnot, tiedonhaku, tekninen saavutettavuus Datan käytön edistäminen Sovelluk- set Kuvailu- tiedot Tiedon avaamisen ohjelma DATAN TUOTTAJAT - Tietovarantojen tunnistaminen - Datan arviointi ja avaaminen - Rajapinnat, tiedon rakenne - Tietovarantojen kuvailu Palaute, jatkuva kehittäminen Sovellusten käyttäjät ja ”suuri yleisö” -Saavutettavuus - Sovelluskokeilu - Sosiaalinen media - jne. / ym. Hautomo Sovellustkehitys Sovellusten esittely CoCreation Sovelluskehittäjät - Käyttökelpoisten aineistojen tunnistaminen ja käyttö - Kehitys ja testaus Käytännöt Koordinointi, toimintaperiaatteet Säädökset Ohjaus, seuranta Tietovarantojen kuvailu LUONNOS Lisenssimalli, metatietomalli, viitearkkitehtuuri TUKIPALVELU Tutkimus, kehitys ja innovaatiot - Tutkimustieto - Uudelleenkäyttö - Lisäarvo JulkICT-Lab Muut -Yritykset, jne. -- Osaamisen kehittäminen KOULUTUS

12 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv Dataportaali v. 0.9 Dataportaali Kuvailu- tiedot FORGE Hautomo Sovellustkehitys Sovellusten esittely CoCreation BigData JulkICT-Lab Sovellusten käyttäjät ja ”suuri yleisö” - Saavutettavuus ja tietoisuus - Sovelluskokeilu ja lataus Sovelluskehittäjät - Käyttökelpoisten aineistojen tunnistaminen - Kehitys ja testaus -- innovaatiot, lisäarvo Organisaatioiden tietovarannot TUKIPALVELU KOULUTUS Sovelluskehitys, vuorovaikutus Avoimen tiedon ohjelma Pilotointi, kokemukset Kansallinen koordinointi, toimintaperiaatteet Ohjaus, seuranta Käytännöt Tekninen saavutettavuus, kehitystarpeet Tiedonhaku, sovellukset LUONNOS

13 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv JulkICT Lab v. 0.9 FORGE Hautomo Sovelluskehitys Sovellusten esittely CoCreation BigData Sovellusten käyttäjät ja ”suuri yleisö” - Saavutettavuus ja tietoisuus - Sovelluskokeilu ja lataus Sovelluskehittäjät / yhteisöt - Käyttökelpoisten aineistojen tunnistaminen - Kehitys ja testaus -- innovaatiot, lisäarvo Lisäarvo Palvelukonseptit Sovellukset Avoin data Pilotointi, vuorovaikutus, jalkautus ja käyttö JulkICT Lab (julkisen hallinnon palvelumuotoilu) Julkisen hallinnon tarpeet, ideat Julkinen hallinto Yritykset - Osallistuminen kehittämiseen - Ideoiden jalostus - Tuotteistaminen - Tutkimus… LUONNOS

14 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv Esimerkkejä - ideointi  Uudet palvelut ja toimintatavat käyttöön  Etherpad ym. käyttäjien suosittelemat, best practices…  Sovellukset – jatkokehitys, uudet mallit  Yhteistyössä toimittajien ja yhteisöjen kanssa  Applikaatiot – kehitys ja testaus, esim…  Työajan kirjaamisen automatisointi (Kieku)  Kalenteritiedot työajankirjaukseen  Vie kalenteriin (tapahtumapäivitys mistä vaan)  Käyntikorttisovellus  Skannaa ja OCR:rää tiedot ja tallentaa ne  Muistilaput (puhelin – työpöytä – pad – jne.)  Luo muistiinpanoja ja siirrä ne eri laitteiden välillä 14

15 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv JulkICT Lab henkilöresurssit  Projektipäällikkö 1 htv  Vastaa JulkICT Lab (teknisestä) suunnittelusta, toteutuksesta ja tuotoksista sekä JulkICT Labin kytkennästä yhdeksi FORGE:n palvelumuotoilupajoista yhteistyössä CSC:n ja DIGILEn kanssa  Operatiivinen toteutus  Projektikoordinaattori ~ 1 htv  Vastaa JulkICT Labin, Dataportaalin ja Avoimen tiedon ohjelman yhteisestä hallinnasta, koordinoinnista, viestinnästä ja hankkeiden yhteensovittamisesta  Usean toisiinsa kytkeytyvän hankkeen ja verkostojen koordinointi, tiedottaminen ja käytännön järjestelyt 15 LUONNOS

16 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv JulkICT Lab kustannusarvio 2013 – 2014  Projektihenkilöstö (n. 2 htv)  n. 250,000€ (projektipäällikkö ja koordinaattori)  Arvio (vrt. VIP PP-hinnat), laskutus 2013  Koordinointitehtävät, Dataportaalin ja Avoimen tiedon ohjelman tuki  n. 50,000€ (tiedotus, tilaisuudet, yhteensovittaminen)  Arvio: Dataportaalilla ja Avoimen tiedon ohjelmalla ei rahaa vuodelle 2013  Muut kustannukset  n. 100,000€ (hankinta / konsultointi, tarvittaessa)  Yhteensä: 300,000€ - 400,000€ 16 LUONNOS

17 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv JulkICT Lab aikataulu  Hankkeen asetettu 8/2013  Projektisuunnittelu ja toteutuksen valmistelu  9 – 11/2013  Käyttö- ja hallintamallien suunnitelu  11/2013 – 5/2014  Toteutuksen käynnistys osana FORGE:a  10 – 11/2013 ->  Pilotinni Q1-2 / 2014  Tuotantokäyttö Q2/2014 –  Arviointi Q4/2014  Riippuvainen FORGE:n aikataulusta, valmistuu rinnalla 17 LUONNOS

18 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv JulkICT Lab organisaatio 18 FORGE- OhRy JulkICTLab OhRy TIVIT CSC JulkICTLab Projektiryhmä Projektihenkilöstö, 2 htv JulkICT, CSC; TIVIT, HRI, OKF, MML, COSS DataportaaliAvoimen tiedon ohjelma FORGE JulkICTLab + muut palvelupajat LUONNOS

19 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv JulkICT Lab pilotointi 2014  JulkICT Lab pilotointi palveluilla  2 (?) pilottia: tuotantokäytössä oleva ja ei-tuotannossa oleva  Toimintamallit ja välineet FORGEsta, JulkICT Labin menetelmien ja työkalujen käytännön testaus  MML: Paikkatiedot / Avoin karttaliittymä  Muut pilotit – Suljettu lähdekoodi, SADe-ohjelma?  OhRY päättää loppuvuodesta pilotit  Avoimen tuotteen hallintamallin käyttö suositeltavaa avoimen lähdekoodin piloteissa ja myös jatkossa  Sovitaan CSC:n ja DIGILE:n kanssa etenemisaikatauluista  CSC tuottaa pilottisuunnitelman 19 LUONNOS

20 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv JulkICT Lab tuotokset  Käyttövalmis ja pilotoitu JulkICT Lab palvelumuotoilupaja – ”palveluinnovaatioiden ekosysteemi”  Työkalut, ympäristö, tekniikat, osallistaminen  Toimintamallien ja esikaupallisten mallien selvitys  ”Välineet, mekanismit ja mahdollisuudet osallistua palvelukehittämiseen”  Kytkeytyy saumattomasti kokonaisuuteen  Avoimen tiedon ohjelma, dataportaali, FORGE jne.  Avoin data ja tietovarantojen avaaminen tukevat sekä JulkICT Labin että FORGEn palvelukehittämistä  Hallittu kokonaisuus antaa huomattavat synergiamahdollisuudet 20 LUONNOS


Lataa ppt "JulkICT Lab Ideoista palveluihin Pelvelukehityksen ekosysteemi julkisessa hallinnossa Markus Rahkola – JulkICT/YRO Mikael Vakkari – JulkICT/YRO."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google