Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YKSIKKÖ Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Oulu.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YKSIKKÖ Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Oulu."— Esityksen transkriptio:

1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YKSIKKÖ Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Oulu

2 Terveysalan Oulaisten yksikkö

3 OAMK:n tehtävänä on pohjoisen Suomen elinkeino- ja muun työelämän tarpeita palvelevan korkeimman ammatillisen osaamisen kehittäminen ja siihen perustuvan koulutuksen järjestäminen. OAMK:n toiminta edistää pohjoisen Suomen työllisyyttä ja väestön hyvinvointia, vahvistaa alueen osaamiskeskittymiä, teknologian siirtoa yritystoimintaan sekä edistää uusien yritysten syntymistä ja väestön hyvinvointipalvelujen kehittämistä. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YKSIKKÖ

4 Ammattikorkeakoulu suomalaisessa koulutusjärjestelmässä SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YKSIKKÖ Ammattikorkea- koulututkinto on korkeakoulututkinto 2

5 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YKSIKKÖ Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Diakonia-ammattikorkeakoulu Espoon - Vantaan tekn. ammattikorkeakoulu Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Helsingin ammattikorkeakoulu Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu Humanistinen ammattikorkeakoulu Hämeen ammattikorkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu – Mellersta Österbottens yrkeshögskola Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Lahden ammattikorkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu Rovaniemen ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Svenska yrkeshögskolan Tampereen ammattikorkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu – Äbo yrkeshögskola Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Yrkeshögskolan Sydväst

6 – hallinto järjestetty Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän (OSAKK) liikelaitoksena – sijaintipaikkakunnat: Oulu, Oulainen, Raahe Oulun seudun ammattikorkeakoulu SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YKSIKKÖ

7 Oulun seudun ammattikorkeakoulun organisaatio SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YKSIKKÖ Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Kari Virolainen Kaupan ja hallinnon yksikkö Paavo Similä Rehtori Lauri Lantto Tekniikan yksikkö Risto Kimari Ammatillinen opettajakorkea- koulu Pirkko Remes Luonnonvara-alan yksikkö Reino Rossi Raahen tekniikan ja talouden yksikkö Timo Pieskä Kulttuurialan yksikkö Airi Hirvonen Koulutus- ja kehittämispalvelut Erkki Komminaho Kirjasto Pirkko Pietiläinen

8 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YKSIKKÖ Ammattikorkeakoulun yksiköt – Ammatillinen opettajakorkeakoulu – Kaupan ja hallinnon yksikkö – Kirjasto – Kulttuurialan yksikkö – Luonnonvara-alan yksikkö – Raahen tietokonetekniikan ja liiketalouden yksikkö, Raahe – Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Oulu ja Oulainen – Tekniikan yksikkö

9 – opinnot ovat joko pakollisia, vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia – perusopinnot 30–60 op – ammattiopinnot 150–210 op ammattitaitoa edistävä harjoittelu alasta riippuen 30–75 op (kätilöillä 120 op, terveydenhoitajilla 85,5 op) vapaasti valittavat opinnot 15 op opinnäytetyö 15 op Opintojen rakenne SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YKSIKKÖ

10 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YKSIKKÖ

11 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YKSIKKÖ

12 Sosiaali- ja terveysala SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YKSIKKÖ – koulutusohjelmat Bioanalytiikan ko Ensihoidon ko Fysioterapian ko Hoitotyön ko (Oulu, Oulainen) Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun ko Optometrian ko Radiografian ja sädehoidon ko Sosiaalialan ko Suun terveydenhuollon ko Toimintaterapian ko

13 Sosiaali- ja terveysala SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YKSIKKÖ – Bioanalytiikan koulutusohjelma – sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto – 210 op (harjoittelua 75 op), 3,5 vuotta – tutkinnon suorittanut voi käyttää bioanalyytikon (AMK) nimikettä

14 Sosiaali- ja terveysala – ensihoidon koulutusohjelma – sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto – 240 op (harjoittelua 75 op), 4 vuotta ensihoitajan koulutus (240 op) sisältää sairaanhoitajan koulutuksen (210 op) – tutkinnon suorittanut voi käyttää ensihoitajan (AMK) nimikettä SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YKSIKKÖ

15 Sosiaali- ja terveysala SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YKSIKKÖ – Fysioterapian koulutusohjelma – sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto – 210 op (harjoittelua 75 op), 3,5 vuotta – tutkinnon suorittanut voi käyttää fysioterapeutin (AMK) nimikettä

16 Sosiaali- ja terveysala SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YKSIKKÖ Hoitotyön koulutusohjelma (Oulu) terveydenhoitotyön sv kätilötyön sv hoitotyön sv – sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto – sairaanhoitaja 210 op (3,5 vuotta), terveydenhoitaja 240 op (4 vuotta) ja kätilö 270 op (4,5 vuotta) – harjoittelua 75 op, (kätilöillä 120 op, terveydenhoitajilla 85,5 op) – terveydenhoitajan koulutus (240 op) perustuu sairaanhoitajan koulutukseen (210 op), josta annetaan erillinen tutkintotodistus – tutkinnon suorittanut voi käyttää sairaanhoitajan (AMK), terveydenhoitajan (AMK) tai kätilön (AMK) nimikettä

17 Sosiaali- ja terveysala SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YKSIKKÖ – Hoitotyön koulutusohjelma (Oulainen) hoitotyön sv – sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto – 210 op (harjoittelua 75 op), 3,5 vuotta – tutkinnon suorittanut voi käyttää sairaanhoitajan (AMK) nimikettä

18 Sosiaali- ja terveysala SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YKSIKKÖ – Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun koulutusohjelma – sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto – 210 op (harjoittelua 75 op), 3,5 vuotta – tutkinnon suorittanut voi käyttää kuntoutuksen ohjaajan (AMK) nimikettä

19 Sosiaali- ja terveysala SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YKSIKKÖ – Optometrian koulutusohjelma – sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto – 210 op (harjoittelua 75 op), 3,5 vuotta – tutkinnon suorittanut voi käyttää optometristin (AMK) nimikettä

20 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YKSIKKÖ – Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma – sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto – 210 op (harjoittelua 75 op), 3,5 vuotta – tutkinnon suorittanut voi käyttää röntgenhoitajan (AMK) nimikettä Sosiaali- ja terveysala

21 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YKSIKKÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YKSIKKÖ – Sosiaalialan koulutusohjelma päihde- ja mielenterveystyön sv sosiaalivakuutuksen sv vammaistyön ja erityiskasvatuksen sv vanhustyön sv varhaiskasvatuksen, lastensuojelun ja sosiaalisen nuorisotyön sv – sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto – 210 op (harjoittelua 45 op), 3,5 vuotta – tutkinnon suorittanut voi käyttää sosionomin (AMK) nimikettä

22 Sosiaali- ja terveysala SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YKSIKKÖ – Suun terveydenhuollon koulutusohjelma – sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto – 210 op (harjoittelua 75 op), 3,5 vuotta – tutkinnon suorittanut voi käyttää suuhygienistin (AMK) nimikettä

23 Sosiaali- ja terveysala – Toimintaterapian koulutusohjelma – sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto – 210 op (harjoittelua 75 op), 3,5 vuotta – tutkinnon suorittanut voi käyttää toimintaterapeutin (AMK) nimikettä SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YKSIKKÖ

24 Sosiaali- ja terveysalan aloituspaikat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YKSIKKÖ Kevät 2007 Syksy 2007 – Bioanalytiikan ko -20 – Ensihoidon ko- 20 – Fysioterapian ko-15 – Hoitotyön ko hoitotyön sv. (Oulu)6015 hoitotyön sv. (Oulainen)2020 kätilötyön sv. (Oulu)-30 terveydenhoitotyön sv.(Oulu)-20 terveydenhoitotyön sv.(Oulainen)-- – Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun ko-- – Optometrian ko -20 – Radiografian ja sädehoidon ko-25 – Sosiaalialan ko-60 – Suun terveydenhuollon ko-20 – Toimintaterapian ko -20


Lataa ppt "SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YKSIKKÖ Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Oulu."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google