Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Psyykkinen itsesäätely

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Psyykkinen itsesäätely"— Esityksen transkriptio:

1 Psyykkinen itsesäätely
Psykososiaalinen toimintakykyisyys ja haastavat elämäntilanteet

2 Psyykkinen itsesäätely
=tarkoittaa oman toiminnan ja käyttäytymisen säätelyä -tilanteiden arviointi, psyykkisen toiminnan ohjaus, suunnittelu, ongelman ratkaisu ja tasapainotilan hakeminen • tietoinen säätely=hallintakeinot eli coping-järjestelmä -sisältää voimavaroja, fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset hallintakeinot (esim.liikunta, kaverin kanssa juttelu, harrastukset) • säätely usein automaattista, tiedostamatonta > defenssi- eli puolustusmekanismit

3 Defenssi- eli puolustusmekanismit
Regressio eli taantuminen Selittely Arvon kieltäminen Kieltäminen Projektio (tunteet heijastetaan toiseen ihmiseen) Tiedostamaton tai tiedostettu torjunta Sublimaatio (kehittynyt defenssi; esim. kiukku kanavoidaan siivousenergiaksi) Miksi lähihoitajan on tärkeää ymmärtää työssään ihmisen coping-keinoja ja defenssejä?

4 Psykososiaalinen toimintakykyisyys
Ihmisen toimintakyky koostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta toimintakykyisyydestä Psykososiaalinen toimintakykyisyys on aina yhteydessä muihin toimintakyvyn osa-alueisiin Toimintakykyisyys sisältää kyvyn selviytyä arjen tilanteissa olla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa sekä solmia sosiaalisia suhteita muihin elämän arkipäiväisten ongelmien ja haasteellisten tilanteiden ratkaiseminen toimia elin- ja toimintaympäristössään

5 Psykososiaalinen toimintakykyisyys
Minkälainen on terve ja hyvinvoiva lapsi ja nuori? Minkälaisista asioista; oireista, olemuksesta, käyttäytymisestä voit huomata psykososiaalisen toimintakyvyn heikentyneen -päiväkoti-ikäisellä lapsella? -kouluikäisellä ja nuorella?

6 Psykososiaalisen toimintakykyisyyden tukeminen
Varhainen tuki -lapsen varhaisvuosina tapahtuva tukeminen ja mahdollisimman varhain käynnistyvät tukitoimet -ennaltaehkäisevä työ, huomioidaan erityisesti lapsen kasvun ja kehityksen riskitekijät • Voimavaralähtöisyys tukemisessa; mitä voimavaroja lapsella ja perheellä on? • Kehityksellinen näkökulma tukemisessa (lapsen ja nuoren kehitys kesken→muutosta tapahtuu kehityksen myötä) • Vanhempien, perheen tukeminen Lapsi on aina osa perhettään!

7 Elämän muutostilanteita
Elämäntilanteet, muutokset ja kriisit heijastuvat psykososiaaliseen toimintakykyyn 1. Biologiset muutokset ▪kasvaminen, murrosikä, vanheneminen ▪tapaturmat, fyysiset vammat ja sairaudet 2. Ympäristön muutokset ▪kouluun meneminen ▪muutto toiselle paikkakunnalle ▪työpaikan tai asunnon vaihto

8 Elämän muutostilanteita
3. Ihmissuhteiden muutokset ▪lapsen syntymä ▪avioero ▪ystävän menetys ▪kuolema 4. Mielessä tapahtuvat muutokset ▪arvojen ja asenteiden muutokset ▪kypsyminen ▪muutokset persoonallisuudessa ja sen piirteissä (tieto,koulutus, tiedostaminen, terapia ja itsetuntemus)

9 Miten lähihoitaja voi olla tukemassa lasta, nuorta, perhettä, vanhempaa muutostilanteissa?


Lataa ppt "Psyykkinen itsesäätely"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google