Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1 Paljoussanat Julie Silk, Riitta Silk. Otavan asiakaspalvelu Puh. 0800 17117 Tilaukset Kirjavälitys Oy Puh. 010 345 1520 Faksi.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1 Paljoussanat Julie Silk, Riitta Silk. Otavan asiakaspalvelu Puh. 0800 17117 Tilaukset Kirjavälitys Oy Puh. 010 345 1520 Faksi."— Esityksen transkriptio:

1 1 Paljoussanat Julie Silk, Riitta Silk

2 Otavan asiakaspalvelu Puh. 0800 17117 asiakaspalvelu@otava.fi Tilaukset Kirjavälitys Oy Puh. 010 345 1520 Faksi 010 345 1454 kvtilaus@kirjavalitys.fi Käyttöehdot Tämä aineisto on suojattu tekijänoikeuslailla (404/1961). Aineistoa saadaan käyttää luokkaopetustilanteessa sekä oppituntien valmistelussa. Aineistoa saadaan muunnella, mutta aineiston tai sen osien luovuttaminen eteenpäin tai kopioiminen kaupallisiin tarkoituksiin on kiellettyä. Tarkastusoikeus Käyttöehtojen noudattamista valvoo Kopiosto ry. Tarkastusajankohta sovitaan erikseen yhteistyössä käyttöoikeuden haltijan kanssa. Lisätietoja luvista ja niiden sisällöstä antaa Kopiosto ry, www.kopiosto.fi/.www.kopiosto.fi/ KLK 89.5 Tno 05CW ISBN 978-951-1-24684-8

3 3 Paljoussanat: vähän Mikä ero on fraaseilla little ja a little? 1. I speak little Polish, so I always need an interpreter when I go to Warsaw. 2. I speak a little Italian, so it’s easy for me to get by when I go to Rome. Little = ’hyvin vähän’, ’tuskin lainkaan’ = hardly any A little = ’vähän’, ’jonkin verran’ = some

4 4 Mikä ero on fraaseilla few ja a few? Paljoussanat: vähän 1. Wendy has had few opportunities to go on holiday; she’s always too busy. 2. Warren flew to Barbados for a few days. Few = ’hyvin harvat’, ’tuskin lainkaan’ = hardly any A few = ’muutamat’, ’jotkin’ = some

5 5 1. Tarvitsen vähän liimaa. I need a little glue. 2. Tarvitsen vähän ruuveja. I need a few screws. A little → yksiköllisen substantiivin edessä A few → monikollisen substantiivin edessä Some → molemmissa: I need some glue and some screws. Miksi suomen vähän on käännetty eri tavalla? Paljoussanat: vähän

6 6 Suomen ’vain vähän’, ’hyvin harvat’ voidaan ilmaista eri tavoin. Mitä only-sanan käyttö aiheuttaa? 1. Vain harvat ihmiset tietävät hänen salaisuutensa. Few people / Very few people / Only a few people know his secret. 2. Sam sai hyvin vähän apua projektiinsa. Sam got little help / very little help / only a little help for his project. Jos vähyyttä ilmaistaan only-sanalla → artikkeli a: only a few + monikko only a little + yksikkö

7 7 Let’s practise: Valitse lauseeseen sopiva muoto. 1. I washed a little / a few socks. a few (sukat monikossa) 2. Unfortunately we have little / a little room to put up visitors. little (valitettavasti, siis hyvin vähän tilaa) 3. I’m glad to have visited Dublin few / a few times; it’s lovely there. a few (ihana paikka, siis muutamia)

8 8 4. Do you speak any Spanish? – Only little / a little. a little (only-sanan takia) 5. This route is very safe; a few / few accidents ever occur here. few (turvallinen reitti, siis harvoja onnettomuuksia) 6. A little / Little did we know what Stan would do next. little (vähänpä, siis tuskin lainkaan tietoa) Let’s practise: Valitse lauseeseen sopiva muoto.

9 9 7. Angie had taken too little / few T-shirts with her. few (paidat monikossa) 8. The concert will be a success. They have sold quite a few / few tickets already. a few (menestys, siis melko paljon lippuja)

10 10 Paljoussanat: paljon Milloin suomen ’paljon’ on englanniksi much? 1. Have you got much to do? 2. We haven’t got much time. 3. Much has happened since you left. 4. I like you very much. 5. Jack spends too much money. kysyvissä ja kielteisissä lauseissa yksiköllisen substantiivin edessä lauseen subjektina myönteisessä väitelauseessa, jos much-sanan edessä on very, so tai too

11 11 Let’s practise: Valitse lauseeseen sopiva muoto. 1. There were very much/many people at the concert. many 2. Do children eat too much/many sweets nowadays? many 3. There wasn’t much/many traffic on the road this morning. much 4. They have built so much/many new houses in this area! many

12 12 Let’s practise: Valitse lauseeseen sopiva muoto. 5. Have you met much/many celebrities in your life? many 6. Wayne Gretzky scored very much/many goals during his career. many 7. Do politicians get much/many hate mail these days? much 8. We went berry-picking but didn’t find much/many berries. many


Lataa ppt "1 Paljoussanat Julie Silk, Riitta Silk. Otavan asiakaspalvelu Puh. 0800 17117 Tilaukset Kirjavälitys Oy Puh. 010 345 1520 Faksi."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google