Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Pro gradu –tutkielma 1 parityönä ohjattava laadullinen tutkielma lukuvuonna 2016-2017 Ohjaaja: Mervi Ruokolainen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Pro gradu –tutkielma 1 parityönä ohjattava laadullinen tutkielma lukuvuonna 2016-2017 Ohjaaja: Mervi Ruokolainen"— Esityksen transkriptio:

1 Pro gradu –tutkielma 1 parityönä ohjattava laadullinen tutkielma lukuvuonna 2016-2017 Ohjaaja: Mervi Ruokolainen mervi.ruokolainen@uta.fi

2 Kohtaavatko työntekijöiden ja lähiesimiesten näkemykset hyvästä työntekijästä? Monimenetelmällinen tutkimus hyveistä ja odotuksista vaativassa ihmissuhdetyössä  Kaksivuotinen tutkimushanke (01.01.2016-31.12.2017)  Tavoitteena mm. selvittää,  millaisia ominaisuuksia (hyveitä ja odotuksia) hyvään ja arvotettavaan työntekijään ihmissuhdetyössä tänä päivänä liitetään?  kuinka yhteneväisiä työntekijöiden ja lähiesimiesten arviot hyveistä ja odotuksista ovat?  kuinka arviot hyveistä ja odotuksista ja niistä jaettu ymmärrys ovat yhteydessä työntekijän työssä suoriutumisen eri ulottuvuuksiin?  Rahoittajana Työsuojelurahasto  Haastattelututkimus kevät 2016, kyselytutkimus kevät 2017  Mukana Porin kaupunki ja Sastamalan kunta: aikuissosiaalityö, lastensuojelu ja vammaispalvelut

3 Haastatteluaineisto  Kerätty maalis-huhtikuussa 2016  Sastamala (n = 16; 3 lähiesimiestä, 12 työntekijää, 1 sos.palvelujohtaja)  Pori (n = 22; 7 lähiesimiestä, 14 työntekijää, 1 sos.palvelujohtaja)  Kaikki haastattelut on litteroitu  Työntekijät ko. lähiesimiesten alaisia  Sosiaalityöntekijöitä ja –ohjaajia  Puolistrukturoitu teemahaastattelu (yksilöhaastattelu)  Kysymyksiä liittyen:  Hyveet  Odotukset  Sosiaalialan ammattieettiset periaatteet  Pori: työhyvinvoinnin edistäminen  Hyvelistaus, taustatiedot ATLAS.TI??

4 Pro gradun aihe voi liittyä seuraaviin teemoihin/kysymyksiin  Hyveisiin tai odotuksiin  Millaisia ominaisuuksia hyvällä ja eettisesti toimivalla työntekijällä/esimiehellä on?  Millaisia odotuksia hyvälle ja arvostettavalla työntekijälle/esimiehelle asetetaan?  Esimiesten ja/tai alaisten näkemyksiin tai näkemysten yhdenmukaisuuteen  Hyveiden konkretisoitumiseen vaativassa ihmissuhdetyössä — hyveiden mukaista toimintaa edistävät ja/tai estävät tekijät  Työntekijän rooli ja ”vastuu” oman ja työyhteisönsä työhyvinvoinnin ylläpitäjänä/kehittäjänä


Lataa ppt "Pro gradu –tutkielma 1 parityönä ohjattava laadullinen tutkielma lukuvuonna 2016-2017 Ohjaaja: Mervi Ruokolainen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google