Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Koulutusyhteistyön sopimukset Tuija Koponen Kansainvälisten asiain päällikkö 14.5.2009.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Koulutusyhteistyön sopimukset Tuija Koponen Kansainvälisten asiain päällikkö 14.5.2009."— Esityksen transkriptio:

1 Koulutusyhteistyön sopimukset Tuija Koponen Kansainvälisten asiain päällikkö 14.5.2009

2 Kansainväliset palvelut Teemat  Koulutusyhteistyön sopimustyypit  Yhteistyö- ja vaihtosopimusten tilannekatsaus  Yhteistyösopimuksia koskevat linjaukset, aloitteet ja neuvottelut  Esittelymenettely ja allekirjoitukset tällä hetkellä  Valmistelu ja allekirjoitukset jatkossa  Kehittämishaasteita

3 Kansainväliset palvelut Koulutusyhteistyön sopimustyypit  Yhteistyön puitesopimukset (Cooperative Agreement, Agreement of Cooperation, Memorandum of Understanding / Cooperation…)  Opiskelija- ja opettajavaihtosopimukset  Oppiainekohtaiset Erasmus Bilateral Agreements  Yhteisohjelmia (joint programmes) koskevat sopimukset ja cotutelle –sopimukset  EU:n ja muiden rahoittajien tukemiin koulutushankkeisiin liittyvät sopimukset: grant agreement (rahoittajan kanssa) ja partnership agreement / consortium agreement hankkeeseen osallistuvien kk:jen kanssa  tilauskoulutussopimukset

4 Kansainväliset palvelut Yhteistyö- ja vaihtosopimusten tilannekatsaus  477 Erasmus opiskelija- ja opettajavaihtosopimusta (284 kk:n kanssa)  Yhteistyön puitesopimuksia yo-tasolla 18  Koko yo:a koskevia vaihtosopimuksia 34  Tdk-tason yhteistyösopimuksia 13 (?)  Muutama laitostason yhteistyösopimus  Joint programme sopimuksia 5

5 Kansainväliset palvelut Yo-tason yhteistyösopimuksia koskevat linjaukset, aloitteet ja neuvottelut 1/3  JY:n sopimuspolitiikka koskee lähinnä tutkimus- ja kehittämishankkeita; tutkimusyhteistyötä kehitetään solmimalla sopimuksia kv. huippuyliopistojen kanssa -> ei sovellu opiskelijavaihtosopimusten linjaukseksi!  Rehtorin linjaus (v. 2000): uuden sopimuksen neuvottelu edellyttää vähintään kahden laitoksen (eri tdk:sta) puollon  Eurooppalaisten yliopistojen kanssa solmitaan pääasiassa Erasmus-sopimuksia  Joint programme – periaatepäätöksissa linjattu, minkätyyppisten korkeakoulujen kanssa tehdään yhteistyötä

6 Kansainväliset palvelut Yo-tason yhteistyösopimuksia koskevat linjaukset, aloitteet ja neuvottelut 2/3 Koulutuksen kansainvälistymistä tukevan työryhmän tehtävänä valmistella vaihtosopimuksia koskevat linjaukset Aloite uuteen sopimukseen voi tulla sisältä tai ulkoa: JY:ssa oppiaine, laitos, tdk… ei yksittäinen opiskelija (esim. University of West Indies, Barbados) Yo:n taustatietojen tarkistaminen ja kysely laitoksille Kv. asiain päällikkö käy sopimuksen sisältöä koskevat neuvottelut; neuvotteluja meneillään koko ajan ja neuvottelujen kesto joskus useita vuosia (JNU: 3/05 – 9/07) Sopimusjuristi tarkistaa sopimuksen tarvittaessa (erityisesti joint programme –sopimusluonnokset)

7 Kansainväliset palvelut Yo-tason yhteistyösopimuksia koskevat linjaukset, aloitteet ja neuvottelut 3/3 Kesken olevia sopimusneuvotteluja: Asian Institute of Technology (Thaimaa) UNISA ja North-West University (E-Afrikka) Baylor University (USA) Kenyatta University Massey University (Uusi-Seelanti) 3 E-Am. yliopistoa…

8 Kansainväliset palvelut Esittelymenettely ja allekirjoitukset tällä hetkellä Laitokset, erillislaitokset ja tiedekunnat eivät ole juridisessa mielessä sopimusosapuolia kv. toiminnassa (vaikka vastaisivat sopimuksen toteuttamisesta), vaan sopijaosapuoli on JY -> rehtori allekirjoittaa myös laitos- / tdk-tason sopimukset + laitosjohtaja / dekaani Rehtori allekirjoittaa kv. yhteistyösopimukset hv:n edustajan esittelystä; koko yliopistoa koskevissa sopimuksissa, esittelykirjeessä mainittu sopimusta puoltavat laitokset

9 Kansainväliset palvelut Valmistelu ja allekirjoitukset jatkossa Kokous- ja päätösmenettelyä suunnitteleva työryhmä: tutkimuspalvelut luonnostellut uutta sopimusten päätösmenettelyä -> hj. ja rehtori käsittelevät -> uusi hallitus vahvistaa Ei enää esittelymenettelyä -> tilalle valmistelijat Enemmän vastuuta tiedekuntiin ja erillislaitoksiin (mm. kv. sopimusten allekirjoittaminen) Sopimuslakimiehen palvelut edelleen käytettävissä Poikkeuksena joint programme –sopimukset (jatkossakin kv. palvelut valmistelee rehtorille)

10 Kansainväliset palvelut Kehittämishaasteita Päivitetyt linjaukset koulutusyhteistyö- ja vaihtosopimuksille Sopimusten parempi hyödyntäminen; esim. akat. vastuuyksikkö jokaiselle sopimukselle? Laitosten vastuu Erasmus-sopimuksista Sopimusten järjestelmällinen arviointi (liikkuvuustiedot eri tietokannoissa) Kv. koulutusyhteistyön rahoitus Euroopan ulkopuolisten yliopistojen kanssa Tilauskoulutussopimusten edelleen kehittely


Lataa ppt "Koulutusyhteistyön sopimukset Tuija Koponen Kansainvälisten asiain päällikkö 14.5.2009."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google