Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

© Talent Vectia1 3.5. Toteutuksen tiekartta Innokylä 2.1 -päivitys.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "© Talent Vectia1 3.5. Toteutuksen tiekartta Innokylä 2.1 -päivitys."— Esityksen transkriptio:

1 © Talent Vectia1 3.5. Toteutuksen tiekartta Innokylä 2.1 -päivitys

2 TehtäväalueetToimenpiteet/hankkeetAikatauluKoordinointi- ja toteutus vastuu KumppanitResurssi- tarve Yhteistyön koordinointi (STM) Strategiatyö, hallinto, Innokylän laajeneminen ja arviointi2014-STMKuntaliitto, SOSTE, THL Kaste-yhteistyö2014-STM, Kuntaliitto, SOSTE, THL Kaste-toimijat Innovatiiviset hankinnat2014-THLSTM, KL, SOSTE Viestintä ja brändin hallinta Lanseerausviestintä2014STM, Kuntaliitto, SOSTE, THL Aktiivinen viestintä tunnettuuden lisäämiseksi ja käyttäjien määrän kasvattamiseksi 2014-STM, Kuntaliitto, SOSTE, THL Ylläpito- ja ajankohtaisviestintä2014-STM, Kuntaliitto, SOSTE, THL Palvelun kehittämiseen liittyvä viestintä ja asiakastyytyväisyysselvitykset2014-STM, Kuntaliitto, SOSTE, THL Kuntien kehittämistoiminnan fasilitoinnin tuki Yhteiskehittämisen konseptin luominen yhdessä päättäjä- asiakkaiden kanssa 20141-12/2014KL, THL, SOSTE Käyttöönoton tuki päätöksentekijöille ja asiakkuudenhoitosuunnitelma (Sähköinen hyvinvointikertomus) 2014-2015KL, THL, SOSTE © Talent Vectia2 Yhteiset vastuut: ” Innokylä on uudistajien avoin, vuorovaikutteinen ja monitoimijainen yhteisö”.

3 Tehtäväalueet Toimenpiteet/hankkeetAikatauluKoordinointi- ja toteutus vastuu KumppanitResurssitarve Innokylän laajentaminen koko hyvinvointialan kehittämisympäristöksi – käyttöönoton tuki Innokylän laajenee HYTEen Sote, Opetus, kulttuuri, liikunta, vapaa-aika, muutokset verkkopalvelussa 2014- KL THLSOSTE 0,25 Innokylä 2.1 – Innovatiiviset hankinnat –valmistelu 2014-THLKL, SOSTE, VTT 0,25 Päättäjäpalvelu, kansallinen ja kansainvälinen tulevaisuuskeskustelu sekä ennakointityö – valmistelu ja toteutus 2014-2016KLSOSTE, THL, SITRA 0,25 Innokylä osaksi Kuntaliiton päättäjäpalveluja (mm. sähköinen hyvinvointi- kertomus) Käyttöönoton tuki päätöksentekijöille ja asiakkuudenhoitosuunnitelma (Sähköinen hyvinvointikertomus) 2014 KL STM THL THL, KUKE 0,25 Verkkopalvelun jatkokehittäminen asiakaskokemukseen ja -tarpeisiin perustuen1-6/2014THL KL THL SOSTE KL 0,10 Yhteiskehittämisen konseptin luominen yhdessä päättäjä- asiakkaiden kanssa 20141-12/2014KLTHL, SOSTE0,25 0,20 Innokylän kehittämisympäristö ja digitaalisen verkostojen yhteistyöalustan käyttöönotto ja sen tukipalvelut 2014 - 2015 2014-KL, THL, SOSTE0,15 Innokylän hyödyntäminen Kuntaliiton omassa toiminnassa Osallistuvat menetelmät ja muutostuki2014 -KLKuntalaiset keskiöön ja Vaikuttavat lähipalvelut, KL, VM, TEM, OM 0,30 Palvelujen yhteistuottamismallit (tulosten levittäminen)2014KLLY, TAY Tuottavuus ja tuloksellisuushyötyjen casetutkimus, ml. kv (VM) 20142014KLVM0,05 Hyvien kansainvälisten toimintamallien levittäminen ja jakaminen Kansainvälisten parhaiden käytäntöjen levittäminen (OECD, Master Class)2013-KLLY, VM0,20 © Talent Vectia3 Kuntaliitto: Asiakas- ja päättäjälähtöinen näkökulma ”Miten toteutetaan poikkihallinnollinen asiakaslähtöinen johtamisen prosessi”

4 TehtäväalueetToimenpiteet/hankkeetAikatauluKoordinointi- ja toteutus vastuu KumppanitResurssi- tarve Innomarkkinat, tapahtumat Innomarkkinat kerran vuodessa (tuutoreiden kohtaamispaikka mukana)2014-SOSTE (Inno- markkinat), Johtoryhmä (muut) SOSTE KL THL 0,5 (koulutus- suunnittelija) 0,5 ( kehittäjä) 0,1 (koordi- naattori) Innopalkintoprosessin hallinnointi ja viestintä2014-SOSTETHL (vastaa prosessista arvioinnin osalta) 0,20 Toimialan keskeisissä tapahtumissa (sisällöllinen)2014-SOSTESOSTE, KL THL0,25 Järjestötoimijoiden avoimien verkostojen koordinointi ja toimijoiden tuutorointi Järjestötoimijoiden tuutorointi (RAY:n ohjelmat, alueellinen jalkautuminen)2014-SOSTE0,25 Tutkimus ja kehittäminen – järjestöjen innovatiiviset ratkaisut ja hyvien käytäntöjen mukaan tuominen Kehittäminen ja tiedon tuotanto: Järjestöjen kehittämistoiminnassa syntyneiden yllättävien ratkaisujen esiintuominen: Projektit hyvien käytäntöjen verstaina / asiakasnäkökulma ja ”asiakkaan ääni” kehittämistyössä 2014-SOSTE0,20 Järjestönäkökulma sisällöntuotannossa Oppimisverkostotoiminta ja sisältöasiantuntemuksen sitouttaminen toimintaan (Arviointi- ja kehittämistyö), Kokeilevan viestinnän oppimisverkosto, Arviointi- ja kehittämistyön oppimisverkosto ) 2014-SOSTE 0,20 Innokylän hyödyntäminen SOSTE:n omassa toiminnassa Innokylän kehittämisympäristö ja digitaalinen verkostojen yhteistyöalustan käyttöönotto 2014-KL, THL, SOSTE0,25 © Talent Vectia4 SOSTE: Järjestölähtöinen kehittäminen ”Järjestöjen työ näkyväksi”

5 TehtäväalueetToimenpiteet/hankkeetAikatauluKoordinointi- ja toteutus vastuu KumppanitResurssi- tarve Uusien työkalujen kehittäminen ja seulonta, kehittämistyön tuki Uusien työkalujen kehittäminen, kehittämistyön tuki2014THLSOSTE, KL, THL Tutkimustoiminta Tutkimushaku2014THL Kaste-koordinaatio 2014-THL, STM, KL, SOSTE Tutorikoulutus ja tutoriverkosto Tuutorikoulutuksen oppilashaun laajentaminen (tuotekehittäjät muilta aloilta)2014THL, SOSTE, KLVerutumTHL Tuutoriverkostoa käytetään lähipalvelujen kehittämiseen - AMK:t mukaan2014-2015THLAMK:t JET-innotuutorikoulutus II päätöksentekijöille (Varalla, ellei Master Class toteudu)2015THL, SOSTE, KLVerutum Yhteiset resurssit THL Innopalkintoprosessi Arviointikriteeristö ja valintaprosessi (Innopalkinnon hallinnointi ja viestintä SOSTElla) 2014-THLSOSTE Verkkopalvelun ylläpito Verkkopalvelun etusivun ajankohtaisviestintä ja siihen liittyen toimintamallien nostot THLSOSTE, KL, THL © Talent Vectia5 THL: Kehittäjänäkökulma ”Kehittämisen tulokset näkyviin ja käyttöön” (1/2)

6 TehtäväalueetToimenpiteet/hankkeetAikatauluKoordinointi- ja toteutus vastuu KumppanitResurssi- tarve Verkkopalvelun jatkokehittäminen Verkkopalvelun jatkokehittäminen asiakaskokemukseen ja -tarpeisiin perustuen 1-6/2014 THL KL THL SOSTE KL Yhteiskehittämisen pilotti1-6/2014THL KL Innokylän hyödyntäminen THL:n omassa toiminnassa Innokylän kehittämisympäristö ja digitaalinen verkostojen yhteistyöalustan käyttöönotto 2014-2015KL, THL, SOSTE Palvelun esittely eri foorumeillaTHLSOSTE, KL, THL © Talent Vectia6 THL: Kehittäjänäkökulma ”Kehittämisen tulokset näkyviin ja käyttöön” (2/2)


Lataa ppt "© Talent Vectia1 3.5. Toteutuksen tiekartta Innokylä 2.1 -päivitys."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google