Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tiedon saatavuuden edistäminen – avoimuutta ja arkkitehtuuria Juha Haataja

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tiedon saatavuuden edistäminen – avoimuutta ja arkkitehtuuria Juha Haataja"— Esityksen transkriptio:

1 Tiedon saatavuuden edistäminen – avoimuutta ja arkkitehtuuria Juha Haataja juha.haataja@minedu.fi juha.haataja@minedu.fi

2 Avoin tiede verkostojen maailmassa Tutkimusprosessi muuttuu dramaattisesti digitalisoitumisen myötä (niin sanottu e-Tiede, e-Science) –Avoimet toimintamallit, avoin data, avoin julkaiseminen ym. kannustavat raja- aitojen ylittämiseen Digitalisoituvan maailman perustana toimiva tietoinfrastruktuuri mahdollistaa uusien asioiden tapahtumisen –Verkostojen voimasta saadaan enemmän hyötyä kun pääsy tietoon voidaan taata –Tutkimuksen tulokset (julkaisut, tietoaineistot, …) tulee saada talteen ja hyötykäyttöön

3 Johan Bollen et. al, http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0004803

4 Keskeisiä kysymyksiä Miten selviämme valtavan tietovirran kanssa? –tuottaminen, kerääminen, siirtäminen, … Miten löydämme tarvitsemamme tiedon? –yhteentoimivuus, sisällön ymmärrys, yhteistyörakenteet, … Miten osaamme päättää mitä säilyttää, mitä tuhota? –rakenteet päätöksenteolle, rahoitusratkaisut Miten turvaamme oleellisen tiedon säilymisen? –resursointi, osaaminen, tekniset ratkaisut, laadun varmistus, …

5 Tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilytys Tutkimustiedon kumuloituminen on tutkimuksen ja tutkimusorganisaatioiden toiminnan ydin –Nykyisin ei ole käytössä hallittua ja toimivaa tapaa huolehtia digitaalisesta tiedosta –Pitkäaikaissäilytys on tapa huolehtia tiedon säilymisestä pitkällä aikavälillä Digitaalisten aineistojen pitkäaikaissäilytys tarkoittaa digitaalisen informaation luotettavaa säilyttämistä kymmenien tai jopa satojen vuosien ajan –Laitteet, ohjelmistot ja tiedostomuodot vanhenevat, mutta tästä huolimatta informaation täytyy säilyä ymmärrettävänä. Tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilytyksessä tehdään tiivistä yhteistyötä TTA-hankkeen ja Kansallisen Digitaalisen Kirjaston (KDK) kanssa

6 6 Julkishallinnon tietovarantojen avaamisen linjauksia ja toimia Valtioneuvoston periaatepäätös 3.3.2011 Hallitusohjelma Julkisin varoin tuotettujen tietovarantojen avaaminen kansalaisten ja yritysten käyttöön hallitusohjelman strategisen toimeenpanosuunnitelman kärkihankkeena, VN periaatepäätös 5.10.2011, vastuuministeriöt VM, TEM, LVM, OKM EU:n avoimen datan strategia PSI direktiivi ja Inspire-direktiivi Open Government Partnership Julkisen hallinnon ICT -strategia Tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt -raportin ehdotukset 2012 Kehysvalmistelu 2013-2016 ja 2014-2017 ICT2015 Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan visio 2030 Taustalla myös –Open Data ja Linked Open Data – globaali kehitys –Big Data, julkishallinto katalysaattorina Lähde: Anne Kauhanen-Simanainen, VM

7 Missä Suomessa mennään? Julkishallinnon tietopolitiikka on linjattu, systemaattinen eteneminen. Datan avaamisen edelläkävijöitä: Helsinki Research Infoshare HRI, geoportaalit, ympäristöhallinto, Digitraffic, data.suomi.fi, kirjastot… Esimerkkejä avauksista: ympäristöhallinnon tietovarannot v. 2008, maastotiedot 1.5.2012, Tilastokeskuksen aineistoja 2012, Ilmatieteen laitoksen data 2013 -, Verohallinto 2012, Metla 2012, Museovirasto 2012. Tietovarantojen kehittämisohjelmia: esim. Tutkimuksen tietoaineistot, Sosiaali- ja terveysalan yhteenliittymä Avattujen tietoaineistojen käyttäjämäärät kasvaneet huomattavasti. Kehysvalmistelu 2013-2017: maksuttomuus julkishallinnon sisällä v. 2013 alusta koskien TH-laissa mainittuja tietojärjestelmiä (VTJ, KTJ, YTJ). Aktiivinen kehittäjäyhteisö ja osaavia yrityksiä. Merkittävää tutkimustyötä, esim. Aalto-yliopiston Linked Data Finland -hanke, useita julkisen sektorin organisaatioita mukana. Kehysvalmistelu 2014-2017: ministeriöiden selvitykset siitä, mitä tietovarantoja aikovat avata ja missä aikataulussa. Julkishallinnon suurimpia haasteita: toiminta- ja tietokulttuurin muutos, kokonaistaloudellinen kehittäminen, tietoprosessit, avoimet ratkaisut, rakenteet, tieto-osaaminen, tietovarantojen erilaisuus Lähde: Anne Kauhanen-Simanainen, VM

8 8 Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 Tietovarantojen avaamisen periaatteet, ohjaus, lainsäädäntö Datan käytön edistäminen Tietovarantojen avaamisen prosessi organisaatioissa Datan avaamista, löytämistä ja käyttämistä tukevat rakenteet, palvelut ja käytännöt Koulutus, osaamisen edistäminen Tutkimus, kehitys ja innovaatiotoiminta Vaikutusten seuranta ja arviointi Avoimen tiedon ohjelman yhteistyöalueita Tavoitteet: Julkishallinnon tuottamat julkiset tiedot ovat hyödynnettävissä käyttökelpoisessa ja koneluettavassa muodossa taloudellisesti ja turvallisesti, ottaen huomioon yksityisyyden suoja ja muut lainsäädäntöön perustuvat rajoitukset. Keskeisimmät julkisen hallinnon tietovarannot ovat avoimesti saatavilla verkossa ja niitä käytetään laajasti ja monipuolisesti. Puretaan tiedon käytön esteitä ja luodaan kannustimia tiedon avaamiselle sekä palvelujen kehittäjäverkostojen ja ekosysteemien työlle. Tehtävä: koordinoidaan ja vauhditetaan julkisen hallinnon tiedon avaamiseen ja käytön lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Lähde: Anne Kauhanen-Simanainen, VM

9 Avointa tietoa edistäviä ohjelmia ja hankkeita Julkisen hallinnon ICT-strategia/VM: Avoin tieto ja tiedon yhteiskäyttö Avoimen tiedon ohjelma: Tietovarantojen avaaminen ja saatavuus Kitkaton Suomi ICT 2015 –raportin ehdotukset/ Seurantaryhmä Osaaminen, tutkimus, koulutus, tietoinfrastruktuurit Avoimen tiedon instrumentit AVOIN/OKM Tutkimustiedon infrastruktuuri/OKM Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma TINTO/ OKM ja TEM Avoimet kehittämisympäristöt ja älystrategiat KIDE LVM Tutkimus, kehitys ja innovaatiot, TEM ja TEKES: Suomen Akatemia Avoin hallinto (OGP): Avoin toiminta, selkeä kieli, avoin tieto, hallinto mahdollistajana VM Lähde: Anne Kauhanen-Simanainen, VM

10 Työtä tiedon saatavuuden hyväksi OKM:ssä Kokonaisarkkitehtuurityö OKM:n kohdealueilla Yhteentoimivuus, tietovarannot, kohdealueiden arkkitehtuurit Tutkimuksen tietoaineistot (TTA) Pitkäaikaissäilytys (TTA-PAS ja KDK-PAS) Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) Avoimen tiedon instrumentit (AVOIN) Hankkeita tietovarantojen avaamiseksi

11 Tutkimuksen tietoaineistot -hanke (TTA) Koordinaatioryhmä Ohjausryhmä Metatietoryhmä Tietoinfrastruktuuri- ryhmä PAS-selvitys TUTKIMUS-IDA DATAKATALOGI DATANHALLINNAN PILOTTI Tiedon saatavuus AVOIN (Avoimen tiedon instrumentit)

12 Avoimen tiedon instrumentit (AVOIN-hanke) AVOIN-hanketta hallinnoidaan TTA-hankkeen yhteydessä Työryhmiä: metatieto, tietoinfrastruktuuri, tiedon saatavuus, … Avointen aineistojen julkaisun alusta Paikkatiedon liittäminen tutkimusaineistoihin Tutkimustiedon avaamisen alusta Avointen rajapintojen palvelu, auktoriteetti- tiedon palvelu ym. Palvelu- kehitys (esimerkkejä)

13 Avoimen tiedon instrumentit (AVOIN) AVOIN-hanke (Avoimen tiedon instrumentit) toimii TTA-hankkeen yhteydessä –tehostetaan avattujen tietoaineistojen laajaa hyödynnettävyyttä Mahdollistetaan tietoaineistojen tehokas yhdistely (ns. digitaalinen tutkimusprosessi) –avataan tutkimusaineistoja hyödynnettäviksi –tuetaan tiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen liittyvää osaamista –kehitetään tiedon tuottamisen prosesseja –toteutetaan avoimen tiedon hyödyntämisen pilotit

14 AVOIN-hankkeen yhteydessä kehitettäviä ratkaisuja Avointen aineistojen julkaisun alusta –mahdollistaa helpon tavan saattaa tutkimuksen tietoaineistot avoimesti hyödynnettäväksi Tutkimuksen tarpeita palvelevan avoimen rajapintapalvelun kehitystyö Rajapintaratkaisun rakentaminen mm. julkishallinnnon perustietovarantojen hyödyntämiseen (esim. VIA-liittymä) Auktoriteettitiedon palvelu (ISNI, ORCID, toimijarekisteri) Aineistojen viittauskäytäntöjä ja meritoitumista tukeva palvelu (esim. DataCite-liittymä, DOI)

15 Avoimen datan julkaisemisen alusta Alustaan liitetään esim. seuraavat työkalut –metatiedon tuotannon automatisointi –tiedon laadun ja luotettavuuden tunnistaminen –metadatajoukkojen yhdistäminen –siltaukseen liittyvät palvelut rajapintoineen Avoimen datan julkaisualusta on toteutus TTA-hankkeen tietoinfrastruktuurityöryhmän tiedon tuotannon prosessiin liittyvästä julkaisupalvelusta.

16 Tutkimustiedon avaamisen alusta Tutkimustiedon avaamisen alusta kattaa seuraavat osiot: –Avointen aineistojen tuottamisen työkalut –Julkishallinnon avattujen aineistojen haku ja yhdistely tutkimuskäyttöön –Sensitiivisten aineistojen turvallisen tutkimuskäytön kokonaisuus –Kansalaistieteen näkökulma Alustaan rakennetaan yleiskäyttöinen käyttöoikeuksien hakupalvelu –Toimialariippuvassa sovelluksessa käyttäjä tunnistetaan HAKA:lla. Aineistojen oikeudenhaltijat voivat palvelun avulla myöntää aineistoon sähköisesti käyttöoikeuden. –Lisäksi huomioidaan muuhun kuin HAKA- tms. luottamusverkostoon kuuluvat henkilöt, esim. aineistojen oikeudenhaltijat.

17 Kevään 2013 tapahtumia 19.3. metatieto ja kokonaisarkkitehtuuri –OKM, Jukola 10.4. pitkäaikaissäilytys + kerro omasta datasta –Tieteiden talo 21.5. AVOIN-hankkeen seminaari Kerro ideoistasi meille! –Annikki Roos, TTA:n Tiedon saatavuus -työryhmä –Pirjo-Leena Forsström, TTA-hankkeen pääsihteeri –Juha Haataja, OKM

18 Nature 461, 145 (10 September 2009) | doi:10.1038/461145a ASENNE… ”Se on minun!”


Lataa ppt "Tiedon saatavuuden edistäminen – avoimuutta ja arkkitehtuuria Juha Haataja"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google