Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

VaVe-koulutus Sininauhaliitto 2013. Vapaaehtoistoiminnan muodot Psykososiaalista tukea tuottava vapaaehtoistoiminta Tukea tuottava toiminta esim. tukihenkilötoiminta.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "VaVe-koulutus Sininauhaliitto 2013. Vapaaehtoistoiminnan muodot Psykososiaalista tukea tuottava vapaaehtoistoiminta Tukea tuottava toiminta esim. tukihenkilötoiminta."— Esityksen transkriptio:

1 VaVe-koulutus Sininauhaliitto 2013

2 Vapaaehtoistoiminnan muodot Psykososiaalista tukea tuottava vapaaehtoistoiminta Tukea tuottava toiminta esim. tukihenkilötoiminta Osallistava vapaaehtoistoiminta Tuettu vapaaehtoistoiminta Palveluja tuottava vapaaehtoistoiminta Vertaistoiminta Tapahtumat, keräykset Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja järjestötoiminta 2VaVe-koulutus 16.5.2013, Turku VaVe-koulutus Sininauhaliitto 2013

3 Psykososiaalinen auttamistyö päihdetyön järjestöissä ja seurakunnissa Kohdentuu päihde- ja mielenterveystyöhön Asiakkailla on monimuotoisia ongelmia useilla elämänalueilla - päihdeongelmat, mielenterveysongelmat, taloudelliset vaikeudet, asunnottomuus, yksinäisyys, rikosoikeudelliset asiat, vankeus, väkivalta, ihmissuhdeongelmat, monenlaiset kriisitilanteet jne. -> näistä seuraa haasteita vapaaehtoisten ja vertaisten työskentelylle 3 VaVe-koulutus Sininauhaliitto 2013

4 Vapaaehtoisen ja vertaisen olisikin hyvä tietää perusasioita Päihderiippuvuudesta ja muista riippuvuuksista -> miten riippuvuus vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen? Mielenterveysongelmista -> millaisia oireita on masennuksessa ja yleisimmissä psyykkisissä sairauksissa? Vankilataustaisten tukemisesta Oman paikkakunnan auttavista tahoista Jne. 4 VaVe-koulutus Sininauhaliitto 2013

5 Vapaaehtoistoiminnan määritelmiä Yksittäisten ihmisten ja yhteisöjen hyväksi tehty toiminta, josta ei saa rahallista korvausta, joka tehdään ilman pakkoa ja jota ei pidetä velvollisuutena perhettä tai sukua kohtaan. Omasta halusta lähtevää, palkatonta toimintaa, jota tehdään omia arvoja vastaavan yhteisön hyväksi. Se on merkki halusta osallistua ja vaikuttaa ja sen tulisi olla kaikkien kansalaisoikeus. 5VaVe-koulutus Sininauhaliitto 2013

6 Vertaistoiminta Vapaamuotoisesti tai organisoidusti järjestäytynyttä keskinäistä apua ja tukea, jossa samassa elämäntilanteessa olevat tai samankaltaisia elämänkohtaloita kokeneet ihmiset pyrkivät yhdessä etsimään tukea tai selvittelemään ja ratkaisemaan elämäntilannettaan. Perustuu yhteenkuuluvuuden tunteeseen ja yhteisiin mielenkiinnon kohteisiin tai samankaltaisiin elämänkokemuksiin. 6VaVe-koulutus Sininauhaliitto 2013

7 Vertaistoiminta TAVOITTEENA on edistää jäsentensä hyvinvointia, jaksamista ja tukea paranemista. ARVOPOHJANA on tasa-arvoisuus ja toisen ihmisen kunnioittaminen. Koska vertaistoiminta perustuu kokemukselliseen asiantuntijuuteen, siinä korostuvat arjen arvostus ja ihmisten omat elämänhistoriat. 7VaVe-koulutus Sininauhaliitto 2013

8 Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan merkityksiä merkitystä sekä vapaaehtoiselle itselleen, hänen palvelujaan/tukeaan vastaanottavalle taholle, taustaorganisaatiolle ja koko yhteiskunnalle Vapaaehtoiselle ja vertaiselle toiminta tuo sisältöä elämään, mielekästä tekemistä, uusia taitoja, sosiaalisia suhteita, kokemuksia, opintopisteitä… palvelujen vastaanottajalle toiminta antaa konkreettista apua, sosiaalisia suhteita, lisää laatua elämään, uusia kokemuksia… 8VaVe-koulutus Sininauhaliitto 2013

9 Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan merkityksiä Taustaorganisaatiolle toiminta merkitsee konkreettista apua toiminnan järjestämiseen, palvelun laadun paranemista, työyhteisön rikastuttamista, uusia taitoja, yhteisöllisyyttä… Yhteiskunnalle vapaaehtoistyön merkitys on yhä tärkeämpi ja korostuu tulevaisuudessa: se lisää hyvinvointia, aktiivista kansalaisuutta ja yhteiskuntarauhaa 9VaVe-koulutus Sininauhaliitto 2013

10 Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan pelisäännöt Tavallisen ihmisen taidoin Palkatonta Vapaaehtoista Luotettavaa Luottamuksellista Puolueetonta Tarvitsijan ehdoin Tasa-arvoista 10VaVe-koulutus Sininauhaliitto 2013


Lataa ppt "VaVe-koulutus Sininauhaliitto 2013. Vapaaehtoistoiminnan muodot Psykososiaalista tukea tuottava vapaaehtoistoiminta Tukea tuottava toiminta esim. tukihenkilötoiminta."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google