Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

28.4.2016 jh/hp Valtion ja kuntien verorahoitus vuonna 2015, mrd. € Tilinpäätösten mukaan (ennakkotieto) Alv ja muut verot 2,7 1,6 Vero ansiotuloista 18,5.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "28.4.2016 jh/hp Valtion ja kuntien verorahoitus vuonna 2015, mrd. € Tilinpäätösten mukaan (ennakkotieto) Alv ja muut verot 2,7 1,6 Vero ansiotuloista 18,5."— Esityksen transkriptio:

1 28.4.2016 jh/hp Valtion ja kuntien verorahoitus vuonna 2015, mrd. € Tilinpäätösten mukaan (ennakkotieto) Alv ja muut verot 2,7 1,6 Vero ansiotuloista 18,5 6,4 Kiinteistö- vero 1,6 2,8 Yhteisövero 28,0 Vero pääomatuloista KUNNAT verotulot 21,8 KUNNAT verotulot 21,8 VALTIO verotulot 39,9 VALTIO verotulot 39,9 Valtionosuudet 8,2 Rahoitus lakisääteisiin tehtäviin

2 Lähde: Vuosi 2014 Tilastokeskus. Vuosien 2015-2017 ennusteet Kuntaliitto Muutos, %: Yhteisövero Kiinteistövero Verotulot yhteensä Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Verotulot yhteensä Yhteisöveroprosentti Kunnallisvero Verolaji Osuus yhteisöverosta, % Tuloveroprosentti, keskim. Kuntien verotulot vuosina 2014-2017, mrd. € 28.4.2016 2) Kuntien yhteisövero-osuuden viiden %-yksikön määräaikainen korotus päättyy vuonna 2016 18,19 1,46 1,51 21,17 1,3 11,4 10,9 2,5 20,0 2014 35,56 19,74 19,03 1,31 1,71 22,05 1,6 -2,2 3,6 1,5 20,0 2017e 30,34 19,87 18,52 1,64 1,60 21,77 1,8 12,3 6,1 2,9 20,0 2015e 36,87 1) 19,83 1) Työmarkkinatuen rahoitusvastuun siirtoa kunnille on kompensoitu nostamalla kuntien yhteisöveron jako-osuutta vuodesta 2015 lähtien 1,81 %-yksikköä 18,73 1,34 1,65 21,72 1,1 -18,4 2,9 -0,2 20,0 2016e 30,92 2) 19,87

3 Kuntien verotulot 1990-2017, mrd. € Käyvin hinnoin kuntien tilinpäätösten mukaan Lähde: Vuodet 1990-2014 Tilastokeskus. Vuosien 2015-2017 ennusteet Kuntaliitto 28.4.2016

4 Kuntien verotulot 2000-2017, mrd. € kiintein ja käyvin hinnoin 1) Deflatoitu peruspalvelujen hintaindeksillä. Lähde: Vuodet 2000 – 2014 Tilastokeskus, vuosien 2015-2017 ennusteet Kuntaliitto

5 4.1.2016 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti 1965-2016 Aritmeettinen keskiarvo Verotettavilla tuloilla painotettu keskiarvo

6 18.11.2015 Tietoja kuntien tuloveroprosenteista vuosilta 2000-2016 200318,040,2593220,0015,50 200217,780,11108319,7515,00 200117,670,0241619,7515,00 200017,650,05831519,7515,50 2016*19,870,0445322,5016,50 18,44 18,33 18,19 18,15 20,60 Vuosi Keski-.MuutosAritm.Kuntien lkmKorkeinAlhaisin määräinen %-yks.keski-tulovero-%:tulo- tulovero-% 1) arvonousilaskivero-% 2) Vuoden 2009 luvuissa ei ole mukana kuntaliitoksissa mukana olevia kuntia 200418,120,0954220,0016,0018,50 200518,290,18136121,0016,0018,68 200618,390,10140121,0016,0018,87 200718,450,06106321,0016,0019,00 200818,540,09119321,0016,0019,15 1) Painotettu maksuunpantua kunnallisveroa vastaavilla verotettavilla tuloilla 200918,590,0567 2 4242 21,0016,5019,25 201018,970,38181221,0016,2519,60 201119,160,1949621,5016,2519,66 201219,240,0891321,7516,2519,81 201319,380,14119422,0016,2520,01 201419,740,36156022,5016,5020,36 201519,830,0998022,5016,5020,53

7 Kuntien tuloveroprosentit 1980-2016 18.11.2015

8 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2016 40 60 80 100 180 0 20 % Tuloveroprosenttia nostaneiden kuntien lkm (vuoden 2009 luku ei sisällä kuntaliitoksissa mukana olleita kuntia) Keskimääräinen tuloveroprosentti 56 79 81 101 87 101 105 114 125 9 5 10 77 83 41 108 93 67 38 87 Kuntien lkm 120 54 136 140 106 181 119 140 160 156 49 91 45 119 98

9 18.11.2015 Kuntien lukumäärät vuoden 2016 tuloveroprosentin mukaan (yhteensä 313 kuntaa)

10 Kuntien tuloveroprosentit vuonna 2016 Tuloveroprosentti 2016: 19,50 – 20,25 (74) 20,50 – 20,75 (71) 21,75 – 22,50 (41) 16,50 – 19,25 (26) 21,00 – 21,50 (101) Keskimääräiset prosentit koko maassa: - verotettavilla tuloilla painotettu 19,87 % - aritmeettinen keskiarvo 20,60 % Lähde: Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014 © Kuntarajat: MML = maakuntakeskus

11 5.1.2016/hp = keskim. tulovero-% Mrd. € 18,3 Palkat 81,4 Eläketulot 28,9 Muut 12,4 97,1 19,2 19,74 % Vähennykset yht. 25,6: - palkansaajan vak.maksut 5,7 - tulonhankkimisväh. 4,2 - eläketulovähennys 6,1 - ansiotulovähennys 6,3 - perusvähennys 2,9 - muut vähennykset 0,4 122,7 Vähennykset verosta -0,8 Maksuunpantu vero = 14,94 % ansiotuloista = Efektiivinen veroaste 2014 Maksuunpannun kunnallisveron muodostuminen Koko maa vuonna 2014, mrd. euroa 122,7

12 18.11.2015 Kunnallisveroprosentti 1998-2016 % Keskimääräinen efektiivinen veroaste ansiotuloista (Maksuunpannun kunnallisveron suhde ansiotuloihin) Tuloveroprosentti (Kuntien veroprosenttien painotettu keskiarvo) Useat kunnat ovat kompensoineet vähennysten korotuksen vaikutuksen nostamalla tuloveroprosenttiaan. Vaikka nimellinen tuloveroprosentti on noussut, efektiivinen veroaste on kuitenkin jopa laskenut.

13 18.11.2015 Kuntien tuloveroprosenttien muutosten vaikutus kuntien verotuloihin 2000-2016, milj. € (Keskim. tulovero-% v. 1999 17,60 ja v. 2016 19,87) 0,11 Tulovero-%:n muutos 0,26 0,08 0,17 0,10 0,06 %-yks. 351 477 575 667 784 834 2 282 0,04 0,05 0,02 30 44 117 290 Vuosien 2000-2016 tuloveroprosenttien muutosten johdosta kunnat saavat vuonna 2016 2,3 mrd. euroa enemmän verotuloja 1 172 0,09 0,05 Milj. € 0,38 1 400 1 525 0,19 1 695 0,08 2 075 0,14 2 200 0,36 0,09

14 16.10.2015 Arvio veroperustemuutosten vaikutuksesta (netto) kunnallisveroihin 1997-2016, milj. € milj. € 757 990 1349 1470 1598 1622 827 202 438 494 587 Vuosien 1997-2016 veroperustemuutosten johdosta kunnat saavat vuonna 2016 noin 3,3 mrd. euroa vähemmän verotuloja, josta kompensoimatta on yli 800 milj. euroa 202 1741 3333 2115 2490 2619 2918 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 500 0 2930 2940 3 000 milj. € 3071

15 Vuosien 2012-2019 leikkausten vaikutus kuntien peruspalvelujen* valtionosuuteen, milj. € Tehdyt leikkaukset pienentävät peruspalvelujen valtionosuutta vuoden 2019 tasolla 1,9 mrd. euroa eli noin 18 % Sosiaali- ja terveystoimen maksujen korotusten hyödyn (40 milj. €) leikkaaminen kunnilta valtionosuutta vähentämällä. 14.4.2016 sl/hp * Tämän lisäksi OKM:n valtionosuusrahoitusta on leikattu noin 400 milj. € vuosina 2012-2015. Vuosina 2016-2019 toteutettavat OKM:n leikkaukset ovat arviolta yli 200 milj. € vuoden 2019 tasolla. Aikaisempien leikkausten kumulatiivinen summa -40 -75 Vuoden 2016 kehysriihessä sovittu uusi 75 milj. euron lisäleikkaus Ko. vuoden uusi valtionosuusleikkaus Ko. vuoden indeksikorotuksen jäädyttämisen vaikutus (arvio) Aikaisempien vuosien indeksi- korotusten jäädyttämisten kumulatiivinen vaikutus (arvio)

16 22.4.2016/hp Kuntien ja kuntayhtymien verotulot ja valtionavut 1) Vuosina 1985-2016 käyvin hinnoin, mrd. € 1)Eri vuosien valtionavut eivät ole suoraan vertailukelpoisia. Ne on pyritty tekemään vertailukelpoisiksi lisäämällä valtionosuuksiin vuosina 1997-2016 valtion kirjanpidon mukaisia valtionapueriä kuten työllistämistuki sekä kuntayhtymien saama yksikköhintarahoitus. Valtionosuusuudistusten johdosta vuodet 2010-2016 eivät kuitenkaan ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien kanssa. Ammattikorkeakoulujen rahoitusvastuu siirrettiin valtiolle vuonna 2015, mistä johtuen vuosien 2015-16 taso ei ole täysin vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa. Valtionosuuksien tasoon vaikuttaa vuodesta 2002 lähtien veroperustemuutoksista johtuvien kuntien verotulomenetysten kompensoiminen kunnille valtionosuuksia korottamalla. Vuoden 2016 tasossa näiden kompensaatioiden osuus valtionavuista on noin 2,5 mrd. € (23 %).

17 22.4.2016/hp Kuntien ja kuntayhtymien verotulot ja valtionavut 1) Vuosina 1990-2016, kiintein hinnoin indeksoituina (1990=100 ) 1)Eri vuosien valtionavut eivät ole suoraan vertailukelpoisia. Ne on pyritty tekemään vertailukelpoisiksi lisäämällä valtionosuuksiin vuosina 1997-2016 valtion kirjanpidon mukaisia valtionapueriä kuten työllistämistuki sekä kuntayhtymien saama yksikköhintarahoitus. Valtionosuusuudistusten johdosta vuodet 2010-2016 eivät kuitenkaan ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien kanssa. Ammattikorkeakoulujen rahoitusvastuu siirrettiin valtiolle vuonna 2015, mistä johtuen vuosien 2015-16 taso ei ole täysin vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa. Valtionosuuksien tasoon vaikuttaa vuodesta 2002 lähtien veroperustemuutoksista johtuvien kuntien verotulomenetysten kompensoiminen kunnille valtionosuuksia korottamalla. Vuoden 2016 tasossa näiden kompensaatioiden osuus valtionavuista on noin 2,5 mrd. € (23 %).

18 16.10.2015/hp Kuntien ja kuntayhtymien toimintakulut sekä verotulot ja valtionavut 1) vuosina 1990-2016 kiintein hinnoin indeksoituina (1990=100) 1)Eri vuosien valtionavut eivät ole suoraan vertailukelpoisia. Ne on pyritty tekemään vertailukelpoisiksi lisäämällä valtionosuuksiin vuosina 1997-2016 valtion kirjanpidon mukaisia valtionapueriä kuten työllistämistuki sekä kuntayhtymien saama yksikköhintarahoitus. Valtionosuusuudistuksen johdosta vuodet 2010-2016 eivät kuitenkaan ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien kanssa. Vuosien 2015-2016 lukujen tasoon vaikuttaa kunnallisten ammattikorkeakoulujen sekä liikelaitosten yhtiöittäminen

19 5.1.2016 /hp 3) Kunnan tasausvähennysprosentti tasausrajan ylimenevältä osalta on 30 + ylimenevän osan luonnollinen logaritmi. KauniainenManner-Suomi keskimäärin Laskennalliset verotulot 1) = 3 654,78 €/as. = tasausraja (100 %) Verotuloihin (v. 2014) perustuva valtionosuuden tasaus vuonna 2016, €/as. Lasken- nalliset verotulot 1) 5 841 €/as. -1 350 €/as. Tasaus- lisä 2) Lasken- nalliset verotulot 1) 1 270 €/as. Tasausvähennys 3) = (7 191 – 3 654,78)*38,17 % 2 067 €/as. 3 337 €/as. 7 191 €/as. Merijärvi 1) Kunnan laskennallisissa verotuloissa otetaan huomioon laskennallinen kunnallisvero, kunnan osuus yhteisöveron tuotosta sekä puolet ydinvoimalaitosten laskennallisesta kiinteistöverosta. 2) Kunnan tasauslisä on 80 % tasausrajan ja kunnan laskennallisten verotulojen erotuksesta

20 5.1.2016/hp Kuntien verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus vuosina 2000-2016 milj. €-77 1600 Tasauksen maksajat: 436 milj. €-611 Kuntien lkm95 Kuntien lkm Yhteensä: milj. €534 341Kuntien lkm Tasauksen saajat: Vuosina 1997-2000 verotiedoissa kolmen vuoden ja vuosina 2001-2014 kahden vuoden viive. Vuosina 1997-2001 tasausvähennyksessä 15 %:n leikkuri. Vuonna 2006 tasausvähennys laski 40 %:sta 37 %:iin. Vuonna 2006 tasausraja nostettu 90 %:sta 91,86 %:iin ja voimalaitokset yleisen kiinteistövero-%:n mukaan. Vuodesta 2010 alkaen tasauksien nettomäärä on palautettu kaikille kunnille asukaslukujen suhteessa valtionosuuksia lisäämällä. Vuonna 2012 kiinteistövero poistettu tasausperusteista. Vuonna 2015 tasausraja nostettu 100 %:iin. Tasausvähennysprosentti = 30 + tasausrajan ylimenevän osan luonnollinen logaritmi. Ydinvoimalaitosten kiinteistöverosta puolet mukaan tasausperusteisiin. Lähde: VM/Kuntaosasto 685 297 -587 32 1272 265 05 -153 416 -788 89 635 327 06 33 415 -672 78 705 337 07 24 400 -698 75 722 325 08 22 399 -741 76 763 323 09 -4 332 -789 57 785 275 10 -23 326 -808 61 785 265 11 -17 320 -820 62 803 258 12 -35 320 -796 63 761 257 13 -48 304 -827 62 779 242 14 -50 304 -844 62 794 242 15 673 301 -576 31 1249 270


Lataa ppt "28.4.2016 jh/hp Valtion ja kuntien verorahoitus vuonna 2015, mrd. € Tilinpäätösten mukaan (ennakkotieto) Alv ja muut verot 2,7 1,6 Vero ansiotuloista 18,5."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google