Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yleistä - rehtori kutsuu koolle - kokoontumisista kirjoitetaan muistio: vuotuiset vastuualueet/työtehtävät -kokoontuminen noin 2-4 kertaa lukuvuodessa.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yleistä - rehtori kutsuu koolle - kokoontumisista kirjoitetaan muistio: vuotuiset vastuualueet/työtehtävät -kokoontuminen noin 2-4 kertaa lukuvuodessa."— Esityksen transkriptio:

1

2 Yleistä - rehtori kutsuu koolle - kokoontumisista kirjoitetaan muistio: vuotuiset vastuualueet/työtehtävät -kokoontuminen noin 2-4 kertaa lukuvuodessa

3 Ehdotus asioiden käsittelyyn: alkuvuodesta: - suunnitelma, vastuunjako, koulumme säännöt keskellä vuotta: -missä mennään, hyvinvointikysely loppuvuodesta: -kuluneen vuoden arviointia ja tulevan kartoitusta, hyvinvointikyselyn saatujen tuloksien arviointia ->mahdolliset jatkotoimenpiteet

4 Osallistujat: - rehtori - opettajat - terveydenhoitaja/koululääkäri - koulupsykologi/- kuraattori - laaja-alainen erityisopettaja - oppilaskunnan ja huoltajien edustaja - muut yhteistyökumppanit - mahdollisuuksien mukaan kk-ohjaaja

5 Teemat ja niiden käytännön toteutus 1. Turvallisuus: -kriisisuunnitelma -järjestyssäännöt -koulukuljetusten turvallisuusohje

6 2. Kouluyhteisön/ kouluympäristön hyvinvointi ja terveys: - hyvinvointikysely - ensiapu - Liikkuva koulu- toiminta

7 - yhteistoiminnalliset teemapäivät -3-portaisen tuen toteutus -henkilökunnan järkevä sijoittelu -siivouksen ja kiinteistön huoltoon liittyvät asiat -kolmannen sektorin toiminnassa esille tulevat asiat

8 3. Osallisuus: - oppilaskunnan toiminta - koulun avoimet tapahtumat ja juhlat

9 -vanhempien osallisuus -vanhempainyhdistyksen toiminta

10 Oppilashuollon resurssointi Terveydenhoitaja käy koululla kerran kuukaudessa. Koulukuraattori käy koululla kerran kuukaudessa ja sovitusti. Koulupsykologi käy koululla tarvittaessa.

11 Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti psykologin tai kuraattorin kanssa Viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä pyynnön saapumisesta Kiireellisissä tapauksissa samana tai seuraavana päivänä Kiireellisyysarvion tekee psykologi tai kuraattori Mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä myös opiskelijan huoltajan tai muun henkilön yhteydenoton perusteella Ei silloin, jos Kyseessä on yhteydenottajan neuvonta ja ohjaus tai Keskustelun järjestäminen on ilmeisen tarpeetonta

12  Koulun oppilashuoltoresurssi kohdennetaan tarpeen mukaan yhteisölliseen, moniammatilliseen tai yksilökohtaiseen oppilashuoltotyöhön. Toiminnassa painotetaan ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista sekä yhteistyötä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Oppilashuollon toimintasuunnitelma on nähtävissä koulun kotisivulla. Huoltajia tiedotetaan lukuvuositiedotteessa, kotisivuilla ja vanhempainilloissa. Opettajat kertovat luokissa oppilaille oppilashuoltotyöstä oppilaiden ikätason huomioiden.

13  Luku 1/5 §  Yksilökohtainen opiskeluhuolto  Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan tässä laissa yksittäiselle opiskelijalle annettavia:  1) koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja;  2) opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja;  3) monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa; ja  4) jäljempänä 10 §:ssä tarkoitettuja koulutuksen järjestäjän järjestämiä sosiaali- ja terveyspalveluja

14  Yksilökohtainen asiantuntijaryhmä kootaan erikseen kutakin oppilashuollollista asiaa varten. Siihen kuuluvat asiankäsittelyn kannalta tarvittavat henkilöt, jotka ryhmän kokoaja kutsuu koolle. Ryhmän kokoajana toimii kuka tahansa koulun henkilöstöön kuuluva henkilö. Ryhmässä käsitellään mm. oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyviä asioita. ◦Yksilökohtaisesta käsittelystä otetaan yhteys niihin tahoihin, joihin on oppilaan ja/tai huoltajan kirjallinen suostumus. Vastuuhenkilö kutsuu kokouksen koolle, huolehtii suostumusten hankkimisesta ja tekee muistion. Läsnä ovat ne henkilöt, joiden läsnäoloon on suostumus.

15  Luku 2/ 14§  Yksittäisen opiskelijan tai tietyn opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseen liittyvät asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Asiantuntijaryhmään voidaan nimetä asiantuntijoita jäseneksi vain opiskelijan, tai, ellei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen huoltajansa suostumuksella. Asiantuntijaryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön.

16  Perusopetuslain mukaisessa monialaisessa asiantuntijaryhmän kokouksessa on tarpeen mukaan paikalla rehtori, luokanopettaja, laaja-alainen erityisopettaja, luokanopettaja/aineenopettaja, terveydenhoitaja, lääkäri, koulupsykologi, koulukuraattori tai muita kouluyhteisön jäseniä. Käsiteltävinä asioina on kolmiportainen tuki, kurinpidolliset asiat sekä koulunkäynnin laiminlyönti. Ryhmän kutsuu koolle rehtori tai muu sovittu vastuuhenkilö. ◦Opettajat ovat yhteydessä huoltajiin ennen kuin oppilaan asiaa käsitellään monialaisessa asiantuntijaryhmän kokouksessa. Huoltajan ja oppilaan läsnäolo asiaa käsiteltäessä on suositeltavaa. ◦Rehtorille tieto ilmoituslomakkeella


Lataa ppt "Yleistä - rehtori kutsuu koolle - kokoontumisista kirjoitetaan muistio: vuotuiset vastuualueet/työtehtävät -kokoontuminen noin 2-4 kertaa lukuvuodessa."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google