Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Suomi.fi-palvelunäkymät: Viranomaisen palvelunäkymä Joulukuu 2016, Innokylä-keskustelu.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Suomi.fi-palvelunäkymät: Viranomaisen palvelunäkymä Joulukuu 2016, Innokylä-keskustelu."— Esityksen transkriptio:

1 Suomi.fi-palvelunäkymät: Viranomaisen palvelunäkymä Joulukuu 2016, Innokylä-keskustelu

2 Tuleva Suomi.fi-verkkopalvelu koostuu kansalaisen yrityksen ja viranomaisen palvelunäkymistä. Joulukuussa 2015 avatussa betaversiossa on nähtävillä kansalaisen näkymän sisältöjä ja toiminnallisuuksia. Katso beta.suomi.fi. Nykyisiä julkishallinnon asiakkaille tarkoitettuja yhteisiä verkkopalveluja voi käyttää edelleen betavaiheen ajan osoitteissa suomi.fi, yrityssuomi.fi ja suomi.fi/tyohuone (viranomaisten palvelut). Suomi.fi-palvelunäkymät

3 Viranomaisen palvelunäkymä helpottaa työskentelyä kokoamalla keskeiset julkishallinnon yhteiset palvelut, sisällöt ja työkalut yhteen paikkaan ja mahdollistamalla personoinnilla oman työnäkymän luomisen edesauttaa osaltaan julkishallinnon sisäistä viestintää ja yhteistyötä: tietoa voidaan jakaa yli organisaatiorajojen ja tiedonvaihto on välittömämpää. Viranomaisen palvelunäkymän visio

4 Viranomaisen palvelunäkymän kohderyhminä ovat º julkishallinnossa työskentelevät (myös organisaatiotaso) ja º julkishallinnollisia tehtäviä hoitavat organisaatiot, joiden palveluja listataan palvelutietovarantoon ja joita näytetään palvelunäkymissä. Viranomainen = valtion tai muun julkisyhteisön määrätehtäviä hoitava virkamies tai virasto. (Kielitoimiston sanakirja) Vahvasti tunnistautuneen käyttäjän osio on kuitenkin vain julkishallinnon virkamiehille/työntekijöille suunnattua. Näkymän nimestä

5 Palvelutietovarantoon tallennetut julkishallinnon viranomaisille suunnatut palvelut: hae ja selaa palvelutietoja, asioi verkossa. Palvelutiedoissa kuvataan palvelujen ominaisuudet ja tarjontakanavat kuten sähköiset asiointipalvelut, paikalliset palvelupisteet ja puhelinasiointikanavat. Palvelutiedon tuottamisesta ja ylläpidosta vastaa kunkin palvelun vastuuviranomainen. Palvelut kartalla: paikallisten palvelupisteiden tiedot karttaikkunassa. Alussa beta.suomi.fissä on osa suunnitelluista ominaisuuksista. Jatkossa kohteiden sijainnin esittämisen lisäksi karttaikkunassa voi muun muassa merkitä omia paikkoja, lähettää sijaintiin liittyvää palautetta vastuuviranomaiselle, etsiä reittejä eri kulkuvälineille ja suorittaa sähköisen asioinnin toimintoja. Opassisällöt: oppaat ovat käyttäjälähtöisiä, opastavia sisältökokonaisuuksia erilaisiin käyttäjän (elämän)tilanteisiin. Viranomaisen osalta tunnistetaan kohderyhmälle tärkeiden opastavien sisältöjen tarpeita ja tuotetaan näistä näkymään omia kokonaisuuksiaan. Uutiset: Suomi.fi-verkkopalveluun liittyvää tietoa käyttäjille. Avoin sisältö (ei-tunnistautunut käyttäjä) Toteutus 2016

6 Lisäksi näytetään automaattisesti eri lähteistä välitettävää ajankohtaistietoa: esimerkiksi Finlexistä uusimpia säädöksiä, valtioneuvoston hankerekisteri. viranomaisen tietoresursseja eli käytettävissä olevia verkkoresursseja ja työkaluja, jotka eivät ole muuten palveluna kuvattu palvelutietovarantoon. valtion yhteystietohakemisto (https://yhteystietohakemisto.valtori.fi/)https://yhteystietohakemisto.valtori.fi/ Avoin sisältö (ei-tunnistautunut käyttäjä) Toteutus2 016

7 Tunnistautuneelle käyttäjälle tarjotaan erilaisia kohderyhmälle kohdennettuja sisältöjä. Viranomaisen näkymässä ensi vaiheessa toteutetaan sisältö, johon päästään vahvaa heikommalla tunnistautumisella. Tunnistautuminen tehdään Suomi.fi-tunnistuksen sisältämillä välineillä. Vaihtoehtona myös vahvana virkakortti (valtion virkamiehillä). On muistettava, että heikosti tunnistautuneelle käyttäjälle suunnattu tietosisältö voi olla tietoturvasyistä vain julkista. Kuten muuallakin palvelunäkymissä, kirjautunut käyttäjä voi Omat suosikkini - toiminnolla valikoida haluamiaan sisältöjä suosikeiksi sekä Omat asetukseni -toiminnolla personoida sisältöjä tarpeidensa mukaiseksi. Sisältö tunnistautuneelle käyttäjälle / Heikko tunnistus Toteutus 2017

8 Lisäksi käyttäjille suunnitellaan esimerkiksi yhteisöllisiä toiminnallisuuksia, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin julkishallinnon sisäisesti jakaa osaamista ja tietoa: Ideointialusta viranomaisten yhteiseen käyttöön. Sen avulla voidaan työstää ideoita, käytäntöjä jne. ja hyödyntää näin yhteistä kehittämispotentiaalia. Minun tietoni: oman työprofiilin luonti, ”tästä minä tiedän” -> osaamisen jakaminen. Kun tieto on kuvattu yhdenmukaisesti, se on myös paremmin löydettävissä. Infotaulu ”Hallinnossa tapahtuu”: näkymä julkishallinnon organisaatioiden ajankohtaisiin asioihin. Kerro, kysy, vastaa > organisaatiot voivat kertoa näkymässä muille, mitä on tekeillä, asioista tietäviä voi myös etsiä kysymyksin. Kun tieto on kuvattu yhdenmukaisesti, se on myös paremmin löydettävissä. Sisältö tunnistautuneelle käyttäjälle / Heikko tunnistus Toteutus 2017

9 Näkymää kehitetään jatkuvasti ketterän kehittämisen mallilla. Vuoden 2017 kokemusten perusteella arvioidaan, mitä uusia, vahvaa tunnistautumista edellyttäviä palveluja voidaan ottaa mukaan. Kun on tarvittava valmius, ovat mahdollisuuksia esimerkiksi viestinvälitys (viranomaiselta viranomaiselle) ja sähköinen allekirjoitus yhteisten palvelujen käyttö kertakirjautuneena asiakaspalveluun liittyvät organisaatioiden väliset prosessit, jaetut työtilat. Olennainen vaatimus on, että kaikki viranomaiset valtiolla ja kunnissa voivat tunnistautua vahvasti ja olla näin samassa asemassa. Viranomaisten tarvitsemien vahvaa tunnistusta edellyttävien suorakäyttöpalvelujen integrointi ”yhteen luukkuun” edellyttäisi käyttövaltuushallinnan yleisten periaatteiden luomista. Sisältö tunnistautuneelle käyttäjälle / Vahva tunnistus 2018 ja ->

10 Konseptoinnin yhteydessä linjattiin, että palvelunäkymään ei ole tarkoituksenmukaista tuoda henkilöstö- tai taloushallinnon järjestelmiä tai sisältöjä, koska näitä on kehitetty voimakkaasti jo muutoin ja ne liittyvät kiinteästi organisaatioiden omiin sisäisiin prosesseihin. On myös huomattava ero viranomaiskohderyhmän kahtalaisuudessa: º palvelunäkymissä viranomainen on samanlainen loppukäyttäjä kuin kansalainen tai yrityksen edustaja º osa viranomaisista voi olla myös tulevan Suomi.fin tuki- ja hallintasivuston käyttäjiä, mutta tällöin he ovat Suomi.fi-palvelujen (= asiointivaltuudet, palveluväylä, palvelutietovaranto, palvelunäkymät, tunnistuspalvelu) tarjoajia ja hyödyntäjiä, liityntäpalvelujen tarjoajia tai sovelluskehittäjiä, eivät palvelunäkymien loppukäyttäjiä. Sisältöön liittyvät rajaukset

11 Erityisesti viranomaisen palvelunäkymää kehitetään vaiheistaen ja ensisijaisesti laajalti hyödynnettäväksi tulevia kehityskohteita hakien, kokeiluperiaatteella. Tarpeita ja toteutusta tarkennetaan kohderyhmän kanssa yhteiskehittämisessä saadun palautteen avulla. Viranomaisen näkymän betaversio avautuu loppukeväästä 2016. Beta.suomi.fin kehitystyö jatkuu koko hankkeen ajan vuoden 2017 loppuun. Tämän jälkeen siirrytään tuotantoon. Työtä tehdään valtiovarainministeriön asettaman Kansallisen palveluarkkitehtuuri­ ohjelman Palvelunäkymien toteuttamishankkeessa, ja toteutusvastuussa on Väestörekisterikeskuksen palveluarkkitehtuuriyksikkö. Seuraa kehitystä

12 Kerro mielipiteesi ja huomiosi Innokylän Viranomaisen palvelunäkymän konseptin kommentointi -työtilan keskusteluihin. https://www.innokyla.fi/web/tyotila2240473 Tarvittaessa aloita uusi keskustelu ja otsikoi se kuvaavasti. https://www.innokyla.fi/web/tyotila2240473 Tutustu myös beta.suomi.fihin.beta.suomi.fihin Palveluntarjoajille kohdistettua lisätietoa ja tukimateriaalia Suomi.fi- palveluista on esuomi.fi-sivustolla.esuomi.fi Nyt palautetta antamaan


Lataa ppt "Suomi.fi-palvelunäkymät: Viranomaisen palvelunäkymä Joulukuu 2016, Innokylä-keskustelu."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google