Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TE4 Reaalikokeen tehtävätyypit Hurtig 2016. Aikaa vastaamiseen kuusi tuntia -Vastauspaperit koululta -KAIKKIIN papereihin NIMI ja kokelasnumero -Koepaperiin.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TE4 Reaalikokeen tehtävätyypit Hurtig 2016. Aikaa vastaamiseen kuusi tuntia -Vastauspaperit koululta -KAIKKIIN papereihin NIMI ja kokelasnumero -Koepaperiin."— Esityksen transkriptio:

1 TE4 Reaalikokeen tehtävätyypit Hurtig 2016

2 Aikaa vastaamiseen kuusi tuntia -Vastauspaperit koululta -KAIKKIIN papereihin NIMI ja kokelasnumero -Koepaperiin VAIN TEHTÄVÄN NUMERO (esim TE1, TE+9) -Ensimmäinen vastaus kokoarkille, KAIKKI muut vastaukset puoliarkille -Vastauksen jatkuessa toiselle arkille, merkkaa se selvästi (esim. TE+9 jatkuu) yliviivataan selkeästi -Paperit, joita et halua arvosteltavan, (luonnokset, konseptit, pilalle menneet vastauspaperit) yliviivataan selkeästi.

3 Ennen vastaamista lue tehtävä huolella loppuun asti Mietä mitä kysytään ja vastaa siihen, mitä kysytään!(Kiinnitä huomiota kysymyksen verbiin: pitääkö pohtia, vertailla, selittää, kuvata…) Huolehdi siitä, että vastaat kaikkeen, mitä kysytään (moniosaiset kysymykset) Älä ole liian niukka, asiaa tulee valottaa hiukan rajattua kysymystä laajemminkin Erityyppiset tehtävät edellyttävät erilaista vastaustapaa → ohjeita ja esimerkkejä kirjassa sivu 139 →

4 1.Määrittelytehtävä 2.Otsikkotehtävä 3.Väittämätehtävä 4.Vertailutehtävä 5.Johdantotehtävä 6.Pohdintatehtävä 7.Soveltava tehtävä 8.Tutkimustehtävä 9.Aineistotehtävä 10.Oppiainerajat ylittävä tehtävä 11.Jokeritehtävä

5 1 Määrittelytehtävä -Yleensä 2-3 käsitettä ( 3 tai 2 pistettä / käsite)  Määrittele käsite mahdollisimman tarkasti ja selkeästi.  Määrittely ei tarkoita samaa kuin synonyymi eikä se ole termin sanomista toisin sanoin!  Jos mahdollista, anna määrittelyä havainnollistava esimerkki.  Valota hiukan myös käsitettä lähellä olevia rinnakkaisia käsitteitä tai muita asiaan liittyviä seikkoja (esim. HDL- kolesterolia määriteltäessä kerro hieman myös LDL-kolesterolista.  Yhden käsitteen määrittelyn tulee olla ”pienoisessee.” Kaikkien määritelmien yhteenlaskettu pituus = täysimittainen essee!! = 2-4 tekstikappaletta / määritelmä

6 Käsitteen määrittely on ”pienoisessee” Esimerkki: Ovulaation induktio Ovulaation induktio on hedelmöityshoito, jota käytetään munasolun irtoamisen häiriöissä. Hoidossa pyritään hormonilääkityksen avulla varmistamaan munasolun kypsyminen ja irtoaminen. Hormonilääke voidaan antaa tablettina tai pistoksena. Hoidossa pyritään yhden munarakkulan kypsytykseen, joten siinä käytetään pienintä mahdollista lääkeannosta. Yhdyntä on tärkeää ajoittaa ovulaation ajankohtaan, eli munasolun irtoamisen ajankohtaan. Ovulaation ajankohdan selvittämisessä voi käyttää apuna esimerkiksi apteekista saatavaa ovulaatiotestiä.

7 Määrittelytehtävä/muistitehtävä Esim. Selvitä, mitä seuraavilla käsitteillä tarkoitetaan (Yo-syksy-07) : a) keliakia b) eutanasia c) hoitotakuu

8 Vastaukset määrittelytehtävään: a)Viljatuotteiden (yleensä vehnän, rukiin ja ohran) valkuaisaineen eli gluteenin aiheuttama elinikäinen sairaus, jossa gluteeni aiheuttaa tulehdusreaktion ohutsuolen limakalvolle, vaurioittaa suolinukkaa, mikä häiritsee ravintoaineiden imeytymistä. Oireina ripuli, vatsavaivat, väsymys ja anemia tai kutiseva ihottuma eli ns. ihokeliakia. Elinikäisenä hoitona täysin gluteeniton ruokavalio.

9 b) Eutanasia eli armokuolema tai armomurha on armosyistä tehty teko tai tekemättä jättäminen, joka aiheuttaa toisen ihmisen kuoleman. Eutanasian tarkoituksena on yleensä sietämättömän kärsimyksen lopettaminen, ja se yleensä tehdään henkilön omasta tai hänen läheistensä vakaasta toivomuksesta. Eutanasian tarkoituksena voi myös olla elämän päättäminen ennen kuin parantumattomaksi tiedetty sairaus johtaa sietämättömään kärsimykseen.

10 c) Periaate, jonka tavoitteena on, että ihmiset saavat hoitoa tasapuolisesti asuinpaikasta riippumatta ja pääsevät kiireettömissä tapauksissa hoitoon tiettyjen laissa säädettyjen määräaikojen kuluessa. Ensiapuun ja kiireelliseen hoitoon on päästävä heti.

11 Lisätehtävä: Määrittele seuraavat termit a) HIV b) COPD

12 HIV HIV (human immunodeficiency virus) on ihmisen immuunikatovirus, joka aiheuttaa elimistön puolustusjärjestelmälle (lymfosyytit ja makrofagit)vakavan häiriötilan. Tämä altistaa potilaan HIV:n tyypillisille oireille, esim. kasvaimille, tulehduksille, ihosairauksille ja kuumetaudeille. Taudin loppuvaiheesta käytetään nimitystä immuunikato. Tämä lopullinen immuunikato ilmenee vasta useiden (jopa kymmenien) vuosien jälkeen tartunnasta. Tällä välillä tauti voi olla useita vuosia oireeton. HIV tartunnan voi saada suojaamattomassa seksikontaktissa, veren välityksellä ja äidistä lapseen. Terveen ihon läpi Hi-virus ei pääse. Virukselle ominaisesti kerran tartunnan saanut on aina kantaja. On arvioitu, että maailmassa on kymmeniä miljoonia HIV-tartunnan saanutta. Näistä suurin osa Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Suomessa HIV-tartuntoja on 2000 –luvulla ollut 100-150/v. Määrä on ollut tasaisen loivassa nousussa. Lääkehoidon avulla HIV-infektion etenemistä voidaan hidastaa, muttei kokonaan pysäyttää. HIV-rokotetta on kehitetty kuumeisesti jo pitkään, mutta ainakaan vielä ei sellaista ole markkinoilla.

13 COPD Keuhkoahtaumatauti eli COPD (chronic obstructive lung disease) on keuhkojen pitkäaikainen sairaus, jossa ilmaa keuhkoihin kuljettavat keuhkoputket ovat ahtautuneet. Sairaus ilmenee keski-ikäisillä tai sitä vanhemmilla. Keuhkoahtaumataudin miltei ainoa syy on tupakointi. Sairastuneista enemmän kuin yhdeksän kymmenestä on tupakoijia. Tupakansavu vaurioittaa ajan mittaan keuhkoputkia, jolloin niissä alkaa pesiä bakteereita. Sairaus, jonka oireet ovat limaneritys keuhkoputkista, hengenahdistus ja jatkuva yskä (ns. tupakkayskä), kehittyy hitaasti vuosien kuluessa. Lääkehoito (inhalaattori) ei keuhkoahtaumataudissa tehoa kovinkaan hyvin. Sen sijaan tupakoinnin lopettamisella voidaan hidastaa tai kokonaan pysäyttää taudin eteneminen. Lisäksi hengityslihasten vahvistaminen säännöllisellä liikunnalla, sekä painon pitäminen kurissa helpottavat hengenahdistusta.

14 2 Otsikkotehtävä  Kirjoita kattava selvitys annetusta aiheesta.  Valitse näkökulmat  Havainnollista esimerkein!!  Vastaus kannattaa suunnitella erittäin huolellisesti, koska tehtävänanto ohjaa vastaamista monesti vain vähän.  Mieti, tarvitseeko määritellä avainkäsitteitä  Jos tehtävä on useampiosainen (a, b, c), vastataan kaikkiin osakysymyksiin liikunnan vaikutus hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintaan

15 (yo koe: 2008 kevät)

16 3 Väittämätehtävä  Arvioi ja tulkitse väitteen sisältämiä argumentteja  Väittämää tulee tulkita ja arvioida eri näkökulmista; argumentein ja vasta- argumentein  Molempiin näkökulmiin tulisi löytyä tasaisesti näkökantoja ja perusteluja  Ei omaa mielipidettä!!! ”Suomalaista julkista terveydenhuoltojärjestelmää on haukuttu tehottomaksi ja kustannuksiltaan kalliiksi. Argumentoi tätä väitettä.”

17 4 Vertailutehtävä  Vertaile eroja ja yhtäläisyyksiä  Vertailu ei ole pelkkää eri asioiden kuvailua!  Vertaatko hintaa, tuottavuutta, luotettavuutta, eroja, yhtäläisyyksiä, plussia/ miinuksia, tehoa, vaikutustapoja … Vertaile maitoallergiaa ja laktoosi- intoleranssia

18 Keliakia vai vilja-allergia?

19 5 Johdantotehtävä Kysymystä edeltää orientoiva teksti, tilasto, taulukko, kuvio tai esim. kuva, joka avaa kysymyksen tarkastelua (ja jota tulee hyödyntää vastauksessa!)  Johdantotekstistä voi esimerkiksi poimia faktoja (esim. kuviosta tai taulukosta lukuja, trendejä, vuosilukuja) ja esimerkkejä, jos mahdollista. Johdanto on yleensä vain aiheen ”avaus” – varsinainen tehtävään liittyvä kysymys vaatii oman päättelykyvyn käyttöä ja asian käsittelyä laajasti ja monipuolisesti.

20 Taulukon ja kuvioiden avaaminen -Aineiston pääasiat pitää avata ja niitä pitää hyödyntää vastauksessa -Mitä näet aineistosta? -Etsi korkeimmat ja matalimmat arvot -Etsi suurimmat poikkeamat -Mikä on trendi? -Mitä et pysty näkemään? -Aineiston luotettavuuteen liittyvää pohdintaa -Kuka tehnyt? Kuka teettänyt? Ketä varten tehty? -Milloin tehty? Onko tilanne muuttunut -Kuinka suuri on tutkimusjoukko?

21 Mitä kuvio kertoo?

22 Lasten hampaiden kunto on huonompi kuin pariinkymmeneen vuoteen. Tutkimuksen mukaan vuonna 1990 syntyneiden lasten hampaat ovat huonommassa kunnossa kuin esimerkiksi 1985 syntyneillä. Parhaat hampaat näyttää olevan vuosina 1975–1980 syntyneillä lapsilla. Lue yllä oleva teksti ja pohdi, mitkä seikat yksilön ja yhteiskunnan tasolla ovat tämän kehityksen taustalla.

23 6 Kuvailu / tarkastelu / selitystehtävä Pyydetään kuvailemaan, selittämään tai tarkastelemaan kysymyksessä esitettyä asiaa tai ilmiötä Periaatteessa on vain tietty määrä ”oikeita” tai yleisesti hyväksyttyjä tarkastelukantoja Kuvaile kokeellinen tutkimusasetelma, jonka avulla selvitetään kehitteillä olevan särkylääkkeen vaikuttavuutta kivun lievittämiseen ihmisillä. Tarkastele esimerkkien avulla, miten koulukiusaamista voidaan ehkäistä.

24 7 Pohdintatehtävä  Erittäin yleinen kysymystyyppi  Pohdi ja perustele mahdollisimman monesta näkökulmasta, huomioi mahdollisimman monia kohderyhmiä  Pohdintatehtävällä testataan opiskelijan kykyä tehdä päätelmiä ja yhdistellä asioita Pohdi (ja arvioi) matkapuhelimien ja siihen liittyvän mobiiliteknologian mahdollisuuksia edistää lukioikäisten terveyttä ja turvallisuutta Pohdi eutanasiaa eettisestä näkökulmasta

25 8 Soveltava tehtävä  Soveltavassa tehtävässä tarvitaan paitsi faktatietoa, myös sen soveltamista, analysointia, arviointia (vastaukset eivät välttämättä löydy suoraan oppikirjoista)  Muista kiinnittää vastauksesi kysymyksen esimerkkiin.  Varo omien mielipiteiden liikaa esille tuomista. Esittele harjoittelun periaatteita, joiden avulla Cooperin testissä alle 2000 metriä juosseiden tulos olisi puolen vuoden päästä selvästi parempi

26 9 Oppiainerajat ylittävä tehtävä  Vastaukseen tarvitaan tietoa myös muun oppiaineen ydinasioista Esittele ilmaston lämpenemisen vaikutusmekanismeja ihmisten terveyteen. Tarkastele esimerkkien avulla hygienian kehittymistä, ja arvioi tämän kehityksen merkitystä suomalaisen väestön terveydelle 1800 –luvulta tähän päivään

27 10 Tutkimustehtävä  Vastaukseen tarvitaan tietoa tutkimuksenteon yleisestä kulusta  Vastauksessa on tunnettava terveystieteen tutkimisen yleisiä periaatteita (esim. kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen ero ja tiedonhankintatapoja) Tällaisessa kysymyksessä kannattaa ottaa huomioon: -Tutkimusongelman eli tutkittavan kysymyksen muotoileminen -Tutkittavan joukon määrittely ja valintaperusteet -Aineiston keruumenetelmät -Tutkimuksen tekotavat, esimerkiksi monivalintakysymykset tai teemahaastattelut ja kysymysten muotoilu niihin -Tutkimuksen tuloksista tehtävät päätelmät, niiden mahdolliset ongelmakohdat ja jatkotutkimuksen mahdollisuudet Kuvaile, millä tavoin nuorten kouluviihtyvyyttä voidaan tutkia

28 11 Jokeritehtävä Kysymyksenasettelu on tavallista vaativampi ja laajempi Vastaaminen edellyttää syvällistä tietämystä, eri kurssien ja jopa oppiaineiden sisältöjen yhdistämistä Arvioidaan pistein 0-9


Lataa ppt "TE4 Reaalikokeen tehtävätyypit Hurtig 2016. Aikaa vastaamiseen kuusi tuntia -Vastauspaperit koululta -KAIKKIIN papereihin NIMI ja kokelasnumero -Koepaperiin."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google