Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 Anne Kauhanen-Simanainen 9.12.2013.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 Anne Kauhanen-Simanainen 9.12.2013."— Esityksen transkriptio:

1 Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 Anne Kauhanen-Simanainen 9.12.2013

2 Tietojen avaamisen kehitysvaiheita  Oikeus tietoon: pohjoismainen julkisuusperiaate1700- luvulta  Suomi-Ruotsi sai maailman ensimmäisen julkisuuslain v. 1766 : sanan- ja painovapaus, poliittisen sensuurin poisto, asiakirjojen saatavuus >  Suomen julkisuuslainsäädäntö v. 1999: avoimuuden periaate, tiedot julkisia, ellei lainsäädännön rajoituksia  Viranomaisten aktiivinen tiedottamisvelvollisuus  Avoin data – tietojen uudelleen käyttö  PSI-direktiivi 2003: julkisen sektorin tiedon uudelleen käytön helpottaminen  PSI-direktiivin uudistus 2013, perusperiaate: kaikki julkinen tieto on uudelleen käytettävissä kaupallisiin ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin  Kansallisen avoimen tiedon politiikan kehittäminen v. 2011 - 2 Antti Chydenius (1729-1803

3 Hallitusohjelman kärkihanke  Julkisen tiedon hyödyntämistä edistetään avaamalla julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja kansalaisten ja yritysten käyttöön. Näin avataan markkinoita uusille palveluille ja liiketoimintamahdollisuuksille. (Hallitusohjelman strateginen toimeenpanosuunnitelma: Strateginen painopistealue II: Kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen ) 3

4 4 Julkishallinnon tietovarantojen avaamisen linjauksia  Valtioneuvoston periaatepäätös 3.3.2011  Hallitusohjelma  VN periaatepäätös 5.10.2011, vastuuministeriöt VM, TEM, LVM, OKM  EU:n avoimen datan strategia  EU:n PSI (Public Sector Information) direktiivi ja sen muutos 2013 ja Inspire- direktiivi  Open Government Partnership – Avoimen hallinnon kumppanuushanke  Julkisen hallinnon ICT –strategia  Tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt –raportin ehdotukset 2012  Kehysvalmistelu 2013-2016 ja 2014-2017  ICT2015 –työryhmän ehdotukset  Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta: Suomen sata uutta mahdollisuutta 2013  Rakennepoliittinen ohjelma 2013: Julkisten tietovarantojen avaamista jatketaan  Taustalla myös  Open Government Data (OGD) ja Linked Open Data – globaali kehitys  Big Data, julkishallinto katalysaattorina

5 5 Kiinteistötietovaranto Yritys- ja yhteisö- tietovaranto Maastotietovaranto Ajoneuvo- tietovaranto Tie- ja katu- verkkotietovaranto Muut paikkatietovarannot Ennakoinnin tietovaranto Seurannan ja valvonnan tietovaranto Toiminta- ympäristö- tietovaranto Tilastotietovaranto Säädöstietovaranto Julkishallinnon hanketietovaranto Julkishallinnon organisaatiot tietovarantona Toimipaikkatietovaranto EU-tietoaineistojen tietovaranto Löytyvyys / saatavuus / käytettävyys Maksuttomuus/ maksullisuus Tietoturvallisuus/ tietosuoja Julkisuus/ salassapito / käyttöoikeudet Julkisten hankintojen tietovaranto Tapahtumatietovaranto Päätös- tietovaranto Vaikuttavuuden arvioinnin tietovaranto Tilannekuvan tietovaranto Rakennus- ja huoneisto- tietovaranto Palvelukuvausten tietovaranto Palvelunjärjestäjien ja - tuottajien tietovaranto Tietojärjestelmiä koskevat tietovarannot Uutistietovaranto Metatietovarannot Julkishallinnon datakatalogit Luonnonvara- ja ympäristötietovaranto Yhteiskunnan tilaa kuvaava tietovaranto Säätietovaranto Rakennetun ympäristön ja asumisen tietovarannot Sopimustietovaranto Arvo-osuus- järjestelmän tietovaranto Tuonti- ja vienti- tietovaranto Verotustietovaranto Vakuutustietovaranto Maaseutuelin- keinohallinnon tietovaranto Työvoimatietovaranto Potilastietovaranto Eläketietovaranto Etuustietovarannot Talous-, tulos- ja henkilöstötietovaranto Terveydenhuollon tietovaranto Sosiaalihuollon tietovaranto Kulttuurisisältöjen tietovaranto Tutkimusaineistojen tietovaranto Tutkimustietovaranto Oppimateriaalien tietovaranto Kansallinen osaa- misen pääoman tietovaranto Puolustusvoimien tietovarannot Tuomioistuinten tietovarannot Rikosrekisteri tietovarantona Tietoturva- ohjeistukset tietovarantona Rikollisuuden torjunnan tietovarannot Liikenne- tietovaranto Oikeusratkaisujen tietovaranto Henkilötietovaranto Kansainvälisen osallistumisen tietovaranto Ammattihenkilöitä koskevat tietovarannot Toimilupia koskevat tietovarannot Kuulemisen tietovaranto 5

6 Merkittäviä aineistoja avattu, uusia avautuu Esimerkkejä avatusta datasta:  V. 2008 Ympäristöhallinnon tietovarannot  v. 2012 Maanmittauslaitoksen maastotiedot.  v. 2012 esimerkiksi Tilastokeskus, Verohallinto (yhteisöverotiedot), Puolustusvoimat (sota-ajan kuva- aineisto), Metla, Museovirasto, Valtion taidemuseoiden kokoelmatiedot.  v. 2013 alkaen Ilmatieteen laitoksen sää-, ilmasto-, ja meridata sekä ilmastomallit. Avattujen tietoaineistojen käyttäjämäärät ovat kasvaneet huomattavasti. 6 pp.kk.vvvv

7 7 Data on avointa, kun se on uudelleenkäytettävissä 1.laillisesti (lainsäädäntö, käyttöehdot)  Data on avoimesti lisensoitu eli sen käyttöä ei rajoiteta käyttäjäryhmän tai käyttötarkoituksen mukaan. 2.teknisesti (teknologia)  Riittävän rakenteellisessa muodossa (koneluettava) ja avoimessa tiedosto- formaatissa oleva data on ladatta- vissa ilman rekisteröitymistä. 3.maksutta (talous)  Datan käytöstä ei peritä maksua. (Lähde: Avoimen datan foorumi 2012) l

8 8 Miksi avata julkisia tietovarantoja? Se on kansantaloudellisesti järkevää  Palvelujen raaka-ainetta, tuotekehityksen ja uuden liiketoiminnan mahdollisuuksia, sitä kautta uusia työpaikkoja ja innovatiivisempia palveluja Se vahvistaa yhteiskunnan läpinäkyvyyttä ja demokratiaa  Lisää viranomaistoiminnan läpinäkyvyyttä  Kansalaisvaikuttamisen ja tiedonsaannin uusia mahdollisuuksia Se tehostaa hallintoa  Parantaa hallinnon sisäistä tehokkuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta sekä tietovarantojen näkyvyyttä. Luovutaan päällekkäisestä tietojen keruusta ja tuotannosta. Laajempi tietojen käyttö ja käyttäjäpalaute laadun parantajana. Se monipuolistaa koulutuksen ja tutkimuksen aineistoja

9 Kansalaisten elämää helpottavia palveluja  Duunitori.fi:n avulla työhakija voi vertailla tarjolla olevien työpaikkojen työmatkoja  Kierrätys – paikkatietosovellus (iPhone+Ipad), joka näyttää lähimmät kierrätyspisteet jätelajeittain koko Suomen alueelta + näyttää reitin kullekin kierrätyspisteelle  Pääkaupunkiseudun Palvelukartan REST – rajapinta  ParkkiNappi, (nyk. ParkMan ) hyödyntää kuntien avaamaa tietoa pysäköintimaksu- vyöhykkeiden sijainnista. Pysäköintihintojen vertailu, maksu yhdellä kosketuksella, muistaa auton sijainnin ja opastaa omistajan sen luo. 9

10 Elämää helpottavia palveluja  Blindsquare http://blindsquare.com/ puhuu lähimmän ravintolanhttp://blindsquare.com/  Palkittu sovellus auttaa näkövammaisia suunnistamaan kaupunkiympäristössä ääniopastuksen avulla. Pääkaupunkiseudulla liikuttaessa Blindsquare hyödyntää pääkaupunkiseudun palvelukartan tietokantaa (pääkaupunkiseudun kuntien 10 000 palvelupistettä). Visuaalisia ratkaisuja, ks. vuoden 2014 Apps4Finland –palkitut www.apps4finland.fi www.apps4finland.fi  Esim. Storm Wind veneilysimulaattori 10 pp.kk.vvvv

11 Arvon luonti avoimen datan ja tiedon pohjalta (OECD 2013)  Parantaa hallinnon vastuullisuutta, läpinäkyvyyttä, vastaanottavaisuutta ja demokraattista kontrollia  Edistää kansalaisten voimaannuttamista, osallistumista ja sitoutumista  Kehittää uudenlaisia tiedon analysoinnin, tuottamisen ja kommunikoinnin virkamiestaitoja  Vahvistaa hallinnon palveluiden innovatiivisuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta  Luo taloudellisia mahdollisuuksia yhteiskunnalle  Avatuilla tietoaineistoilla saadaan lisäarvoa avoimen tieteen ja opetuksen kautta 11 pp.kk.vvvv

12 Vaikutusarvioinnit samansuuntaisia  Käytettävissä olevat selvitykset ja tutkimukset viittaavat siihen, että edistämällä tietovarantojen tehokasta käyttöä laajasti yhteiskunnassa, voidaan saada merkittäviä taloudellisia ja yhteiskunnallisia hyötyjä.  Varovaisestikin arvioiden ne ovat suuremmat kuin ne myyntitulot, jotka viranomaiset jatkossa menettäisivät. 12

13 13 Julkishallinnon tietovarantojen avaaminen Salassa pidettävät Tietoja, joissa on lainsäädäntöön perustuvia käyttö- rajoituksia Avoin data -koneluettavissa -uudelleen käytettävissä Tietoja, joissa ei ole lainsäädäntöön perustuvia käyttörajoituksia Avoin yhdistetty data Avattavissa olevat julkiset tietovarannot ?

14 Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015  Vauhditetaan julkisen hallinnon tiedon avaamista ja käytön lisäämistä. Puretaan tiedon käytön esteitä ja luodaan kannustimia ja edellytyksiä tiedon avaamiselle sekä sisältöjen ja palvelujen kehittämiselle.  Osana ohjelmaa toteutetaan tietovarantojen löytämistä ja hyödyntämistä helpottava dataportaali ja avoimeen dataan perustuvien palvelujen kehittämisympäristö.  Valtiovarainministeriö asettanut ohjausryhmän sekä koordinointi- ja valmisteluryhmän  Muodostetaan yhteistyöverkosto. Ministeriöt omilla toimialoillaan kokoavia solmuja.  Ohjelma kokoaa ja koordinoi toimenpiteitä, jotka vastuutetaan ja aikataulutetaan organisaatioille ja tehtäväkohtaisille ryhmille. 14

15 15 Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 Tietovarantojen avaamisen Periaatteet ja kriteerit, lainsäädäntö, taloussuunnittelu, ohjeistus Datan käytön edistäminen Tietovarantojen avaamisen prosessi virastoissa Datan avaamista, löytämistä ja käyttämistä tukevat rakenteet, palvelut ja käytännöt Koulutus, osaamisen edistäminen Tutkimus, kehitys ja innovaatiotoiminta Vaikutusten seuranta ja arviointi Avoimen tiedon ohjelman yhteistyöalueita Tavoitteet: Julkishallinnon tuottamat julkiset tiedot ovat hyödynnettävissä käyttökelpoisessa ja koneluettavassa muodossa taloudellisesti ja turvallisesti, ottaen huomioon yksityisyyden suoja ja muut lainsäädäntöön perustuvat rajoitukset. Keskeisimmät julkisen hallinnon tietovarannot ovat avoimesti saatavilla verkossa ja niitä käytetään laajasti ja monipuolisesti. Puretaan tiedon käytön esteitä ja luodaan kannustimia tiedon avaamiselle sekä palvelujen kehittäjäverkostojen ja ekosysteemien työlle. Tehtävä: koordinoidaan ja vauhditetaan julkisen hallinnon tiedon avaamiseen ja käytön lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä.

16 Tietovarantojen avaamista jatketaan Valtiontalouden kehyspäätös 2014-2017  Suomessa tietovarantojen avaaminen lähti liikkeelle v. 2012 maastotiedoista ja jatkui sää-, ilmasto- ja meridatan sekä ilmastomallien avaamisella vuoden 2013 alussa.  Kehyskaudella tietovarantojen avaamista jatketaan tilastoaineistoilla, yritystiedoilla, liikenne- ja viestintädatalla sekä lentokenttähavainnoilla. Jutta Urpilaisen talousarvioehdotus vuodelle 2014  Joukkoliikenteen reitti- ja aikataulutiedot sekä liikenneverkkotiedot, sää- ja tutkatiedot sekä lentokenttähavainnot maksuttomiksi  Julkisten tietovarantojen avaamiseen yht. n. 6 milj. euron määrärahalisäys vuodelle 2014 16 pp.kk.vvvv

17 Tietovarantojen hallittu avaaminen  Tietovarantokartoitukset osana julkisessa hallinnossa tehtävää tietoarkkitehtuurityötä  Virastoja kannustetaan avaamaan julkisia tietovarantojaan budjettinsa puitteissa  Uusien kehyspäätöstä vaativien tietovarantojen avaaminen käsitellään osana valtion kehys- ja talousarviomenettelyä 17 8.8.2013

18 Avoimen tiedon välittäjät Avoimen tiedon käyttäjät Avoimen tiedon hyödyntäjät (lisäarvopalvelujen tuottajat) Avoimen tiedon tuottajat Julkishallinnon avoin data 18 Kansallinen avoimen datan portaali EU:n dataportaali Avoimen tiedon palvelukokonaisuus Yhteisöjen avoin data Yritysten avoin data... avoin data YhteisötKansalaisetYritykset Palvelun kehittäjät Tiedon aggregaattorit Tiedon tulkitsijat Tiedon jalostajat... Alueelliset dataportaalit TreHkiOulu... Aihekohtaiset dataportaalit Lii- kenne Paikka- tieto... TutkijatViranomaiset Sovellusten kehittäjät Yhteiskunnan läpinäkyvyys ja demokratia Markkinat ja innovaatiot Hallinnon sisäisen tehokkuus

19 19 Tietovarantojen hallittu avaaminen Datan avaaminen Kokonaisarkkitehtuuri Strategia Lainsäädäntö Käytännön toimenpiteet Julkisuus Tietosuoja Yksityisyyden suoja Tekijänoikeudet Tietoturvallisuus Tavoitteet Etenemisvaiheet Vaikuttavuuden arviointi Yhteentoimivuus, tietovarannot, tietoarkkitehtuuri

20 Toimenpiteiden kohteet  Lainsäädännön tarkastelu  Tietovarantojen hallittu avaaminen  Rakenteet ja yhteiset palvelut  Yhteiset käytännöt  Demokratia- ja kansalaisnäkökulman vahvistaminen  Kyky hyödyntää tietoa  Yhteistyö ja toimintatavat  Vaikutusten arviointi ja seuranta 20 8.8.2013

21 Yhteiset käytännöt  JHS Avointen tietoaineistojen käyttölupa on palautekierroksella  Tietovarantojen metatietomalli, dataportaalin suunnittelun yhteydessä, kansainvälinen yhteistyö  Avointen tietoaineistojen viitearkkitehtuuri 21 8.8.2013

22 Demokratia- ja kansalaisnäkökulman vahvistaminen  Yhteistyö avoimen tiedon ohjelman ja avoimen hallinnon hankkeen (OGP) kesken: avoimen tiedon ohjelma edistää avoimen hallinnon hankkeen ehdotuksia, jotka koskeva avointa tietoa 22 8.8.2013

23 23 Avoimen tiedon ohjelman organisoint i ICT-2015 toimeenpanon seurantaryhmä HALKE JUHTA Valmistelu- ja koordinointityöryhmä Yhteistyöverkosto Yhteistyöohjelma 1 Esim. Avoimen hallinnon hanke Asiantuntijaryhmä : Esim. Avointen tietoaineistojen käyttölupa Projekti Asiantuntija- ryhmä JulkICT-Labs Palvelumuotoilu paja Dataportaali- projekti Projekti Asiantuntija- Ryhmä Virastot ja laitokset Kunnat Kehittäjäyhteisöt Yritykset Tutkijayhteisöt Yliopistot, oppilaitokset Ohjausryhmä Kansalaisryhmät Intressiryhmät

24 Avoimen tiedon ohjelma toteutetaan verkostomaisena yhteistyönä  Vastuuministeriöt VM, OKM, LVM, TEM  Kaikki ministeriöt omilla toimialoillaan  Valtion virastot ja laitokset  Kunnat, Helsinki Region Infoshare HRI  Yliopistot ja tutkimuslaitokset, koulutuslaitokset  Kehittäjäyritykset ja –yhteisöt  Kansalaisyhteisöt  Tutkijayhteisöt 24

25 Avoin yhteistyö  Vuorovaikutus hallinnon, kolmannen sektorin, tutkijoiden ja yritysten kesken  Julkishallinto mm. mukana Suomen Verkkodemokratiaseuran ja Forum Viriumin järjestämän Apps4Finland eli avoimen datan innovaatiokilpailun toteutuksessa ja Aalto- yliopiston Linked Data Finland –hankkeessa  Suomella mahdollisuus päästä kehityksen kärkeen avoimen tiedon hyödyntämisen yhteistyössä 25 8.8.2013

26 Yhteistyö ja vuorovaikutus avointa tietoa edistävien ohjelmien ja hankkeiden kesken 26 Julkisen hallinnon ICT-strategia/VM: Avoin tieto ja tiedon yhteiskäyttö Avoimen tiedon ohjelma: Tietovarantojen avaaminen ja saatavuus Kitkaton Suomi ICT 2015 –raportin ehdotukset/ Seurantaryhmä Osaaminen, tutkimus, koulutus, tietoinfrastruktuurit Avoimen tiedon instrumentit AVOIN/OKM Tutkimustiedon infrastruktuuri/OKM Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma TINTO/ OKM ja TEM Avoimet kehittämisympäristöt ja älystrategiat KIDE LVM Tutkimus, kehitys ja innovaatiot, TEM ja Tekes: Suomen Akatemia Avoin hallinto (OGP): Avoin toiminta, selkeä kieli, avoin tieto, hallinto mahdollistajana VM Alueiden ja kuntien ohjelmat ja hankkeet Tutkimustulosten ja aineistojen avaaminen Avoin tiede Päätöstietojen avaaminen Toimintamallit Rahoitus- instrumentit Kuntatieto Koulutus ja oppiminen

27 27 Vaikutusten, tulosten ja riskien seurannan ja arvioinnin kehittäminen Tulokset Talous Tiedot Julkishallinnon toiminta Yhteiskunta Kustannukset virastoille Vaikutukset yritystoimintaan Vaikutukset työpaikkoihin Uudet palvelut Yhteiskunnallinen keskustelu Kansalaisten osallistuminen Päätöksenteon tietopohja Vaikutukset toimintaan Vaikutukset henkilöstöön Vaikutukset päällekkäisyyksiin Avatut tietovarannot (laajuus ja sisältö) Käyttömäärät Tietojen laatu

28 Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 28 8.8.2013 Kansallinen dataportaali 02/2014 (JulkiCTLab 12/2014) EU:n PSI (Public Sector Information) –direktiiviuudistuksen implementointi 18.7.2015 mennessä Tietovarantojen systemaattinen avaaminen tarpeiden, linjausten ja valtiontalouden kehysten mukaisesti 2013-2017 JHS Avointen tietoaineistojen käyttölupa 03/2014 Vaikutusten, hyötyjen ja riskien arviointimalli, tutkimushanke 12/2014 Avointen tietoaineistojen viitearkkitehtuuri 06/2014 Demokratianäkökulmaa vahvistavat toimenpiteet, OGP – Yhteistyö avoimen hallinnon kumppanuushankkeen kanssa Avoimen tiedon yhteistyö, avoimen datan ekosysteemi, koulutus, viestintäjatkuvasti Tietovarannot saataville Yhtenäiset käyttöehdot Yhteentoimivat käytännöt Vaikutusten arviointi § €

29 29 Suomi on aina selvinnyt tiedon avulla Uusi selviämistarina tiedon hyödyntämisestä ja yhteistyöstä? 2010-2030 Kalevalasta lukutaitoon, 1800-luku Sodista jälleen- rakentamiseen 1950 Lamasta ylös 2000 Lukutaito 1900

30 Tietoa avoimen tiedon ohjelmasta http://www.vm.fi/avointieto http: hare.vn.fi http://www.vm.fi/avointieto


Lataa ppt "Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 Anne Kauhanen-Simanainen 9.12.2013."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google