Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KAKSISUUNTAINEN MIELIALAHÄIRIÖ

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KAKSISUUNTAINEN MIELIALAHÄIRIÖ"— Esityksen transkriptio:

1 KAKSISUUNTAINEN MIELIALAHÄIRIÖ
Jenna & Ella 2A

2 BIPOLAARIHÄIRIÖ On yleinen psykoosi
Sairauteen kuuluu masennus –ja mielialan kohoamisjaksoja (hypomania/mania) ja sekamuotoisia jaksoja, sekä oireettomia tai vähäoireisia välivaiheita Useimmiten krooninen Vahvasti perinnöllinen, perintötekijöiden osuus jopa 93% Jaetaan kahteen tyyppiin: tyyppiin I ja tyyppiin II

3 RISKITEKIJÄT JA SYYT Perintötekijöiden osuudeksi on arvioitu jopa 93%
Tarkkaa aiheuttajaa ei tiedetä, mutta arvellaan johtuvan aivojen kemiallisesta häiriöstä joka syntyy aivoissa olevien välittäjäaineiden epätasapainosta Ympäristötekijöiden on laukaistava sairaus, esim. stressaavat elämäntapahtumat, päihteiden runsas käyttö, lapsuusiän traumaattiset kokemukset 15-35 vuotiaana on todennäköisin aika sairastua kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön

4 OIREET Masennusjakso Maniajakso Yleisimpiä kuin maniajaksot
Oireet ovat hyvin saman tyyppisiä kuin vakavassa masennuksessa Uupumus, unihäiriöt, keskittymiskyvyn puute Alemmuuden tunne Ajatuksia kuolemasta Maniajakso Vähintään viikon yhtäjaksoisesti kestävä jakso Mieliala on poikkeavan korkealla Aktiivisuus, puheliaisuus ja itsetunto ovat selvästi kohonneet Unentarve on vähentynyt Harkintakyvyn puute Esim. sotkee raha-asiansa tai käyttäytyy seksuaalisesti riskialttiisti Toistuvista maniajaksoista kärsivän kannattaisi nimetä itseleen edunvalvoja Käyttäytyminen saattaa näkyä iloisuuden sijasta agressiiviisena, erityisesti nuorilla

5 Hypomaniajakso Sekamuotoiset jaksot
Samanlaiset oireet kuin maniajaksossa, mutta selvästi lievemmät Oireet eivät ole psykoottisia Lisääntynyt alkoholinkäyttö, ärtyisyys, unettomuus, keskittymisvaikeudet Sekamuotoiset jaksot Esiintyy samanaikaisesti masennusta ja maniaa Jakso voi olla todella raskas, koska ajatustoiminta on todella kiihtynyttä, mutta ajatukset masentuneita Voi olla harhaluuloja tai aistiharhoja, jotka eivät kuitenkaan ole laadultaan samanlaisia kuin skitsofreniassa Video: ages/kaksisuuntainen_mielialahairio.aspx

6 DIAGNOSOINTI Vaikea diagnosoida Mielialapäiväkirjan pito
Esim. tyyppi II sekoitetaan masennukseen Mielialapäiväkirjan pito Potilas merkitsee tunteeko olonsa normaaliksi, ylivireäksi tai masentuneeksi Potilaan unenlaatua, ahdistuneisuutta, päihteiden käyttöä ja muita oireita seurataan Tutustutaan potilaan perhehistoriaan ja elämänkaareen Haastatellaan ainakin yhtä, mieluummin useampaa potilaan läheistä

7 HOITO Lääkehoito Elämäntapamuutokset Säännöllinen unirytmi
Hoidetaan mieltä tasaavilla lääkkeillä (esim. Litium) ja masennuslääkkeillä Lääkitys tulisi aloittaa heti esioireiden alkaessa Esioireita ovat esim. mielialan, unen tarpeen, keskittymiskyvyn, energisyyden, itsetunnon ja seksuaalisuuden mielenkiinnon pienet muutokset Suurin osa ei käytä lääkkeitä ohjeiden mukaan Haluttomuus hyväksyä häiriö Maniavaiheessa ei tunne itseään sairaaksi Elämäntapamuutokset Alkoholinkäytön vähentäminen/lopettaminen Säännöllinen unirytmi Psykoterapia Saattaa vaatia sairaalahoitoa, jos potilas on vaaraksi itseleen tai muille Maniavaihe Rauhallinen ympäristö Alkoholin ja huumeiden käyttö tulisi lopettaa. Ja kofeiinipitoisten virvokkeiden käyttöä tulisi vähentää

8 LÄHTEET Kuvalähteet ja video Tekstilähteet
en_mielialahairio.aspx Tekstilähteet 5D0E88A4003D31?id=hoi50076 h%C3%A4iri%C3%B6t/kaksisuuntainen-mielialah%C3%A4iri%C3%B6 31/Pages/default.aspx


Lataa ppt "KAKSISUUNTAINEN MIELIALAHÄIRIÖ"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google