Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Perusasioita, joita sinun on hyvä tietää työelämästä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Perusasioita, joita sinun on hyvä tietää työelämästä."— Esityksen transkriptio:

1 Perusasioita, joita sinun on hyvä tietää työelämästä

2 MINKÄ IKÄISENÄ VOI MENNÄ TYÖHÖN? peruskoulun oppilas saa tehdä työtä koulun lomien aikana ja tietyin rajoituksin myös kouluaikana edellytyksenä on, että nuori on täyttänyt 14-vuotta tai täyttää saman kalenterivuoden aikana 14-vuotta alle 14-vuotiaat saavat työskennellä tilapäisesti esiintyjinä tai avustajina taide- tai kulttuuritapahtumissa

3 TYÖAIKA Oppivelvollisen päivittäinen työaika saa olla koulupäivinä enintään kaksi tuntia, koulun vapaapäivinä seitsemän tuntia. Koulupäivän ja työajan pituus ei saa ylittää 8 tuntia eikä viikottainen työaika 12 tuntia. 14-vuotiaan työaika saa koulujen loma-aikana olla enintään seitsemän tuntia päivässä ja 35 tuntia viikossa. Yötyö on kielletty alle 15-vuotiailta. viisitoista vuotta täyttäneen työaika on sijoitettava kello 6- 22 väliseen aikaan ja koulutustarkoituksessa työaika saa olla enintään kello 24 asti.

4 TYÖSOPIMUS 15-vuotias oppivelvollisuutensa suorittanut saa itse tehdä, irtisanoa ja purkaa työsopimuksensa. Huoltaja voi purkaa 15-18 -vuotiaan työsopimuksen, jos siitä on haittaa alaikäisen kasvatukselle, kehitykselle tai terveydelle Työnantajan on esitettävä nuorelle työntekijälle tämän tai työntekijän huoltajan pyynnöstä kirjallinen selvitys työsopimuksen ehdoista. Selvitys on annettava ennen sopimuksen tekemistä, jollei sopimusta tehdä kirjallisesti tai kyse ole yhtä päivää koskevasta kotitaloustyöstä työnantajan kodissa.

5 MUITA SÄÄNNÖKSIÄ vakituiseen työhön voi mennä 15- vuotiaana alle 18-vuotias ei saa työssään nostaa kuin enintään 20 kilon painoista taakkaa kun lopetat työnteon, työnantajan on annettava sinulle ennakonpidätystodistus, se on myöhemmin liitettävä veroilmoitukseen

6 PALKKA palkasta sovitaan työsopimuksessa alle 18-vuotiaan palkka on 70-90 % työehtosopimuksen mukaisesta palkasta koululaisen on annettava veroilmoitus veronalaisista tuloistaan, vaikka verokorttiin olisi merkitty vapautus ennakonpidätyksestä

7 TYÖSOPIMUS http://www.tyosuojelu.fi/upload/tyosopimuslomake.p df http://www.tyosuojelu.fi/upload/tyosopimuslomake.p df

8 TYÖELÄMÄBINGO PIIRRÄ VIHKOOSI TYHJÄ BINGORUUDUKKO JOSSA ON NELJÄ ISOA RUUTUA VAAKAAN JA NELJÄ ISOA RUUTUA PYSTYYN YHTEENSÄ 16 RUUTUA

9 MALLI TYHJÄSTÄ BINGORUUDUKOSTA

10 POIMI KALVON SANOISTA 16 OMAAN RUUDUKKOOSI HALUAMASSASI JÄRJESTYKSESSÄ ANSIOSIDONNAINEN PÄIVÄRAHATYÖEHTOSOPIMUS PÄTKÄTYÖTUPOAMMATTITAUTI YLITYÖTTYÖSOPIMUSLAKKO AMMATTILIITTOLUOTTAMUSMIES LOMAUTUS TYÖTODISTUSVUOSILOMATYÖTTÖMYYSASTE OSA-AIKATYÖULKOISTAMINEN JÄRJESTÄYTYMISASTE ETÄTYÖYT-NEUVOTTELUT ANSIOLUETTELO

11 BINGON PELAAMINEN PYRI LÖYTÄMÄÄN OPETTAJAN LUKEMAN SELITYKSEN PERUSTEELLA KYSEINEN SANA OMASTA RUUDUKOSTASI JA LAITA RASTI SEN PÄÄLLE KUN OLE SAANUT NELJÄ RASTIA JOKO VAAKA-TAI PYSTYSUORAAN, HUUDA BINGO OPPILAS JOKA HUUTAA ENSIMMÄISEKSI BINGO ON VOITTAJA

12 BINGOSANOJEN SELITYKSET 1. Normaalin työajan ylittävä työaika, josta maksetaan erillinen korvaus työntekijälle 2. Työnantaja ja työntekijä sopivat mm. työtehtävistä, palkasta ja työajoista. Voit tehdä sen kirjallisena tai suullisena. Parempi tehdä se kirjallisena. 3. Saman alan työntekijöiden muodostama valtakunnallinen yhteenliittymä. Ajaa jäsentensä etuja esim. palkan ja työolojen osalta.

13 BINGOSANOJEN SELITYKSET 4. Työnantajien ja työntekijöiden liittojen välinen sopimus siitä, millä vähimmäisehdoilla työtä tehdään 5. Työntekijöiden valitsema henkilö työpaikalla, joka edustaa työntekijöitä ja ammattiliittoa neuvotteluissa työnantajan kanssa. Neuvoo työntekijöitä työehtoihin liittyvissä asioissa. 6. Työntekijöiden työtaistelukeino, jossa keskeytetään työn tekeminen ja jolla pyritään esim. vauhdittamaan työehtosopimuksen syntyä.

14 BINGOSANOJEN SELITYKSET 7. Edellyttää lakisääteistä perustetta ja ilmoitusajan noudattamista. Työsuhde pysyy voimassa, mutta työn teettäminen ja palkanmaksu keskeytyy tietyksi ajaksi. 8. Lakisääteiset neuvottelut työnantajan ja työntekijöiden kanssa tai henkilöstön edustajien kanssa keskeisistä henkilöstöä koskevista asioista, esim. irtisanomisista. Yhteistoimintamenettely. 9. Pyydetään työnantajalta työsuhteen päätyttyä. Kertoo työsuhteen kestosta ja tehtävistä.

15 BINGOSANOJEN SELITYKSET 10. Työttömien osuus työvoimasta. Ilmoitetaan prosentteina. 11. Ammattiliittoon kuuluvien työntekijöiden osuus kaikista sen alan työntekijöistä. 12. Määräaikainen, usein lyhytkestoinen työsuhde, joka päättyy määräajan umpeudettua. 13. Keskitetty palkka- ja työehtoratkaisu, jonka pohjalta sovitaan eri alojen työehtosopimukset. Tulopoliittiseen kokonaisratkaisuun liittyy myös valtiovallan toimia.

16 BINGOSANOJEN SELITYKSET 14. Työperäinen sairaus tai vamma kyseisen alan työntekijällä, esimerkiksi rasitussairaus tai meluvamma. 15. Työttömyyspäivärahaa korkeampi korvaus, joka maksetaan työttömälle, joka on ehtinyt olla työttömyyskassan jäsenenä tietyn ajan. 16. Työ, jota tehdään muualla kuin työnantajan varsinaisissa tiloissa, esimerkiksi kotona tietokoneelta käsin tehtävää työtä.

17 BINGOSANOJEN SELITYKSET 17. Työhakemuksen liite, jossa kerrotaan mm. työntekijän yhteystiedot, aiempi työhistoria ja koulutus. CV. 18. Se ansaitaan työskentelemällä. Tietty määrä lomapäiviä kertyy työssäolokuukautta kohden. 19. Työtä, jossa viikkotunnit on alle 30 tuntia tai alhaisemmat. 20. Yrityksen omaan toimintaan liittyvä palvelu tai tehtävä annetaan ulkopuolisen yrityksen tehtäväksi.


Lataa ppt "Perusasioita, joita sinun on hyvä tietää työelämästä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google