Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Organisaatioiden yhteistyö, Finna- konsortio ja Finna-viestintä Palvelusuunnittelija Maria Virtanen Finna-koulutus.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Organisaatioiden yhteistyö, Finna- konsortio ja Finna-viestintä Palvelusuunnittelija Maria Virtanen Finna-koulutus."— Esityksen transkriptio:

1 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Organisaatioiden yhteistyö, Finna- konsortio ja Finna-viestintä Palvelusuunnittelija Maria Virtanen Finna-koulutus 19.11.2015

2 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Kuva: Väinö Kannisto, Helsigin kaupunginmuseo https://www.finna.fi/Record/hkm.HKMS000005%3Akm0000m4nl

3 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Finna-konsortio  Finnaan osallistuvat organisaatiot (kirjastot, arkistot ja museot) muodostavat Finna-konsortion.  Entinen KDK-asiakasliittymäkonsortio  Kehittää yhteistyössä Kansalliskirjaston kanssa Finna-palvelua sekä edistää konsortion jäsenten aineistojen ja palveluiden tuomista Finnan kautta saataville.  Tehtävänä taata konsortion jäsenten vaikutusmahdollisuudet Finnan kehittämisessä.  Tarkemmat konsortion toimintaperiaatteet.toimintaperiaatteet  Finna-konsortion jäseneksi liitytään solmimalla palvelusopimus Kansalliskirjaston kanssa.palvelusopimus

4 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Finnan palvelusopimus  Palvelusopimus tulee olla solmittuna viimeistään tuotantoon siirryttäessä.  Sisältää mm. määrittelyt Kansalliskirjaston ja konsortion jäsenen tehtävistä ja vastuista.  Kaksi liitettä: liite vapaasti käytettävissä olevasta metatiedosta ja palvelutasoliite.  Sopimus edellyttää käyttörajoitetun metatiedon yksilöintiä ja asiasta ilmoittamista Kansalliskirjastolle. (korkeakoulukirjastot)käyttörajoitetun metatiedon  Organisaatioiden yhteenliittymissä sopimuksen voi solmia yksi organisaatio muiden puolesta ja niiden valtuuttamana. Organisaatioiden yhteenliittymissä

5 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Finna-konsortioryhmä, KDK-ohjausryhmä  Finna-konsortioryhmä on konsortion jäsenten ja intressiryhmien edustajien yhteistyöelin ja Finnan ohjausryhmä.  Ryhmän tehtäviä mm.  Finnan toiminnan suunnitteluun osallistuminen ja seuranta.  Viestintäkanavana toimiminen.  Lisää konsortioryhmän tehtävistä ja edustajien valinnasta ryhmän säännöissä.ryhmän säännöissä  Ryhmän toimii samalla kokoonpanolla kaksivuotiskauden.  Finna on osa Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanketta  KDK-ohjausryhmä ohjaa Finna-palvelua osana KDK-hankekokonaisuutta.

6 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

7 Muut yhteistyöryhmät ja toimintamuodot  Finnan-konsortioryhmä voi nimetä asiantuntijaryhmiä, esim. vakiintunut Käytettävyystyöryhmä ja tarpeen mukaan nimitettäviä ryhmiä.Käytettävyystyöryhmä  Muita yhteistoiminnan muotoja ovat mm. tapaamiset, työpajat ja tilaisuudet, kuten:  Säännölliset sektorikohtaiset Finna-tapaamiset: seuraavat joulukuun alussa.  Finna-työpaja yleisille kirjastoille 27.1.2015. Finna-työpaja  Käytettävyystyöryhmän Tutkijoiden tarpeet -työpaja 21.4.2015.Tutkijoiden tarpeet -työpaja  Vuosittain järjestettävä Finna-päivä.  Tulossa kumppanuuspilotteja kehitystyössä

8 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Sektoreiden oma yhteistyö  Yliopistokirjastot  SYN-KDK-työryhmä (pj Minna Niemi-Grundström)  Sähköpostilista, jolle voi liittyä lomakkeella.lomakkeella  AMK-kirjastot  Tapahtumia, koulutusta  AMKIT-konsortion Järjestelmäkehitysryhmä ja Viestintäryhmä.JärjestelmäkehitysryhmäViestintäryhmä  Yhteyshenkilöt jussi.karki@samk.fi ja pertti.fohr@lamk.fijussi.karki@samk.fipertti.fohr@lamk.fi  Museot  Omat Finna-kokoukset, eDuuni sivusto (vaatii käyttöoikeuden)eDuuni sivusto  vesa.hongisto@museovirasto.fi ja tomi.orre@museovirasto.fi vesa.hongisto@museovirasto.fitomi.orre@museovirasto.fi

9 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Sektoreiden oma yhteistyö  Arkistot  Arkistosektorin yhteistyöverkosto Arkistosektorin yhteistyöverkosto  Yleiset kirjastot  Ei vielä vakiintunutta Finnaan liittyvää yhteistyötä.

10 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Finna-viestinnän kanavia  Finna-wiki, Keskustelufoorumi Finna-wikiKeskustelufoorumi  Palvelupyynnöt Kansalliskirjastolle: finna-posti@helsinki.fifinna-posti@helsinki.fi  Kdk-asiakasliittymä-postilista: kdk-asiakasliittyma@helsinki.fikdk-asiakasliittyma@helsinki.fi  Tilannekatsaukset ja uutiskirjeet  Kehitysjaksojen demot suorana verkossa Kehitysjaksojen demot  Missä mennään -katsaukset Missä mennään  Kansalliskirjaston uutiskirjeuutiskirje  Sosiaalinen media  Finna-facebook Finna-facebook  Twitter: @KDKhanke, #finnafi  Finna osana KDK-hanketta: www.kdk.fiwww.kdk.fi

11 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Viestintä ja markkinointi käyttäjille  Kansalliskirjasto: Finna.fi-näkymää koskeva viestintä.  Painottuu tulevina vuosina Finna.fi-palvelun markkinointiin käyttäjille.  Mukana olevat organisaatiot: omien näkymien markkinointi.  Yhteistyö  Viestintä- ja markkinointityöpajat keväällä ja syksyllä 2015, seuraava keväällä 2016.keväällä syksyllä  Suuremmissa lanseerauksissa Kansalliskirjasto voi olla mukana.  Esim. Finna @ Helsinki Design Week -yhteistyö.  Kerro Kansalliskirjastolle omista tilaisuuksista ja kiinnostavista uusista aineistoista!

12 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Tukea Finna- viestintään  Finna-wikin viestintäosiossa mm.viestintäosiossa  ohjeet Finna-tunnuksista.Finna-tunnuksista  tietoa käytettävissä olevista ja lainattavista Finna- esittelymateriaaleista.Finna- esittelymateriaaleista.  Finna-viestintää koskevat kysymykset, materiaalitiedustelut, tieto omista julkistustilaisuuksista ym: Kk-kvp-viestinta@helsinki.fi Kk-kvp-viestinta@helsinki.fi

13 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut maria.virtanen@helsinki.fi


Lataa ppt "KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Organisaatioiden yhteistyö, Finna- konsortio ja Finna-viestintä Palvelusuunnittelija Maria Virtanen Finna-koulutus."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google