Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sähköinen tunnistaminen kansalliset toimenpiteet Kimmo Mäkinen 24.3.2015.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sähköinen tunnistaminen kansalliset toimenpiteet Kimmo Mäkinen 24.3.2015."— Esityksen transkriptio:

1 Sähköinen tunnistaminen kansalliset toimenpiteet Kimmo Mäkinen 24.3.2015

2 Taustaa  Julkisen hallinnon sähköisiin palveluihin vuodesta 2004 alkaen tehty 135 miljoonaa sähköistä tunnistusta  Vuonna 2014 kansalaiset tekivät 27 milj. ja yritykset 5 milj. tunnistautumista  eReseptit sähköisiä allekirjoituksia syntyy 60 milj. kpl per vuosi  Tapahtumamäärät edelleen kasvussa 2 pp.kk.vvvv Osasto

3 Sirulliset laatuvarmennekortit  Organisaatiokortteja voimassa 81 000 kpl. Vuonna 2015 noin 20 000 lisää.  Terveydenhuollon ammattikortteja voimassa 170 000 kpl. Opiskelijoille tulossa omat kortit.  Sosiaalitoimeen tulossa n. 170 000 korttia. Lopullinen määrä tarkentuu.  Henkilökortteja ja passeja joka vuosi 1 milj. (huom. mahdollinen etäluettavuus) 3 pp.kk.vvvv Osasto

4 4 Tunnistaminen painopisteet 2015 Kansallinen palveluarkkitehtuuri- ohjelma Valtion tunnistuksen ohjauspalvelu Rooli- ja valtuuspalvelu Viron middleware-yhteistyö VETUMA + maksaminen KATSO Luottamusverkoston rakentaminen Hallintamallin luominen Teknisten määritysten tekeminen Julkishallinnon TUPAS- sopimusneuvottelut Sovittava myös maksamisen hinnat Välille 1.1.2016-30.4.2017 eIDAS Palveluiden elinkaaren hallinta (VRK, Valtori) Lainsäädännön kehityshanke Neuvottelu Lainsäädäntöhanke EU-valmistelu

5 Lainsäädäntö  Hallituksen esitys eduskunnalle vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain muuttamisesta hyväksyttiin eduskuntakäsittelyssä tammikuussa 2015  Laki astuu voimaan 1.1.2016 kuitenkin luottamusverkoston osalta 1.5.2017 5 pp.kk.vvvv Osasto

6 Toimeenpano  Luottamusverkoston hallinnollisista käytännöistä, teknisistä rajapinnoista ja vastuista annetaan tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella  Asetuksen valmisteluun nimitettiin 13.3.2015 kaksi työryhmää hallintamalliryhmä ja teknisten rajapintojen valmistelutyöryhmä 6 pp.kk.vvvv Osasto

7 Muutokset tunnistuslakiin (1/2)  Tunnistuspalvelun tarjoajan tulee tarkistaa ja päivittää henkilöä koskevat tiedot väestötietojärjestelmästä  Uutta tunnistusvälinettä hakiessaan voi kansalainen hyödyntää jo olemassa olevaa vahvaa sähköistä tunnistusvälinettä 7 pp.kk.vvvv Osasto

8 Muutokset tunnistuslakiin (2/2)  Säädös tunnistuspalveluiden tarjoajien verkostosta, joka muodostaa tunnistuspalveluiden välille luottamusverkoston ( -> yksi sopimus asiointipalvelun tarjoajalle) 8 pp.kk.vvvv Osasto

9 Jatkovalmisteluun  Varmistettava kansalaisten yhdenvertaisuus myös digitaalisessa maailmassa ja oikeus sähköisesti todennettavaan henkilöllisyyteen  Suunnitella siirtohinnoittelun määrittelymekanismi luottamusverkostossa ja varmistettava, että siirtohinta ei ylitä tehokkaan toiminnan tuotantokustannuksia  Pohdittava, missä sähköisissä tapahtumissa osapuolet on tunnistettava vahvasti ja säädettävä näissä tapahtumissa vahva tunnistaminen velvoittavaksi 9 pp.kk.vvvv Osasto

10 Poimintoja valiokuntakäsittelystä  ”Sähköisen tunnistamisen sääntelyn tulee mahdollistaa uusien palvelujen kehittäminen, edistää liiketoiminta- mahdollisuuksia ja palvelujen käyttöä sekä taata kohtuulliset markkinoille tulon edellytykset”  ”Sähköisen tunnistamisen palveluita voidaan jo nykyään pitää jo eräänlaisina tietoyhteiskunnan peruspalveluina” 10 pp.kk.vvvv Osasto

11 Luottamusverkosto 11 pp.kk.vvvv Osasto Tunnistus- palveluntarjoaja x Tunnistus- palveluntarjoaja y Sähköisen asiointi- palvelun tarjoaja Väestötieto- järjestelmä Tunnistusväline y Tietolupasopimus Tunnistusväline x Tietolupasopimus Sähköinen henkilökortti 1) Ensitunnistaminen 3) Uuden välineen käyttöönotto Todentamis- Asiakirjat 2) 4) Tunnistetietojen välitys sopimus SATU etunimi sukunimi 6) Tunnistetietojen välitys

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla (eIDAS)  Asetus tuli voimaan 17.9.2014, mutta sitä sovelletaan vasta 1.7.2016 alkaen lukuun ottamatta säännöksiä, joiden soveltamisesta on säädetty erinäisin siirtymäsäännöksin, kuten esimerkiksi varmuustasojen määrittelystä.  Komissio on aloittanut yksityiskohtaisempien täytäntöönpanoasetusten työstämisen ja työ jatkuu syyskuuhun 2015 asti.  Kokonaisuudessaan asetus tulee voimaan vuonna 2018 12 pp.kk.vvvv Osasto

13 Julkishallinnon uusi tunnistamisen palvelu  Toteutetaan parhaillaan VRK:n Kansallinen palveluarkkitehtuuri – yksikössä  Hyödyntäen Hansel-puitesopimuksen kautta kilpailutettuja ketterän kehittämisen henkilöresursseja (Cybercom Oy)  Valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä  Tulee siirtymäajan puitteissa korvaamaan nykyiset valtion tunnistuksenohjauspalvelut  Tukee toisen puolesta asiointia  Mahdollistaa sosiaalisen median tunnisteet 13 pp.kk.vvvv Osasto

14 Sopimustilanne 2016 - 17 pp.kk.vvvv 14 Pankki 2 Pankki 1 Henkilökortti Uusi tunnistamisen palvelu Pankki 4 Pankki 3 Mobiili operaattori Pankki 5 Kunta X Virasto Y Nykyinen Vetuma-palvelu

15 Sopimustilanne 2017 - pp.kk.vvvv 15 eIDAS PEPS Uusi tunnistamisen- palvelu Virasto Y Kunta Z Luottamus- verkosto Tunnistus- palvelun tarjoaja A Tunnistus- palvelun tarjoaja B Yksityinen asiointipalv. Tunnistus- väline A Henkilökortti Tunnistus- väline B Henkilökortti EU jäsenmaat 1:n

16 Tunnistaminen aikataulu 2015 - 2020 pp.kk.vvvv 16 2015 20162017-2018 Hallituksen esityksen valmistelu eIDAS- muutoksista alkaa 02/2015 VIVI:n tekniset määräykset tunnistuspalveluista 09-10/2015 Hallituksen esitys eIDAS-muutoksista 12/2015 HE 272/2014 vp astuu voimaan 1.1.2016 Rajat ylittävän tunnistustoiminnan yhteistyön komiteakäsittely 01/2015 Rajat ylittävän tunnistustoiminnan yhteistyö voimaan 18.3.2015 Teknisten määritysten komiteakäsittely 06/2015 Tekniset määritykset voimaan 18.9.2015 eIDAS siirtymäaika päättyy 18.9.2018 Luodaan luottamusverkoston pelisäännöt 09/2015 Rakennetaan kansallista luottamusverkostoa 12/2016 Luottamusverkosto operatiivisessa toiminnassa 05/2017 Valmistaudutaan teknisten eIDAS- määräysten soveltamiseen 12/2015 Rakennetaan eIDAS valmiudet 05/2016 Siirrytään käyttämään eIDAS:ta kansallisesti 09/2018 Ajoitus Kansallinen sääntely eIDAS ratkaisu Kansalliset ratkaisut eIDAS sääntely 2019-2020 HE 272/2014 vp sovelletaan 1.1.2017 Kansalaisvarmenne virka- ja ammattikortteihin asteittain 01/2017 alkaen Etäluettavat passit ja henkilökortit 09/2016 Yhteinen middleware- ohjelmisto Viron kanssa 12/2015 Valtion tunnistus- välineet Tunnistamispalvelun suunnittelu 03/2015 Tunnistamispalvelun toteutus 06/2015 Tunnistus.fi yliheitto1/2016 Vetuma siirtyminen alkaa 1/2017 Julkishallinnon tunnistuspalvelut ostetaan luottamusverkostosta Tunnistus- palvelu eIDAS-muutokset Laki voimaan 09/2018 Pankkisopimus-neuvottelut 12/2015

17 Tavoitetilaa kohti  Kansalaisilla yksi vahva sähköinen identiteetti  Sähköinen identiteetti on liitetty yhteen tai useampaan sähköisen tunnistamisen välineeseen  Samaa käyttäjälle tuttua tunnistus- ja allekirjoitusvälinettä voi käyttää yksityisen ja julkisen sektorin palveluissa  Sähköiseen identiteettiin liitetään roolit ja valtuudet erillisistä viranomaisrekistereistä  Roolit ja valtuudet voivat liittyä toimintaan kansalaisena, yrityksen tai yhteisön edustajana tai viranhaltijana 17 pp.kk.vvvv Osasto

18 Kiitos! kimmo.makinen@vm.fi @kimmomakinen kimmo.makinen@vm.fi 18 pp.kk.vvvv Osasto


Lataa ppt "Sähköinen tunnistaminen kansalliset toimenpiteet Kimmo Mäkinen 24.3.2015."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google