Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Martti Kivioja 21.9.2016 Työmarkkinatutkimus 2014 Yrittäjyyskatsaus.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Martti Kivioja 21.9.2016 Työmarkkinatutkimus 2014 Yrittäjyyskatsaus."— Esityksen transkriptio:

1 Martti Kivioja 21.9.2016 Työmarkkinatutkimus 2014 Yrittäjyyskatsaus

2 Yrittäjyys tekissä

3 Sivu- ja päätoimisten yrittäjäjäsenten sukupuolijakauma % kaikista vastanneista yrittäjäjäsenistä 21.9.2016 1. TEK 3 Lähde: TMT-2014

4 21.9.2016 TEK 4 Lähde: TMT-2014 Sivu- ja päätoimisten yrittäjäjäsenten ikäjakauma % kaikista vastanneista yrittäjäjäsenistä 2. Yli kolmasosa yrittäjäjäsenistä on 30-44-vuotiaita sivutoimiyrittäjiä. Yli kolmasosa yrittäjäjäsenistä on 30-44-vuotiaita sivutoimiyrittäjiä.

5 21.9.2016 TEK 5 Lähde: TMT-2014 Sivu- ja päätoimisten yrittäjäjäsenten Koulutustausta 3.

6 21.9.2016 TEK 6 Lähde: TMT-2014 Yritystoimintaan liittyvä (brutto)vuosiansio viimeisten 12 kk ajalta (€/v) 4.

7 21.9.2016 TEK 7 Lähde: TMT-2014 Huom! Katso dian muistiinpanot Laskutetut ja laskuttamattomat päivät keskimäärin kuukaudessa viimeisen 12 kk aikana 5.

8 21.9.2016 TEK 8 Lähde: TMT-2014 Huom! Katso dian muistiinpanot Laskutetut ja laskuttamattomat päivät keskimäärin kuukaudessa viimeisen 12 kk aikana 6.

9 21.9.2016 TEK 9 Lähde: TMT-2014 Huom! Katso dian muistiinpanot Laskutettujen päivien keskihinta 7.

10 21.9.2016 TEK 10 Lähde: TMT-2014 Yritystoimintaan liittyvän vuosiansion kehittyminen edelliseen vuoteen nähden % kaikista vastanneista yrittäjäjäsenistä 8.

11 21.9.2016 TEK 11 Lähde: TMT-2014 Yritystyyppi mahdollista valita useampia vaihtoehtoja % kaikista vastanneista yrittäjäjäsenistä 9.

12 Yrityksen toimiala % kaikista vastanneista yrittäjäjäsenistä 21.9.2016 10. TEK 12 Lähde: TMT-2014 TEKkiläinen yrittäjyys ei ole toimialasidonnaista. TEKkiläinen yrittäjyys ei ole toimialasidonnaista.

13 21.9.2016 TEK 13 Lähde: TMT-2014 Yrityksen sijainti % kaikista vastanneista yrittäjäjäsenistä 11.

14 21.9.2016 TEK 14 Lähde: TMT-2014 Yrityksen palveluksessa oleva henkilöstömäärä suomessa (koko yritys) % kaikista vastanneista yrittäjäjäsenistä 12. Noin 50% vastanneista mainitsi olevansa yksinyrittäjiä (ei muita työntekijöitä). Noin 50% vastanneista mainitsi olevansa yksinyrittäjiä (ei muita työntekijöitä).

15 21.9.2016 TEK 15 Lähde: TMT-2014 Oletko käyttänyt tekin yrittäjille suunnattuja palveluita 13. Vain 11% vastanneista on käyttänyt TEKin yrittäjille suunnattuja palveluita. Vain 11% vastanneista on käyttänyt TEKin yrittäjille suunnattuja palveluita.

16 Syitä miksi ei ole käyttänyt TEKin yrittäjille suunnattuja palveluita 21.9.2016 14. TEK 16 Lähde: TMT-2014

17 Millaista neuvontaa / palvelua kaipaisit TEKiltä nykyisen tarjonnan lisäksi 21.9.2016 15. TEK 17 Lähde: TMT-2014

18 Miten tärkeänä pidät seuraavien teemojen esillä pitämistä/edistämistä osana liittosi edunvalvontatyötä 16. 21.9.2016 TEK 18 Lähde: TMT-2014

19 Miten tärkeänä pidät seuraavien teemojen esillä pitämistä/edistämistä osana liittosi edunvalvontatyötä 17. 21.9.2016 TEK 19 Lähde: TMT-2014

20 Mielestäsi kolme tärkeintä asiaa, joihin tekin pitäisi mielestäsi yrittää vaikuttaa lähivuosina 18. 21.9.2016 TEK 20 Lähde: TMT-2014

21 KESKEISET HAVAINNOT 21.9.2016 Noin 50% vastanneista ilmoitti olevansa yksinyrittäjiä (ei muita työntekijöitä) ja yli kolmasosa on 30-44-vuotiaita sivutoimiyrittäjiä 19. I II III IV V TEK 21 Yritystoiminnan bruttovuosiansio päätoimisilla yrittäjäjäsenillä KA 71 370€ (mediaani 50 000€) ja sivutoimisilla KA 8 571€ (mediaani 2 400€) Lakipalvelut ja jäsentilaisuudet eri muodoissaan käytetyimpiä jäsenpalveluita, tosin vain 11% vastanneista oli käyttänyt TEKin (yrittäjille suunnattuja) palveluita Yrittäjäjäsenet toivoivat TEKiltä neuvoja ja palveluita yrityksen hallinnollisten asioiden hoitamiseen sekä ansiotyön ja sivutoimisen yrittäjyyden yhdistämiseen Sekä pää- että sivutoimiset yrittäjät toivoivat TEKin vaikuttamistyön painopisteiksi lähivuosiksi kolmea samaa asiaa 1.Yrittäjyyteen liittyvän byrokratian keventämistä 2.Yritysverotuksen muuttamista ns. Viron mallin mukaiseksi, jolloin vero maksetaan vasta, kun yrityksestä tuloutetaan varoja 3.Yrittäjän sosiaaliturvan parantamista

22 KIITOS!


Lataa ppt "Martti Kivioja 21.9.2016 Työmarkkinatutkimus 2014 Yrittäjyyskatsaus."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google