Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Miten korkeakoulujen yhteishaun ja erillishakujen kokonaisuutta tulisi kehittää? Nykytilan haasteita, mahdollisen kehittämisen aikataulu ja tavoitteen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Miten korkeakoulujen yhteishaun ja erillishakujen kokonaisuutta tulisi kehittää? Nykytilan haasteita, mahdollisen kehittämisen aikataulu ja tavoitteen."— Esityksen transkriptio:

1 Miten korkeakoulujen yhteishaun ja erillishakujen kokonaisuutta tulisi kehittää? Nykytilan haasteita, mahdollisen kehittämisen aikataulu ja tavoitteen hahmottelua OKM/KTPO 6.4.2016

2 Tulevat haut ja kehittämisen aikajanaa 2016 –Yhteishaku pääosin kuten 2015 + säädösmuutokset (hakemuksen käsittelymaksu, yhden paikan sääntö, yhteishaun hakukohteet, paikkojen varaaminen) –OKM vahvistanut aikataulun 6.3.2015 2017 –Yhteishaku pääosin kuten 2016 (yksi yhteishaku jossa kaksi hakuaikaa).. –Aikataulu on valmisteltu yhdessä korkeakoulujen kanssa ja vahvistettu 13.1.2016 2018 –Mahdolliset muutokset yhteishakuprosessiin: esim. kevään haun erottaminen kahdeksi erilliseksi hauksi tai jokin muu malli. Mikäli korkeakoulut haluavat muutoksia, suuntaviivat pitäisi pitkälti olla sovittuna syksyyn 2016 mennessä!

3 Tammi Helmi MaalisHuhtiToukoKesäHeinäEloSyysJoulu I Hakuaika YO arvosanat Valintakokeet Valintaehdo- tukset Sijoittelu Opinnot alkaa II Tulokset viimeistään Yhteishaun ja erillishakujen aikataulu nykytilassa (kevät) Vieraskielinen, Taideyliopisto Muut Erillisvalinnat Yhteishaku

4 Nykytilan haasteita Yhteishaun tulosten julkistamisen aikataulun pitäisi olla varhaisempi, jotta se palvelisi vieraskielistä koulutusta, etenkin lukuvuosimaksujen tullessa käyttöön. –Tämä on ongelma sekä ammattikorkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen osalta, että yliopistojen vieraskielisen maisterivaiheen koulutuksen osalta, kun hakuja järjestetään yhteishaussa. Tällä hetkellä osa hauista yhteishaussa, osa erillishaussa Yliopistot eivät halua maisterivaiheeseen yhteisiä aikatauluja hakuaikaa lukuun ottamatta Jotkut yliopistot ovat olleet halukkaita kokoamaan kaikki maisterivaiheen haut samaan (aikaiseen) hakuun ja hakuaikaan opetuskielestä riippumatta. Lain mukaan yliopisto voi jättää yhteishaun ulkopuolelle voi jättää sellaisen suomen/ruotsinkielisen maisteriohjelman haun, joka järjestetään samassa yhteydessä vastaavan vieraskielisen koulutuksen haun kanssa. Suomessa kandidaatti- ja maisterintutkintojen nivelvaiheessa uudelleen maisterivaiheeseen hakeutuvien osalta myöhäinen hakuaika voisi olla perustellumpi. Tuloksen aikainen ilmoittaminen on olennaista ulkomailta tulevien hakijoiden saamisessa Suomeen. Naapurimaiden aikatauluja pidetään olennaisia

5 Tavoitetila 2018? Syksyn 2015 ja kevään 2016 keskusteluissa varteenotettavimmaksi vaihtoehdoksi on noussut kevään yhteishaun jakaminen kahdeksi erilliseksi yhteishauksi, jotka viedään läpi peräkkäin alusta loppuun –ks. seuraava kalvo Valmistelussa ajatuksena on, että korkeakoulu voisi päättää kummassa yhteishaussa hakukohteeseen haetaan, mutta –Pääsääntöisesti (tällä hetkellä erillisvalintoinakin) järjestettävät vieraskieliset haut järjestettäisiin osana ensimmäistä yhteishakua. –Jälkimmäisessä haussa järjestetään pääsääntöisesti suomen/ruotsinkieliset ensimmäisen syklin haut –Vieraskielinen ensimmäisen syklin koulutusten (AMK) osalta kysymys voi olla tarvetta laittaa vieraskielisen koulutuksen haut kumpaankin hakuun (ks. seuraavat kalvot)

6 TammiHelmiMaalisHuhtiToukoKesäHeinäEloJoulu Hakuaika Valinnat Tulokset Opinnot alkaa Paikan vastaanotto Yhteishaku I TammiHelmiMaalisHuhtiToukoKesäHeinäEloJoulu Hakuaika YO arvosanat Valintakokeet Valinta- ehdotukset Varasijatäyttö Opinnot alkaa Tulokset viimeistään Yhteishaku II

7 Ammattikorkeakoulujen edustajien esittämiä näkökulmia (kehittämisryhmä, opintoasiainpäälliköt) Alkuvuoden yhteishaku hyvä ajatus Sen tulisi sisältää kaikki yhteishaun piirteet –Hakukohteiden järjestäminen –Sijoittelu ja yhteinen aikataulu tulosten ilmoittamiseen –Ammattikorkeakoulujen näkemyksen mukaan sijoitteluprosessi ja yhteiset aikataulut nimenomaan nopeuttaa asioita ”Kuten AMKYH mutta jo aikaisemmin keväällä”

8 Yliopistojen edustajien esittämiä näkökulmia (kehittämisryhmä, OHA –forum) Yliopistot eivät halua maisterivaiheen hauille yhteisiä aikatauluja käytäntöjä mahdollisesti yhteistä hakuaikaa lukuun ottamatta (OHA – forum) –Halutaan mahdollisesti Yhteinen hakuaika Opintopolun lomakkeen käyttö –Ei haluta Yhteinen valintojen aikataulu Yhteinen tulosten ilmoittamisaikataulu Sijoittelu Muut yhteishaun piirteet Käytännössä halutaan siis edelleen järjestää erillisvalintoina, varhainen aikataulu ei anna tarpeeksi vapauksia

9 TammiHelmiMaalisHuhtiToukoKesäHeinäEloJoulu Hakuaika Valinnat Tulokset Opinnot alkaa Paikan vastaanotto Yhteishaku I TammiHelmiMaalisHuhtiToukoKesäHeinäEloJoulu Hakuaika YO arvosanat Valintakokeet Valinta- ehdotukset Varasijatäyttö Opinnot alkaa Tulokset viimeistään Yhteishaku II Erillisvalinnat Yhteishaku

10 Ratkaisu 2018? Keväällä kaksi yhteishakua peräkkäin; –Kummassakin yhteishaussa hakukohteiden järjestäminen ja sijoittelu –Erillishakuinakin voidaan vieraskielisen koulutuksen hakuja järjestää –Edellyttää asetusmuutosta, mutta ei ole tarvetta lain muutokselle (?) Tarkennettavaa –Aikataulut tarkkaan ottaen –Voiko ensimmäisestä yhteishausta voi ottaa paikan vastaan sillä ehdolla, ettei saa jälkimmäisestä mieluisampaa paikkaa? –Miten ammattikorkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen haut aiotaan järjestää; ovatko valinnat todistusvalintoja vai käytetäänkö valintakokeita? Paljon suomalaisia hakijoita, joiden ylioppilastutkinto valmistuu vasta toukokuussa Alkukevään haun aikataulu olisi sen verran tiukka, että onnistuuko valintojen läpivienti, mikäli kokeita järjestetään? hakukohteet kummassakin haussa, jotta suomalaiset keväällä kirjoittavat voivat osallistua, mikäli kyseessä todistusvalinta?

11 Nykytilan säädösperustaa Yhteishausta säädetään laissa (Yliopistolaki, Ammattikorkeakoululaki) –Ensimmäisen ja toisen syklin valinnat järjestetään yhteishaussa –Laissa perusteet, joilla korkeakoulu voi jättää valinnan yhteishaun ulkopuolelle Yhteishaun järjestämisestä valtioneuvoston asetus (293/2014) –Voi hakea 6 hakukohteeseen –Sitova hakutoivejärjestys –Hakijan valitseminen hakukohteeseen hakutoivejärjestyksen mukaan –Mahdollisuus lisähakujen järjestämiseen OKM vahvistaa yhteishaun aikataulut OPH antaa tarkempia ohjeita


Lataa ppt "Miten korkeakoulujen yhteishaun ja erillishakujen kokonaisuutta tulisi kehittää? Nykytilan haasteita, mahdollisen kehittämisen aikataulu ja tavoitteen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google