Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TE3 MEDIA –TERVEYDEN TUKI JA UHKA Hurtig 2015-2016.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TE3 MEDIA –TERVEYDEN TUKI JA UHKA Hurtig 2015-2016."— Esityksen transkriptio:

1 TE3 MEDIA –TERVEYDEN TUKI JA UHKA Hurtig 2015-2016

2 Wikipedian terveystieto  Tutustu Wikipediaan, sinne tuotettuun ja sen tuottamaan terveystietoon. 1. Tee hakuja eri terveyteen liittyvillä sanoilla. 2. Arvioi tiedon luotettavuutta. 3. Löytyykö Wikipediasta ”väärää” tai kyseenalaista terveystietoa? 4. Tarkista lähteitä, joihin Wikipedian teksteissä viitataan. Miten luotettavilta käytetyt lähteet vaikuttavat? Voisiko teksteissä viitata joihinkin muihin lähteisiin? Mihin? 5. Miten ”wikiterveystieto” eroaa koulun terveystiedosta?  Wikipedian idea on, että kuka tahansa voi tuottaa tietoa sivustolle ja korjata muiden tuottamaa tietoa. Wikipediassa tieto on neuvoteltavissa ja kaikki ovat tasa-arvoisia tiedontuottajia.

3 TEHTÄVÄ: MARKKINOINTIA NETISSÄ  Etsi Internetistä sivustoja, jotka markkinoivat terveyteen liittyviä tuotteita. Kyseisiä sivustoja löytyy helposti esimerkiksi laihdutuksen, kauneudenhoidon ja kuntoilun aihepiireistä.  Poimi ja kirjoita ylös sivustoilla esiintyviä markkinointilauseita, jotka ovat mielestäsi arveluttavia ja jotka lupaavat kuluttajalle liian paljon liian helposti.  Kirjaa ylös minkä tuotteiden mainostamiseen kyseiset lupaukset liittyvät.

4 MAINOKSEN KEINOT 1.Mitä tehokeinoja mainos käyttää (esimerkiksi koko, kuvat, värit, sanat, otsikot, asettelu, numeroiden ja termien käyttö, julkkisten käyttö)? 2. Kuinka informatiivinen mainoksen sisältö on? Vaikuttaako informaatio luotettavalta? Miksi/miksi ei? 3. Minkälaisen mielikuvan mainos haluaa herättää? Mitä keinoja mainos käyttää kyseisen mielikuvan luomiseen?

5 MAINOSTAMISEN VAIKUTUKSET TERVEYSKÄYTTÄYTYMISEEN  Kokoontukaa pienryhmiin. Pohtikaa keräämistänne mainoksista seuraavia asioita: 1) Voivatko mainokset vaikuttaa ihmisten terveyskäyttäytymiseen positiivisesti? Miten? 2)Voiko joillakin mainoksilla olla negatiivisia vaikutuksia? Minkälaisia? 3)Onko mainostettavana olevalla tuotteella merkittävää terveysvaikutusta? 4)Voisiko jokin muu tekijä olla terveyden kannalta merkittävämpi kuin mainostettava tuote? 5)Antaako mainos ohjeita terveyttä edistäviin elintapoihin? Jos antaa, niin minkälaisia?

6 Onko alastomuus syrjintää?  Syrjivällä mainonnalla tarkoitetaan sitä, että jotakin ihmisryhmää alistetaan, halvennetaan tai loukataan sukupuolen, uskonnon, rodun tai vammaisuuden perusteella.  Arviointiin vaikuttaa mainoksessa olevan ihmisryhmän yhteiskunnallinen asema. Mainonta ei saa vahvistaa yhteiskunnassa jo olevia syrjiviä asenteita.  Eri kulttuurit ja etniset ryhmät on esitettävä mainoksissa yhdenvertaisina valtaväestön kanssa. Tietyn etnisen ryhmän halventamisella on aina myös laajempia yhteiskunnallisia vaikutuksia: ennakkoluulot ja asenteet saattavat levitä koskemaan kaikkia etnisiä vähemmistöjä.

7 MAINONNAN HYVÄ TAPA?  Väkivaltaa ei voi verhota huumoriin  Piittaamattomuus ja minä minä –asenne roolimalleina  Alaikäisen hyväuskoisuutta ei saa käyttää hyväksi  Uskonto markkinoinnin tehokeinona

8 SYRJIVÄ VAI EI SYRJIVÄ MAINOS?  Pantterimainos Pantterimainos  Veikkauksen mainos Veikkauksen mainos


Lataa ppt "TE3 MEDIA –TERVEYDEN TUKI JA UHKA Hurtig 2015-2016."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google