Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

VAARA- TEKIJÄT OMAHOITO LÄÄKEHOITO PALLO- LAAJENNUS LEIKKAUS Sepelvaltimotaudin hoito.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "VAARA- TEKIJÄT OMAHOITO LÄÄKEHOITO PALLO- LAAJENNUS LEIKKAUS Sepelvaltimotaudin hoito."— Esityksen transkriptio:

1 VAARA- TEKIJÄT OMAHOITO LÄÄKEHOITO PALLO- LAAJENNUS LEIKKAUS Sepelvaltimotaudin hoito

2 Omahoito on koko hoidon perusta, ilman sitä muistakaan hoidoista ei ole pitkään apua. Moniin vaaratekijöihin voidaan vaikuttaa myös elintavoilla Lääkehoito on muodossa tai toisessa elinikäistä, sitä ei saa omin päin lopettaa vaikka olo tuntuisi hyvältä. Lääkkeet on nautittava säännöllisesti. Lääkehoidon tavoitteet: –veren hyytymisen vähentäminen (ASA, Marevan, Plavix, Klexane, liuotushoidot) –Sydämen työmäärän vähentäminen, RR ja pulssin hillitseminen (ACE-estäjät, beettasalpaajat) –Rintakivun esto (nitrovalmisteet) –Maksan kolesterolisynteesin hillitseminen (kolesterolilääkkeet) Pallolaajennushoito, yhä yleistyvä hoitomuoto lievemmän tautimuodon hoitoon. Sen avulla ohitusleikkauksen tarvetta pystytään siirtämään mahdollisimman pitkälle. Uudet lääkkeet ja stentit eli metalliverkkoputket ovat parantaneet hoitotuloksia. Leikkaushoito on vaikean sepelvaltimotaudin hoitomuoto. Uudet säästävät leikkaustekniikat; sydäntä ei aina tarvitse pysäyttää eikä rintalastaa avata. Sepelvaltimotaudin hoito – sepelvaltimotauti on pitkäaikaissairaus, joka ei parane, mutta hyvällä hoidolla ja riskitekijöihin vaikuttamalla sen kulkua voidaan pysäyttää tai sen pahenemista hidastaa Vetäjän taustamateriaali

3 Sepelvaltimotaudin hoitomuodot Elämäntapamuutokset Lääkehoito Liuotushoito Pallolaajennus Ohitusleikkaus

4 Liuotushoito –Akuutin sepelvaltimokohtauksen ja aivovaltimotukoksen hoitomuoto –Ei sovi kaikille potilaille –Valtimon tukkiva hyytymä liuotetaan suonen sisäisillä lääkkeillä –Jos hoito aloitetaan alle 2 tunnin kuluessa kipujen alkamisesta selviytymismahdollisuudet yli kaksinkertaiset –Liuotushoito voidaan toteuttaa alle 12 tuntia kipujen alkamisesta. Vaikuttavuus on parempi mitä aikaisemmin hoito aloitetaan

5 Pallolaajennus PCI (Percutaneuous Coronary Intervention) PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty) –Yleensä varjoainekuvauksen yhteydessä –Paikallispuudutuksessa valtimoon (reisi- tai rannevaltimo) ohjataan sisäänviejä, jonka avulla pallokatetri viedään ahtumakohtaan –Pallo laajennetaan ahtauman kohdalla paineen avulla  tukkeuma litistyy suonen seinämää vasten ja suoni avautuu –Usein ahtauman kohtaan asennetaan stentti/lääkestentti varmistamaan suonen auki pysyminen –Pallolaajennuksella hoidetaan ahtauma valtimossa, mutta sillä ei paranneta sepelvaltimotautia –Pallolaajennuksella ei voida hoitaa valtimoiden haarakohdassa olevaa ahtaumaa tai pienessä suonessa olevaa ahtaumaa

6 Pallolaajennus ja stenttaus MHe-06

7 Ohitusleikkaus (CABG) CABG (Coronary Artery Bypass Graft) Ahtautuneet suonet ohitetaan terveellä valtimo-siirrännäisellä tai jalasta otettavalla laskimolla Menetelmiä useita –perinteisesti rintalastan kautta –”mini-invasiivinen”, jossa rintalastaa ei avata eikä sydäntä pysäytetä –valintaan vaikuttavat potilaan kunto, ahtaumien lukumäärä ja sijainti Rintalastan luutuminen kestää 2-3 kk Myös ohituksessa käytetyt suonet voivat ahtautua –ohitusleikkaus ei paranna sepelvaltimotautia tai hidasta sen etenemistä

8 Kuva: Suomalaisten uusi sydänkirja, 2005

9 Kenelle varjoainekuvaus 1 Stabiili angina pectoris –Haittaava oireisto lääkehoidosta huolimatta –Rasituskokeessa merkittävä iskemia pienellä kuormalla ja matalalla sykkeellä tai laskeva verenpaine (=suuren vaaran merkit) huolimatta oireista –Sepelvaltimotauti ja sydämen vajaatoiminta tai alentunut ejektiofraktio –Sydänpysähdyksen tai vakavan kammiotakykardian jälkeen –Uusiutuneet oireet PCI:n tai CABG:n jälkeen

10 Kenelle varjoainekuvaus 2 Sydäninfarktin jälkeen, erityisesti jos: –Iskeeminen sydämen vajaatoiminta –Vakavia rytmihäiriöitä –Iskemia matalalla kuormalla tai syketasolla –Verenpaine ei nouse rasituksessa –Haittaava angina pectoris –oire –Infarkti nuorella iällä

11 Kenelle varjoainekuvaus 3 Diagnostinen sepelvaltimokuvaus –Haittaava rintakipu, johon ei selvää selitystä –Erotusdiagnostinen ongelma –Etiologialtaan epäselvä vajaatoiminta ja sepelvaltimotaudin riskitekijöitä –Sydänpysähdyksestä elvytetty

12 Kenelle pallolaajennus, kenelle leikkaus Pallolaajennus –Yhden suonen tauti –Monen suonen tauti, jos ei diabetesta ja anatomia sopii –Lievät oireet ja laaja iskemia, jos anatomia sopii Ohitusleikkaus –Vasemman päärungon ahtauma –3- suonitauti –Monen suonen tauti ja diabetes –Monen suonen tauti ja vajaatoiminta –Yhden/kahden suonen tauti ja suonen tyven ahtauma

13 Läppäviat Aorttaläppä Mitraali- eli hiippaläppä Eteiskammioläppä eli kolmiliuskaläppä –Reumakuume –Läpän kalkkeutuminen –Sydämen sisäpinnan tulehdus (endokardiitti) –Perinnölliset sidekudossairaudet (Marfanin oireyhtymä)

14 Kuva: Suomalaisten uusi sydänkirja, 2005 TEKOLÄPPIÄ

15 Kardiomyopatia Sydänlihassairaustyypit –Sydänlihasta laajentava (dilatoiva) kardiomyopatia, DCM –Sydänlihasta paksuunnuttava (hypertrofinen) kardiomyopatia, HCM –Sydänlihasta rajoittava, estävä sertriktiivinen kardiomyopatia –Oikean kammion kardiomyopatia, ARVD Syyt –Pääosin tuntematon –Perinnöllinen tai suvussa kulkeva –Virustulehduksen ja/tai siihen liittyvän elimistön puolustusreaktion synnyttämä –Alkoholin tai muiden sydänlihakselle myrkyllisten aineiden aiheuttama (esim. syöpälääkkeet, sädehoito) –Raskaus

16 Kuva: Suomalaisten uusi sydänkirja, 2005 KARDIOMYOPATIA


Lataa ppt "VAARA- TEKIJÄT OMAHOITO LÄÄKEHOITO PALLO- LAAJENNUS LEIKKAUS Sepelvaltimotaudin hoito."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google