Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

4.3.2013 Kolmiportaisen tuen toimintatapaohjeet. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet ”Opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää kasvun ja.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "4.3.2013 Kolmiportaisen tuen toimintatapaohjeet. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet ”Opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää kasvun ja."— Esityksen transkriptio:

1 4.3.2013 Kolmiportaisen tuen toimintatapaohjeet

2 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet ”Opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää kasvun ja oppimisen tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.” Pol30 §1 mom. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan kaikkien oppilasta opettavien tehtävänä on ohjata oppilasta oppiaineiden opiskelussa, auttaa häntä kehittämään oppimisen taitojaan ja valmiuksiaan sekä ehkäisemään ennakolta opintoihin liittyvien ongelmien syntymistä.

3 -Tuen tarve voi vaihdella tilapäisestä jatkuvaan, vähäisestä vahvempaan tai yhden tukimuodon tarpeesta useamman tukimuodon tarpeeseen - Tuen tarvetta tulee arvioida jatkuvasti ja aloittaa tuen antaminen oikea-aikaisesti - Tärkeää on tuen oikea taso ja muoto, tukimuotoja käytetään sekä yksittäin että yhdessä toisiaan täydentävinä - Tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua, tarpeen mukaan muuttuvaa

4 Opetusta hyvässä yhteistyössä huoltajien kanssa Huoltajalla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu tukee huoltajaa oppilaan oppimisessa ja koulunkäynnissä. Hyvä, tiivis yhteistyö antaa huoltajille mahdollisuuden osallistua koulun kulttuuriin, olla mukana jakamassa oppilaan opetukseen, oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyviä ratkaisuja. Lähtökohtana on keskinäinen kunnioitus ja luottamuksen rakentaminen ja sen ylläpitäminen. Yhteistyöpalavereissa tuetaan oppilaan koululaiseksi kasvamista ja selkeytetään vastuualueet oppilaan, opettajan ja huoltajien kesken. Esimerkiksi säännölliset arviointikeskustelut toimivat erinomaisena yhteistyöfoorumina.

5 Kolmiportainen tuki Jyväskylässä

6 Kaikille osana laadukasta perusopetusta PoL 30§ Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluu opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Oppilas on oikeutettu tukiopetukseen ja osa-aikaiseen erityisopetukseen jo yleisen tuen vaiheessa. Oppilaan saama tuki kirjataan YTO-lomakkeeseen ja sen liitteeseen. Yleinen tuki (YTO)

7 - eriyttäminen - oppilaanohjaus - oppilashuollon tuki - tukiopetus, myös ennakoiva - osa-aikainen erityisopetus - apuvälineet yms. - avustajapalvelut - ohjaus- ja tukipalvelut Kolmiportaisen tuen kaikissa vaiheissa käytettävissä olevat tukimuodot:

8 Jos yleinen tuki ei riitä Opettaja ja erityisopettajat tekevät pedagogisen arvion (TTO-lomake) OHR käsittelee arvion ja tekee päätöksen tehostetun tuen aloittamisesta Kaikki kolmiportaiseen tukeen liittyvät lomakkeet löytyvät Wilmasta.

9 Tehostettu tuki (TTO) Opettaja ja erityisopettaja laativat oppilaalle oppimissuunnitelman yhteistyössä kodin kanssa Oppimissuunnitelmaa seurataan ja arvioidaan säännöllisesti Oppilas palaa yleisen tuen piiriin, mikäli tuen tarve vähenee.

10 Erityinen tuki Mikäli tehostettu tuki ei riitä, laadintaan moniammatillisesti pedagoginen selvitys (TTO:n pohjalta). Rehtori tekee hallintopäätöksen erityisen tuen antamisesta. Erityisopettaja ja opettajat laativat yhteistyössä huoltajan kanssa HOJKS:n, josta ei tehdä hallinnollista päätöstä. HOJKS tarkistetaan tarvittaessa kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa.

11 Erityinen tuki Mikäli tuen tarve vähenee, oppilas siirtyy tehostetun tuen piiriin (hallinnollinen päätös). Erityisen tuen päätös on tarkistettava 2. vuosiluokan lopussa ja ennen 7. vuosiluokalle siirtymistä sekä aina tarpeen muuttuessa. Tarkastamisen yhteydessä tehdään uusi pedagoginen selvitys ja hallintopäätös.

12 - starttiluokat (tehostettu tuki) - joustavat pienryhmät (erityinen tuki) - osa-aikainen erityisopetus (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki) Aluekohtaiset tuen palvelut

13 Keskitetyt tuen palvelut Erityisluokat (erityinen tuki) - autismiopetus - lievästi kehitysvammaisten opetus (YPR)

14 Erityiskoulut (erityinen tuki) Huhtarinne - neurologisesti vammautuneiden opetus Päiväharju - vaikeimmin kehitysvammaisten opetus Kukkulan koulu - Jyväskylän sairaalakoulu

15 Lisätietoja opetuksen kolmiportaisesta tuesta Jyväskylän kaupungin opetussuunnitelma http://opspro.peda.net/jyvaskyla/viewerhttp://opspro.peda.net/jyvaskyla/viewer.php3?DB=opsperusteet4 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki paikallisessa opetussuunnitelmassa http://opspro.peda.net/img/opsperusteet4/yleisen_tehostetun_ja_erityise n_tuen _jarjestamisen_periaatteet_ja_palvelurakenne_jyvaskylassa_160511.pdf

16


Lataa ppt "4.3.2013 Kolmiportaisen tuen toimintatapaohjeet. Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet ”Opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää kasvun ja."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google