Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa Tervetulotilaisuus 30.8.2016.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa Tervetulotilaisuus 30.8.2016."— Esityksen transkriptio:

1 Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa Tervetulotilaisuus 30.8.2016

2 Sosiaalityön opiskelu Tampereen yliopistossa Vanhin sosiaalityön yliopisto-opetusta antava yliopistoyksikkö Suomessa (6) – Pitkäaikainen, vahva sitoutuminen sosiaalityön opetukseen ja tutkimiseen – Sosiaalityön opiskelu osana yhteiskuntatieteellisen alan koulutusta Näkemys sosiaalityöstä vaativana asiantuntijatyönä

3 Syksyllä 2016 61 opiskelijaa aloittaa sosiaalityön opinnot Tampereen yliopistossa – Valintakokeen kautta valittuja 32, hakijoita 734 – Maisterihaussa ja erillishaussa valittuja yht. 29, hakijoita maisterihaussa 181 ja erillishaussa 42 Opetusta Tampereen tutkinto-ohjelmaopetuksen lisäksi – maisterikoulutusta Porin yksikössä – avoimessa yliopistossa Tampereella, Porissa ja Seinäjoella – sosiaalityön toimipisteissä (opetus- ja tutkimusklinikat) – ulkomaisissa yliopistoissa tai sosiaalityön toimipaikoissa 20 opettajaa, lisäksi tutkijoita – Myös muiden suomalaisten yliopistojen opetusta (ns. Sosnet-verkkokurssit), ulkomaisten opettajien vierailuluentoja ja tuntiopetusta

4 Sosiaalityön tutkinto-ohjelma (Opinto-opas https://www10.uta.fi/opas/index.htm) Kandidaatin tutkinto (180 op) koostuu seuraavista opinnoista: 1) Sosiaalityön perus- ja aineopinnot, 80 op 2) Yksikön yhteiset opinnot, 20 op 3) Kieli- ja viestintäopinnot, 15 op 4) Opiskelutaidot, 5 op 5) Tutkinnon valinnaiset opinnot, 60 op Tavoitteellinen suorittamisaika on 3 vuotta Maisterin tutkinto (120 op) koostuu seuraavista opinnoista: 1) Sosiaalityön syventävät opinnot, 100 op 2) Tutkinnon valinnaiset opinnot, 20 op Tavoitteellinen suorittamisaika on 2 vuotta

5 Opinto-opas (= mitä ja miten?) Sähköinen opinto-opas (opetussuunnitelma) sisältää: Tutkintoja koskevat yleiset määräykset Tutkintojen rakenteet ja tutkintovaatimukset ( Mitä pitää suorittaa saadakseen tutkinnon valmiiksi?) Opintojaksojen osaamistavoitteet ja sisällöt Opintojaksojen vaadittavat ja/tai suositeltavat edeltävyydet Linkit kurssien toteutuksiin opetusohjelmassa

6 Opetus lukuvuonna 2016-2017 Opetusohjelma (= missä ja miten?) – http://www.uta.fi/yky/sty/kandidaattiohjelma/index.html http://www.uta.fi/yky/sty/kandidaattiohjelma/index.html – http://www.uta.fi/yky/sty/maisteriopinnot/index.html Huomattava erityisesti: – Opintojakson suorittamistapoja voi olla useita (ei aina) – Pääsääntöisesti kursseille tulee ilmoittautua (maininta ilmoittautumisesta opetusohjelmassa) – Kursseja järjetetään yleensä vain kerran lukuvuodessa – Edeltävät opinnot mainitaan erikseen opinto-oppaassa ja opetusohjelmassa – Tentteihin tulee ilmoittautua etukäteen (ns. sähköiset tentit) – aikataulun voi suunnitella itse – Tenttien ja esseiden vastaanottajat löytyvät opetusohjelmasta – Opetuskäytäntöihin liittyvä tietopaketti löytyy sosiaalityön tutkinto- ohjelman kotisivuilta (http://www.uta.fi/yky/sty/index.html)http://www.uta.fi/yky/sty/index.html

7 Suunnitelma opintojen etenemisestä HOPS (henkilökohtainen opintosuunnitelma) – Laaditaan tutoropettajan kanssa – http://www.uta.fi/yky/sty/kaytannot/index.html – Opiskelijatutorien merkitys tärkeä Jos aikaisempi kandidaatti- tai maisteritutkinto, täydentävät opinnot –lomake vastaa HOPS -lomaketta – Tutoropettajat käytettävissä opintojen suunnitteluun – Oikeus luopua kandidaatintutkinnon suorittamisesta (aik. korkeakoulututkinto) Jotta tutkinnon saa valmiiksi tavoitteellisessa suorittamisajassa, lukuvuodessa on suoritettava keskimäärin 60 op

8 Tärkeitä tietolähteitä Sosiaalityön tutkinto-ohjelman sivut: – http://www.uta.fi/yky/sty/index.html Sosiaalityön opiskelijoiden sähköpostilista – Spkaikki2 -lista Esteettömyys yliopistolla: – http://www.uta.fi/palvelut/esteettomyys/index.ht ml http://www.uta.fi/palvelut/esteettomyys/index.ht ml – Tarkempia tietoja esteettömyydestä: Terhi Raitanen

9 Kysymyksiä kannattaa esittää Sosiaalityön opetuksen kysymykset: sosiaalityön opettajat – jakson vastuuopettajat (ks. opetusohjelma) – Hyväksilukemiskäytännöt: ks. tarkemmat ohjeet sosiaalityön tutkinto- ohjelman sivuilta Tutkintojen rakenteisiin ja yhteisten opintojen korvaavuuksiin liittyvät kysymykset: opintopäällikkö Leena Wilkman/Johanna Elo/YKY Yleiset (sosiaalityön) opiskeluun ja sen suunnitteluun liittyvät kysymykset: opintokoordinaattori Hanna Carroll tai oma tutoropettaja (lista sosiaalityön tutkinto-ohjelman sivuilla) Opettajien vastaanotot keskiviikkoisin klo 11-12

10 Yhteiset tapaamiset 2016 aloittaneiden opiskelijoiden kanssa tavataan ensimmäisen periodin lopussa (aika ilmoitetaan myöhemmin) – ja muulloinkin Palauteseminaari: Helmikuu 2017 Oppiainekahvit (SOS ry)


Lataa ppt "Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa Tervetulotilaisuus 30.8.2016."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google