Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Innovatiiviset julkiset hankinnat – yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Innovatiiviset julkiset hankinnat – yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015."— Esityksen transkriptio:

1 Innovatiiviset julkiset hankinnat – yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

2 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä olevia.  Referenssien puute  Liiketoimintaa edistävät kumppanuudet arvoverkoston eri toimijoiden kanssa  Yhteistyö laajemmissa kokonaispaketeissa  Panostusta osaamisen ja innovaatioiden kehittämiseen sekä kansainväliseen yhteistyöhön tarvitaan edelleen  Haasteet saada yksityistä pääomaa kasvun tueksi -> suomalaisen vesiliiketoiminnan kansainvälinen menestys 03-2013DM

3 03-2013DM julkiset hankinnat palvelemaan suomalaisia yrityksiä. Ohjataan 10 prosenttia (3,5 miljardia euroa) kaikista julkisista hankinnoista innovatiivisiin yrityksiin ja määritellään julkisten hankintojen tarjouspyynnöt siten, että ne tukevat innovatiivisuutta

4 Innovaatiot julkisissa hankinnoissa –rahoitus 2009 -> Tekes voi rahoittaa julkisten hankintojen suunnittelua, kun tähtäimessä on palvelun ja toiminnan merkittävä uudistaminen. Vaikutetaan markkinoiden kehittymiseen Rahoitus on tyypillisesti 50% Rahoitus voi kohdistua hankinnan valmistelun ja kehitystyön lisätehtäviin kuten tarpeen määrittämiseen, kriteeristön laadintaan, markkinavuoropuheluun… Rahoituksen tavoitteet Parantaa palveluiden laatua ja tuottavuutta Edistää tarjoajien innovatiivisuutta Edistää elinkaariajattelua ja innovatiivisten ratkaisujen syntymistä http://www.tekes.fi/info/julkisethankinnat

5 Miksi Tekes rahoittaa ”Älykäs vesi”- hanketta ?  Yleisesti tavoitteena on välillisesti ja kilpailutuksen kautta tukea kaupallisten referenssien syntymistä yritysten innovatiivisille ratkaisuille  Edistää julkisen vesihuoltoalan uudistumista innovatiivisten julkisten hankintojen kautta  Lisätään yritysten uusien ratkaisujen käyttöön ottoja resurssitehokkaassa veden- ja jätevedenkäsittelyssä  Referenssien ja kotimarkkinoiden kehittyminen vauhdittaa toimittajayritysten kansainvälistymistä  Vedenhallintaan liittyvät kokonaiskonseptit (esim. ”Smart water”) on yksi osa cleantech- sektorin vientipotentiaalia

6 Strateginen ote hankintojen johtamiseen Asetetaan selkeät innovaatiotavoitteet = halutaan haastaa yrityksiä Hankinnan todellisen tarpeen määrittely ja markkinakartoitus  hankintamenettelyn ja toteutuksen valinta Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden hankinta, painottaminen kriteereissä  mahdollistetaan uudet ratkaisut Riskien ja hyötyjen jakaminen sopimusmalleilla ja kannusteilla Kilpailullisen neuvottelumenettelyn hyödyntäminen Markkinavuoropuhelu tai yhteistyö potentiaalisten tarjoajien kanssa ajoissa, avoimesti ja laajasti Loppukäyttäjät ja sidosryhmät mukaan tarpeen määrittämiseen Innovatiivisen hankinnan suunnitteluun tulee varata aikaa ja resursseja, ajoitus tärkeätä Oppiminen ja mallien levittäminen seuraaviin kohteisiin ja muualle Miten hankinnoissa tuetaan innovaatioita

7 HSY:n toimintamalli innovatiiviseen julkiseen hankintaan 01-2015

8 Tekesin pilotointirahoitus Nopeuta kaupallistamista Vauhdita markkinoille pääsyä Asiakkaat mukaan tuotekehitykseen

9 Miten yritys hyötyy piloteista ja demonstraatioista? Tutkimus- ja kehitystyön tulosten toimivuus on osoitettavissa tarpeeksi suuressa mittakaavassa Yritys voi testata uuden ratkaisun toimintaa käytännössä yhdessä asiakkaiden kanssa ja saa tärkeää asiakaspalautetta ennen kaupalliseen tuotantoon siirtymistä Yrityksellä on mahdollisuus testata uuden laitteen, palvelun, ratkaisun, prosessin tai teknologian hyödyt verrattuna riskeihin Yritys saa uskottavuutta potentiaalisten asiakkaiden silmissä Markkinoille pääsy nopeutuu 01-2015

10 Rahoitus on lainaa Pk-yritykset voivat saada lainaa 50–70 % projektin kokonaiskustannuksista, suuret yritykset tyypillisesti 25–35 % Lainasta voi saada 30 % ennakkona, loput toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen Lainasta ei vaadita vakuuksia Korko on matala, nyt 1 % Laina-aikaa enimmillään 10 vuotta, joista 5 lyhennysvapaita. Myös laina-ajan pidennykset mahdollisia. Jos projekti epäonnistuu, on osa lainasta mahdollista muuttaa jälkikäteen avustukseksi ja jättää perimättä Mahdollisuus jakaa riskiä hyvin lähellä kaupallistamisvaihetta, ei ainoastaan tutkimuksen ja tuotekehityksen aikana 01-2015

11 DM 1272687


Lataa ppt "Innovatiiviset julkiset hankinnat – yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google