Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KOTI Kotipalvelu Perhetyö Järjestöt Koulu Vertais- tuki Kulttuuri- ja liikunta- palvelut Harras- tukset Päihde- ja mielen- terveys- palvelut Päihde- ja.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KOTI Kotipalvelu Perhetyö Järjestöt Koulu Vertais- tuki Kulttuuri- ja liikunta- palvelut Harras- tukset Päihde- ja mielen- terveys- palvelut Päihde- ja."— Esityksen transkriptio:

1 KOTI Kotipalvelu Perhetyö Järjestöt Koulu Vertais- tuki Kulttuuri- ja liikunta- palvelut Harras- tukset Päihde- ja mielen- terveys- palvelut Päihde- ja mielen- terveys- palvelut Lastensuojelun avohuolto Päivystykset Ja kriisityö Päivystykset Ja kriisityö Perhe- neuvola Lasten- ja nuorten psykiatria Äitiys- ja lastenneuvola Äitiys- ja lastenneuvola Päivähoito Sosiaalityö Kouluterveyden- huolto Lähipalvelut Seudulliset palvelut Lapsiperheitten palvelut Maakunnalliset palvelut Ryhmä- toiminta Lasten- suojelun sijaishuolto Lasten- suojelun sijaishuolto Lasten- neurologia Lasten- neurologia Maahan- muuttajien erityispalvelut Lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijaryhmä Oppilashuolto Perus- terveyden- huolto Perus- terveyden- huolto Seura- kunnat Lastentaudit Hammashuolto SERI- palvelut

2 KOTI Järjestöt Perus- koulu 2. asteen oppilaitokset Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Harrastukset Nuorisotyö / - tilatoiminta Nuorten erityistason päihde- ja huumehoito / kuntoutus Päivystykset Ja kriisityö Päivystykset Ja kriisityö Sosiaalityö Kouluterveyden- huolto Lähipalvelut Seudulliset palvelut Syrjäytymisuhan alla olevat nuoret Nuoriso- psykiatrinen osastohoito Oppilashuolto Nuorten työpajat TYP Etsivä nuorisotyö Maakunnalliset palvelut Lastensuojelun avohuolto Lasten- suojelun sijaishuolto Lasten- suojelun sijaishuolto Perus- terveyden- huolto Perus- terveyden- huolto Oppilashuolto Erityis- nuorisotyön koordinointi Nuoriso- psykiatrian poliklinikat Nuorten päihde- huollon palvelut Opiskelija- terveydenhuolto Nuoriso- psykiatrian liikkuvat palvelut ja konsultointi Nuoriso- psykiatrian liikkuvat palvelut ja konsultointi

3 KOTI Järjestöt ja 3. sektori Työllisyyttä edistävät palvelut Lähipalvelut Päihde- ja mielenterveys- asiakkaat Vertais -tuki Kotihoito Aikuissosiaalityö Mielenterveys- ja päihdepalvelujen erityistason avohoito Psykiatrinen sairaalahoito Psykiatrinen sairaalahoito Kuntouttava päivä- ja työtoiminta Asumispalvelujen koordinointi ja valvonta Kotiin annettavat palvelut ja asumisen tuki Seudulliset palvelut Maakunnalliset palvelut Perus- terveyden- huolto Perus- terveyden- huolto Ryhmä- toiminta Asumis- palvelut Asumis- palvelut Kuntoutus Päihdehuollon erityiskysymykset / konsultaatio Huume- / sekakäytön vieroitushoito ja kuntoutus Työklinikat Toimintakyvyn arviointi Eläkeperusteiden selvittely Korvaushoito Avovastaanotto Mt-toimistot A-klinikat Liikkuvat palvelut

4 KOTI Vammaiset Yleiset sote- palvelut Yleiset sote- palvelut Päivä- ja työtoiminta Itsenäisen asumisen tuki / tukiasuminen Lääkinnällinen kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus Vammaispalvelun sosiaalityö ja sopeutumisvalmennus Maakunnalliset palvelut Lähipalvelut Seudulliset palvelut Apuvälineet ja laitteet Palvelu- asumisen koordinointi Perhetyö Vajaakuntoisten työllistymisen tukimuodot Työ- ja toimintakyvyn arviointi Kuljetuspalvelujen integrointi / välityskeskukset Asumis- palvelujen koordinointi ja valvonta Seura- kunnat Asunnon muutostyöt Palveluasuminen Vammaispalvelun kuntoutusohjaus Tulkki- palvelut 2. asteen oppilaitokset Kuljetuspalvelut Kelan, RAY:n ym. tahojen sopeutumis -valmennus / vertais- toiminta Asuntotoimi yksityinen/kunnan Asuntotoimi yksityinen/kunnan Henkilö- kohtainen apu Kansalais- opistot Henkilö- kohtaisen avun keskus / välitys Valtakunnalliset palvelut Palvelu- suunnittelu ja palveluohjaus Asuntoryhmä / Ryhmäasunto Harvinaiset vammais- ryhmät Etä- tulkki Asiantuntija- poliklinikat Asiantuntija- poliklinikat Assistentti.info Vertais -tuki Järjestöt Vammais- neuvostot

5 KOTI Järjestöt ja 3. sektori Perus- terveyden -huolto Perus- terveyden -huolto Vanhukset Yleiset sosiaalihuollon palvelut Kotihoito -kotipalvelu -kotisairaanhoito Kotihoito -kotipalvelu -kotisairaanhoito Yksityiset palvelut Yksityiset palvelut Vanhussosiaalityö Geriatrinen erityisasian- tuntijuus Geriatrinen erityisasian- tuntijuus Erikois- sairaanhoito Erikois- sairaanhoito Päiväkeskukset Jalkautuneet seudulliset palvelut Tehostettu palvelu- asuminen Tehostettu palvelu- asuminen Palveluasuminen Kulttuuri- ja liikunta- palvelut Harrastus- ja virike- toiminta Vertaistuki Maakunnalliset palvelut Lähipalvelut Seudulliset palvelut Palveluohjaus Vanhus- psykiatria Kuntoutuksen erityisosaaminen Hyvinvointi- teknologian erityisosaaminen ja kehittäminen Vanhusten huollon osaamis- keskukset


Lataa ppt "KOTI Kotipalvelu Perhetyö Järjestöt Koulu Vertais- tuki Kulttuuri- ja liikunta- palvelut Harras- tukset Päihde- ja mielen- terveys- palvelut Päihde- ja."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google