Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Erityistä tukea tarvitsevan ohjaaminen Helena Sorsa.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Erityistä tukea tarvitsevan ohjaaminen Helena Sorsa."— Esityksen transkriptio:

1 Erityistä tukea tarvitsevan ohjaaminen Helena Sorsa

2 Kuntoutuksen näkökulma Kehittymisen näkökulma Erityiskasvatus osa kasvatuksellista kuntoutusta tarpeiden tunnistaminen kokonaiskehityksen tukeminen osa arkea itsetunnon tukeminen yhteistyö perheiden kanssa perheiden tukeminen moniammatillinen yhteistyö

3 Aistien yhdentymisen vaikeudet Aistien merkitys? Aistien yhdentymisen vaikeus = Sensorisen integraation vaikeus (SI) aistimukset yhdistyvät havainnoksi ei huomata, jos kaikki toimii normaalisti kykenemättömyys/vaikeus käsitellä aistien kautta saatua tietoa riittävän hyvin yli/aliherkkyys

4 Tasot Aistijärjestelmät 2kk ikään mennessä kosketus tasapaino& liike asentotunto näkö&kuulo 2kk 6kk 1v 2v 3v 4v 5v 6v Havainto- motoriset perusvalmiudet 1v ikään mennessä kehotietoisuus o/v yhteistoiminta kätisyys motorinen ohjailu Kouluvalmiudet 6 vuoteen mennessä oppiminen vaativat motoriset taidot tarkkaavuuden säätely toiminnan ja käyttäytym. säätely kehon toimien& aivojen erikoistuminen visualisointi itsetunto, itseluottamus, itsehillintä Havainto- motoriset taidot 3v ikään mennessä kuulohahmotus näköhahmotus visuomotorinen integraatio tarkoituksenmu kainen, tavoitteellinen toiminta

5 Ilmenee reagointi aistiärsytykseen: yli/ali/vaihtelee lapsi välttelee tiettyjä aistikokemuksia hakee tiettyjä aistimuksia epävarma kehon asennosta motorinen suunnittelu heikkoa, suoriutuminen ei johdonmukaista, uusien motoristen toimintojen/harjoitteiden oppimisessa vaikeuksia keskittymiskyvyn vaihtelu, herkkä häiriintyminen voimakas vireystila, ylivalppaus/yliaktiivinen heikko vireystila, sulkeutunut/passiivinen, matala aktiivisuus liittyy usein laajoihin oppimisvaikeuksiin ja kehityshäiriöihin

6 Aistien säätely, aistipohjaiset motoriset häiriöt & aistimusten erottelun vaikeudet Aistien säätelyAistipohjaiset motoriset häiriötAistimusten erottelu YlireagointiAsennon hallinta ongelmatVisuaalinen AlireagointiDyspraksia (= motoristen toimintojen koordinaation häiriö) Auditiivinen AistihakuisuusKinesteettinen Maku&Haju Asento&liike

7 Varhaiset merkit vauva ei opi konttaamaan istumaan seisomaan puheen kehityksen viivästymä keskittymisen vaikeudet tarkkaavuuden ylläpitämisen vaikeus

8 Taustalla geneettinen alttius sikiöaikaiset olosuhteet syntymän jälkeinen trauma syntymän jälkeiset olosuhteet (sensorinen deprivaatio) tuntemattomat syyt

9 Tunnistaminen puheen kehityksen ongelmien kautta (viivästynyt puheen tuotto/ymmärtäminen) kehon hahmottamisen vaikeudet (toiminnan suunnittelu kehittyy hitaasti) suuntatietoisuus: kirjaimet/nrot väärin päin, kirjoitussuunta vaihtelee kädentaitojen vaikeudet (askartelu, kirjoittaminen, piirtäminen) kuullun hahmottaminen (ohjeiden vastaaottamisen vaikeus) impulsiivisuus, lyhytjänteisyys, keskittymättömyys Aistimusten erottelun vaikeudet: kuulo, näkö, haju/maku kosketuksen välttäminen, ylireagointi/pakoreaktio matala lihastonus + kömpelyys

10 Tukeminen Aistikokemusten harjoittelu (144-147) aistiärsykkeiden vähentäminen luokkahuoneessa rutiinien ja siirtymätilanteiden suunnittelu lapsen jäsentyneisyyden tukeminen lapsen vahvuuksien huomiointi oman puheäänen sopeuttaminen fyysisen palautteen antaminen

11 Hahmottamisen vaikeuksista http://www.lukiksero.net/pdf/heli-isomaki-ksero-22-11-2011.pdf


Lataa ppt "Erityistä tukea tarvitsevan ohjaaminen Helena Sorsa."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google