Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työssäoppimisen toimintaohjeet. Työssäoppiminen Työpaikoilla tapahtuvaa opetussuunnitelmaperusteista opetusta käytännön työtehtävien yhteydessä.Työpaikoilla.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työssäoppimisen toimintaohjeet. Työssäoppiminen Työpaikoilla tapahtuvaa opetussuunnitelmaperusteista opetusta käytännön työtehtävien yhteydessä.Työpaikoilla."— Esityksen transkriptio:

1 Työssäoppimisen toimintaohjeet

2 Työssäoppiminen Työpaikoilla tapahtuvaa opetussuunnitelmaperusteista opetusta käytännön työtehtävien yhteydessä.Työpaikoilla tapahtuvaa opetussuunnitelmaperusteista opetusta käytännön työtehtävien yhteydessä. Laajuudeltaan koko opintojen aikana 20 ovLaajuudeltaan koko opintojen aikana 20 ov –8 ov asiakaspalvelun TOP (II-opiskeluvuosi) –12 ov koulutusohjelman mukainen TOP (III-opiskeluvuosi) Suoritetaan yleensä ilman työsuhdetta ja palkkaa.Suoritetaan yleensä ilman työsuhdetta ja palkkaa. Arvioinnin työssäoppimisesta suorittaa opiskelija, työnantajan nimeämä ammattiinsa pätevöitynyt ja ohjaamiseen koulutettu työntekijä (työpaikkaohjaaja) sekä opettaja.Arvioinnin työssäoppimisesta suorittaa opiskelija, työnantajan nimeämä ammattiinsa pätevöitynyt ja ohjaamiseen koulutettu työntekijä (työpaikkaohjaaja) sekä opettaja. 21.9.20162

3 3 Työssäoppiminen Työssäoppimisen yhteydessä suoritetaan ammattiosaamisen näyttöjä.Työssäoppimisen yhteydessä suoritetaan ammattiosaamisen näyttöjä. Ammattiosaamisen näytöt ovat käytännön työtehtäviä ja –tilanteita, mahdollisimman kokonaisia työprosesseja, joita voi suorittaa työpaikalla.Ammattiosaamisen näytöt ovat käytännön työtehtäviä ja –tilanteita, mahdollisimman kokonaisia työprosesseja, joita voi suorittaa työpaikalla. Ammattiosaamisen näytöllä varmistetaan ammatillisen opintokokonaisuuden osaaminen.Ammattiosaamisen näytöllä varmistetaan ammatillisen opintokokonaisuuden osaaminen. Vain osa näytöistä suoritetaan TOP:ssa. Osa suoritetaan opiskelujen yhteydessä koululla.Vain osa näytöistä suoritetaan TOP:ssa. Osa suoritetaan opiskelujen yhteydessä koululla. Ammattiosaamisen näytöt näkyvät opiskelijoiden tutkintotodistuksissa.Ammattiosaamisen näytöt näkyvät opiskelijoiden tutkintotodistuksissa.

4 Mitä TOP antaa työnantajalle? Mahdollisuuden saada osaavaa ja motivoitunutta työvoimaa.Mahdollisuuden saada osaavaa ja motivoitunutta työvoimaa. Mahdollisuuden vaikuttaa koulutuksen kehittämiseen liike- elämän tarpeita vastaavaksi.Mahdollisuuden vaikuttaa koulutuksen kehittämiseen liike- elämän tarpeita vastaavaksi. Mahdollisuuden hyödyntää oppilaitoksen osaamista, asiantuntemusta ja koulutuspalveluja.Mahdollisuuden hyödyntää oppilaitoksen osaamista, asiantuntemusta ja koulutuspalveluja. Mahdollisuus saada yrityksen henkilöstö mukaan yhteiseen oppimisprosessiin ja oman työnsä kehittämiseen.Mahdollisuus saada yrityksen henkilöstö mukaan yhteiseen oppimisprosessiin ja oman työnsä kehittämiseen. 21.9.20164

5 Mitä TOP antaa opiskelijalle? Mahdollisuuden oppia ja toimia aidoissa työyhteisöissä tulevaan ammattiinsa liittyvien tehtävien parissa.Mahdollisuuden oppia ja toimia aidoissa työyhteisöissä tulevaan ammattiinsa liittyvien tehtävien parissa. Mahdollisuuden oppia arvioimaan omaa osaamistaan ja asemaansa työyhteisön jäsenenä.Mahdollisuuden oppia arvioimaan omaa osaamistaan ja asemaansa työyhteisön jäsenenä. Mahdollisuus markkinoida omaa osaamistaan.Mahdollisuus markkinoida omaa osaamistaan. Mahdollisuus tärkeiden työelämäkontaktien solmimiseen, jotka auttavat koulutuksen jälkeisessä työllistymisessä.Mahdollisuus tärkeiden työelämäkontaktien solmimiseen, jotka auttavat koulutuksen jälkeisessä työllistymisessä. 21.9.20165

6 Mitä TOP antaa oppilaitokselle? Mahdollisuuden pitää yhteyttä oman alansa sekä koko seutukunnan yrityksiin.Mahdollisuuden pitää yhteyttä oman alansa sekä koko seutukunnan yrityksiin. Mahdollisuuden opettajille seurata oman alansa kehittymistä.Mahdollisuuden opettajille seurata oman alansa kehittymistä. Mahdollisuuden tutustua paremmin yritysten henkilöstöön.Mahdollisuuden tutustua paremmin yritysten henkilöstöön. Mahdollisuuden oppilaitoksen ja työpaikan väliseen yhteistyöhön, jonka pohjalta pystytään kehittämään työssäoppimista edelleen yritysten tarpeita paremmin vastaaviksi ja varmistamaan näin alan osaamisen.Mahdollisuuden oppilaitoksen ja työpaikan väliseen yhteistyöhön, jonka pohjalta pystytään kehittämään työssäoppimista edelleen yritysten tarpeita paremmin vastaaviksi ja varmistamaan näin alan osaamisen. 21.9.20166

7 Työssäoppimisen ja näyttöjen tavoitteet Lisätä koulutuksen työelämävastaavuutta.Lisätä koulutuksen työelämävastaavuutta. Antaa työpaikalle mahdollisuuden vaikuttaa koulutuksen kehittämiseen ja suunnitteluun.Antaa työpaikalle mahdollisuuden vaikuttaa koulutuksen kehittämiseen ja suunnitteluun. Helpottaa ammattitaitoisen työvoiman saantia.Helpottaa ammattitaitoisen työvoiman saantia. Edistää nuorten välitöntä työllistymistä.Edistää nuorten välitöntä työllistymistä. 21.9.20167

8 Työssäoppimisen ja näyttöjen tavoitteet Helpottaa nuorten työmarkkinoille siirtymistä ja lisätä työmarkkinatietoutta.Helpottaa nuorten työmarkkinoille siirtymistä ja lisätä työmarkkinatietoutta. Antaa työpaikoille mahdollisuuden oppia tuntemaan nuorten ajatuksia ja ajattelumaailmaa.Antaa työpaikoille mahdollisuuden oppia tuntemaan nuorten ajatuksia ja ajattelumaailmaa. Syventää ammatillista osaamista ja ammattimaista asennoitumista työhön.Syventää ammatillista osaamista ja ammattimaista asennoitumista työhön. Tehdä tutuksi työelämän pelisääntöjä ja toimintatapoja sekä tutustua työlainsäädäntöön ja oppia noudattamaan työturvallisuusmääräyksiä työpaikoilla.Tehdä tutuksi työelämän pelisääntöjä ja toimintatapoja sekä tutustua työlainsäädäntöön ja oppia noudattamaan työturvallisuusmääräyksiä työpaikoilla. 21.9.20168

9 Työssäoppimisen ja näyttöjen tavoitteet Edistää opiskelijan itsenäistymistä ja ehkäistä syrjäytymistä.Edistää opiskelijan itsenäistymistä ja ehkäistä syrjäytymistä. Mahdollistaa opettajien ja asiantuntijoiden vaihtoa.Mahdollistaa opettajien ja asiantuntijoiden vaihtoa. Vahvistaa ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuutta.Vahvistaa ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuutta. Monipuolistaa oppimisen ja työssäoppimisen arviointia.Monipuolistaa oppimisen ja työssäoppimisen arviointia. Henkilökohtaistaa opiskelua.Henkilökohtaistaa opiskelua. Ammattiosaamisen näytöt varmistavat valtakunnallisen osaamisen tasalaatuisuutta.Ammattiosaamisen näytöt varmistavat valtakunnallisen osaamisen tasalaatuisuutta. 21.9.20169

10 Työssäoppimisen periaatteet Oppilaitoksessa opitut oppisisällöt hyödynnetään TOP:ssa.Oppilaitoksessa opitut oppisisällöt hyödynnetään TOP:ssa. Tavoitteena totuttaa opiskelija työelämään ja vasta sen jälkeen oppimaan.Tavoitteena totuttaa opiskelija työelämään ja vasta sen jälkeen oppimaan. TOP-sisällöt ja tavoitteet pohjautuvat oppilaitoksen alakohtaiseen opetussuunnitelmaan.TOP-sisällöt ja tavoitteet pohjautuvat oppilaitoksen alakohtaiseen opetussuunnitelmaan. Ammattiosaamisen näyttö määritellään taas tutkintokohtaisessa kansallisessa näyttöaineistossa.Ammattiosaamisen näyttö määritellään taas tutkintokohtaisessa kansallisessa näyttöaineistossa. Opetettavat sisällöt sovitaan työpaikkakohtaisesti kunkin opiskelijan kohdalla erikseen.Opetettavat sisällöt sovitaan työpaikkakohtaisesti kunkin opiskelijan kohdalla erikseen. 21.9.201610

11 Työssäoppimisen periaatteet Henkilökohtainen työssäoppimissuunnitelma:Henkilökohtainen työssäoppimissuunnitelma: –Työssäoppimisjakson tavoitteet –Ammattiosaamisen näytöt –Oppimistehtävät –Kesto –Ajoitus –Oppimisen arviointi Opintoihin liittyvät opinnäytetyöt voidaan kytkeä työssäoppimiseen.Opintoihin liittyvät opinnäytetyöt voidaan kytkeä työssäoppimiseen. 21.9.201611

12 Osapuolten tehtävät ja roolit OpiskelijaOpiskelija –Tutustuu työssäoppimissopimukseen. –Tutustuu työpaikan ensiapu- ja turvallisuusohjeisiin. –Opiskelee asetettujen tavoitteiden mukaisia työelämän taitoja, tietoja ja asenteita. –Käy keskusteluja työpaikkaohjaajan ja ohjaavan opettajan kanssa. –Tekee työssäoppimisjaksolle suunnitellut oppimis- ja näyttötehtävät. –Laatii näyttösuunnitelman yhdessä opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa. –Arvioi omaa oppimistaan ja näyttösuoritustaan. 21.9.201612

13 Osapuolten tehtävät ja roolit TyönantajaTyönantaja –Tekee kirjallisen sopimuksen koulutuksen järjestäjän kanssa. –Nimeää opiskelijalle työpaikkaohjaajan. –Vastaa opiskelijan työturvallisuudesta. –Huolehtii riittävän ohjauksen saannista, jotta opiskelija saavuttaa asetetut tavoitteet. 21.9.201613

14 Osapuolten tehtävät ja roolit TyöpaikkaohjaajaTyöpaikkaohjaaja –Suunnittelee ohjaavan opettajan kanssa työssäoppimisen ja näyttöjen järjestämisen. –Ohjaa opiskelijaa työpaikan pelisääntöjen oppimisessa ja oppimistehtävien suorittamisessa sekä perehdyttää yritykseen. –Perehdyttää opiskelijan työpaikan ensiapu- ja työturvallisuusohjeisiin. –Antaa palautetta työskentelyn onnistumisesta. –Suorittaa työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnin yhdessä opiskelijan ja opettajan kanssa. 21.9.201614

15 Osapuolten tehtävät ja roolit Ohjaava opettajaOhjaava opettaja –Avustaa opiskelijaa työssäoppimispaikan hankinnassa. –Valmentaa opiskelijan työssäoppimisjaksolle ja näyttöihin. –Vastaa opetussuunnitelman toteutumisesta ja näyttöjen dokumentoinnista. –Vastaa opiskelijan näyttösuunnitelmasta ja järjestään näytön yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa. –Pitää yhteyttä ja ohjaa opiskelijaa. –Arvioi työssäoppimisen prosessia ja näyttöjä. –Kehittää oppilaitoksen työssäoppimisen opetussuunnitelmaa, oppimistehtäviä ja menetelmiä sekä ammattiosaamisen näyttöjä. –Huolehtii opiskelijan etuuksista työssäoppimisen aikana. 21.9.201615

16 Osapuolten tehtävät ja roolit OppilaitosOppilaitos –Järjestää työssäoppimispaikan yhdessä opiskelijan kanssa. –Varmistaa työpaikan edellytykset työssäoppimispaikaksi. –Vakuuttaa opiskelijat TOP-jakson aikana TapaturmavakuutusTapaturmavakuutus VastuuvakuutusVastuuvakuutus –Tarjoaa tarvittaessa työpaikkaohjaajakoulutusta. –Valmistelee sopimuksen työnantajan kanssa. –Huolehtii opettajien riittävästä työelämäosaamisesta ja täydennyskoulutuksesta. –Laatii TOP opetussuunnitleman ja ammattiosaamisen kriteerit. –Luo vakiintuneet TOP käytänteet. –Kehittää TOP ja näyttöjen ohjausta ja arviointia yhdessä työpaikkojen kanssa. 21.9.201616

17 Työssäoppimisen järjestäminen Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen valmennusjaksoTyössäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen valmennusjakso –Opiskelija valmennetaan, opastetaan ja ohjataan –VAAO:n työssäoppimisen ja näyttöjen toimintaohjeet Työssäoppimispaikan hankintaTyössäoppimispaikan hankinta –Opiskelijan tulee löytää itselleen laadukas TOP –Työnhakupassi palautetaan täytettynä ohjaavalle opettajalle Sopimuksen tekoSopimuksen teko –Kaksi erillistä sopimusta Työnantajan ja oppilaitoksen välinen sopimusTyönantajan ja oppilaitoksen välinen sopimus Työssäoppimisjakson sopimusTyössäoppimisjakson sopimus 21.9.201617

18 Työssäoppimisen järjestäminen Työssäoppimisen henkilökohtainen opetussuunnitelma (TOPS).Työssäoppimisen henkilökohtainen opetussuunnitelma (TOPS). Työssäoppimisjakson kirjallinen materiaali.Työssäoppimisjakson kirjallinen materiaali. 21.9.201618

19 Työssäoppimisen seuranta Seurannalla varmistetaan, että oppilas saa tutkintoonsa sisältyvän työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytöt suoritetuksi opetussuunnitelman mukaisesti.Seurannalla varmistetaan, että oppilas saa tutkintoonsa sisältyvän työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytöt suoritetuksi opetussuunnitelman mukaisesti. Seurantaan kuuluvatSeurantaan kuuluvat –Oppimista tukevien työpaikkojen hyväksyminen –Oppilaan työtehtävien määritteleminen –Oppilaan näyttöjen määritteleminen –Ohjauskäynnit työpaikoilla –Yhteydenpito työpaikkaohjaajaan –Työssäoppimispäiväkirja –Oppilaan työpäivät, työtunnit ja poissaolot –Työssäoppimistehtävät ja raportointi 21.9.201619

20 Työssäoppimisen arviointi Kokonaisarvosana (1-3) muodostuuKokonaisarvosana (1-3) muodostuu –Työsuorituksista työpaikalla –Ammattiosaamisen näytöistä –Oppimistehtävien suorittamisesta –Päiväkirjan täyttämisestä –Itsearvioinnista Opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettajat arvioivat työssäoppijan oppimista sekä TOP:n toteutumista.Opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettajat arvioivat työssäoppijan oppimista sekä TOP:n toteutumista. Opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettajat suorittavat ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnin.Opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettajat suorittavat ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnin. 21.9.201620

21 Työssäoppimisen kehittäminen Kehitystyötä tehdään muun muassa palautekyselyjen pohjaltaKehitystyötä tehdään muun muassa palautekyselyjen pohjalta –Opiskelijat –Työnantajat Ohjaava opettaja huolehtii palautekyselyjen toimittamisesta opiskelijoille sekä työnantajille.Ohjaava opettaja huolehtii palautekyselyjen toimittamisesta opiskelijoille sekä työnantajille. Jatkuva kehitys.Jatkuva kehitys. 21.9.201621


Lataa ppt "Työssäoppimisen toimintaohjeet. Työssäoppiminen Työpaikoilla tapahtuvaa opetussuunnitelmaperusteista opetusta käytännön työtehtävien yhteydessä.Työpaikoilla."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google