Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SOSIAALIALAN AMK-VERKOSTON STRATEGIA 2015 - 2017.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SOSIAALIALAN AMK-VERKOSTON STRATEGIA 2015 - 2017."— Esityksen transkriptio:

1 SOSIAALIALAN AMK-VERKOSTON STRATEGIA 2015 - 2017

2 MISSIO VISIOARVOSTUKSET Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto: -Arvostaa avoimuutta, yhteistyötä, vaikuttamista ja kehittämistä. -Noudattaa tutkimuseettisen neuvottelukunnan hyvän eettisen käytännön periaatteita. -Noudattaa sosiaalityön kansainvälisiä ja kansallisia eettisiä periaatteita ja toimintatapoja. -Korostaa erilaisen osaamisen tunnustamista ja tasa-arvoisuutta duaalimallin mukaisesti. Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto: -Toimii koulutus- ja sosiaalipoliittisena vaikuttajana ja yhteistyön areenana. -Kehittää sosiaalialan ammattikorkeakoulutusta ja sosiaalialaa. -Luo yhdessä alan muiden toimijoiden kanssa uusia toimintatapoja sosiaalialan koulutukseen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio- toimintaan sekä työelämään. Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto: -Toimii kaikkien ammattikorkeakoulujen tunnustettuna sosiaalialan edustajana ja käy avointa dialogia. -Kehittää yhdessä ammattikorkeakoulujen kanssa kysyttyjä ja arvostettuja tutkintoja. -Työskentelee sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen vaikuttajana kansallisesti ja kansainvälisesti. -Edistää ammattikorkea- koulujen yhteistä vaikuttavaa TKI-toimintaa alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

3 Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja ihmisyyden kunnioittaminen sekä niihin liittyvät arvot ja etiikka ovat lähtökohtia sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen ja alan TKI-toiminnan toteuttamiselle ja kehittämiselle. Sosiaalialan ammattikorkeakoulutus ja TKI-toiminta reagoivat proaktiivisesti hyvinvointia uhkaavaan globaaliin ja kansalliseen polarisaatio- ja eriytymiskehitykseen: Edistämällä toiminnassaan sosiaalista hyvinvointia ja inhimillistä kasvua, vuorovaikutusta, osallisuutta, yhteisöllisyyttä sekä moninaisuuden arvostamista ja sosiaalista koheesiota. Rakentamalla teoreettista ja toiminnallista ammatillista asiantuntijaosaamista ehkäisevään ja varhaiseen tukeen sekä korjaaviin toimiin yksilö- ja yhteisötyössä. Hyödyntämällä monialaista yhteistyötä terveydenhuolto-, kulttuuri- ja liikunta-alojen kanssa voimavarana ja sosiaalialan osaamista rikastavana. Valamalla perustan eettisesti kestäviin työuriin ja työhyvinvointiin uudistuvissa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteissa, palvelujärjestelmissä ja toimintatavoissa. Toimimalla sosiaalisen asiantuntijana yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja ihmisyyden kunnioittaminen sekä niihin liittyvät arvot ja etiikka ovat lähtökohtia sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen ja alan TKI-toiminnan toteuttamiselle ja kehittämiselle. Sosiaalialan ammattikorkeakoulutus ja TKI-toiminta reagoivat proaktiivisesti hyvinvointia uhkaavaan globaaliin ja kansalliseen polarisaatio- ja eriytymiskehitykseen: Edistämällä toiminnassaan sosiaalista hyvinvointia ja inhimillistä kasvua, vuorovaikutusta, osallisuutta, yhteisöllisyyttä sekä moninaisuuden arvostamista ja sosiaalista koheesiota. Rakentamalla teoreettista ja toiminnallista ammatillista asiantuntijaosaamista ehkäisevään ja varhaiseen tukeen sekä korjaaviin toimiin yksilö- ja yhteisötyössä. Hyödyntämällä monialaista yhteistyötä terveydenhuolto-, kulttuuri- ja liikunta-alojen kanssa voimavarana ja sosiaalialan osaamista rikastavana. Valamalla perustan eettisesti kestäviin työuriin ja työhyvinvointiin uudistuvissa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteissa, palvelujärjestelmissä ja toimintatavoissa. Toimimalla sosiaalisen asiantuntijana yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. PROAKTIIVISUUS SOSIAALISTEN OIKEUKSEN EDISTÄMISESSÄ MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ

4 1. Sosiaalialan AMK-koulutuksen kehityshaasteet TAVOITTEET TOIMENPITEET VASTUU SOSIAALIALAN AMK-VERKOSTON STRATEGISET VALINNAT SOAMK-verkosto on aktiivinen vaikuttaja ja kumppani sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön kehittämisessä ja soveltamisessa sekä sote-rakenteissa. SOAMK-verkosto rakentaa ja ylläpitää kansallisia ja kansainvälisiä verkostokumppanuuksia. SOAMK-verkosto toimii jatkuvasti kehittyvänä yhteistyörakenteena. SOAMK- työvaliokunta/vast uuhenkilöt yhdessä ARENEn SOTELIKA- verkoston kanssa. SOAMK-verkoston työryhmät/vastuu henkilöt SOAMK-verkoston strategiset ad hoc – työryhmät/vastuu henkilöt Sosiaalialan osaaminen on tulevaisuusorientoitunutta ja vastaa työelämän osaamistarpeisiin sekä tutkimus- ja kehittämisrakenteiden vaatimuksiin. Sosionomien (AMK ja ylempi AMK) osaaminen on näkyvää, kysyttyä ja arvostettua. Strategisten kumppanuuksien rakentaminen (SOTELIKA, SOSNET, sosiaalialan osaamiskeskukset, työelämäkumppanit). Täydennys- ja erikoistumiskoulutusten kehittäminen. Sosionomien (AMK ja ylempi AMK) työkentän laajentaminen ja työmarkkina-aseman vahvistaminen. Tutkintojen kompetenssien päivittäminen ja soveltaminen kehittyviin opetussuunnitelmiin ja pedagogisiin ratkaisuihin. SOAMK työvaliokunta/vast uuhenkilöt SOAMK- verkosto/vastuuhe nkilöt SOAMK-verkoston työryhmät/vastuuh enkilöt SOAMK-verkoston SOTELIKA- edustajat Sosiaaliohjauksen, sosiaalisen kuntoutuksen ja sosiaalityön osaamisvaatimuksiin vastaaminen. Sosionomien lto-kelpoisuuden varmistaminen. Sosionomi (ylempi AMK) sosiaalityön kelpoisuuden varmistaminen. Alan kansallisen ja kansainvälisen kehityksen seuraaminen ja keskeisissä verkostoissa toimiminen. SOAMK-verkoston toimintarakenteen sekä periaatteiden arviointi ja kehittäminen. 3. TKI 2. Korkeakoulu- ja sosiaalipoliittinen vaikuttaminen SOAMK-verkosto edistää yhteistä hanketoimintaa. Sosiaalisen näkökulmaa ylläpidetään ja vahvistetaan monialaisessa TKI- toiminnassa. Yhteisten hankkeiden valmisteluprosessin ja valmistelun kehittäminen. Monialaisiin hankkeisiin osallistuminen. SOAMK- työvaliokunta/vast uuhenkilöt SOAMK-verkoston TKI- toimijat/vastuuhen kilöt 4. Viestintä Julkaisutoiminnan kehittäminen. Mediavaikuttaminen ja viestinnän kehittäminen (Innokylä, sosiaalinen media). SOAMK-verkoston tiedonvälitys on ajantasaista, vaikuttavaa ja yhteisöllistä. SOAMK- työvaliokunta/vast uuhenkilöt ---

5 SOSIAALIALAN AMK-VERKOSTON STRATEGIA 2015 - 2017 Strategian hyväksyminen verkostopäivillä 16. – 17.4.2015 Hyväksymisen jälkeen työvaliokunta tekee toimeenpanosuunnitelman. SOAMK-verkoston rakenteen ja toimintatapojen kehittäminen toimintaa tukemaan strategisten tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista.


Lataa ppt "SOSIAALIALAN AMK-VERKOSTON STRATEGIA 2015 - 2017."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google