Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Verotuksen perusteet II Tuloverotuksen perusteet ja ansiotuloverotus Apulaisprof. Tomi Viitala.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Verotuksen perusteet II Tuloverotuksen perusteet ja ansiotuloverotus Apulaisprof. Tomi Viitala."— Esityksen transkriptio:

1 Verotuksen perusteet II Tuloverotuksen perusteet ja ansiotuloverotus Apulaisprof. Tomi Viitala

2 Tuloverotuksen muotoja VALTION TULOVERO Valtion tulovero on valtiolle ansiotuloista maksettava vero. Tuloveroasteikkolaki annetaan vuosittain. Veroprosentti on alimmillaan 6,50 %, suurimman tuloluokan tuloista se on 31,75 %. –Tuloveroprosentit vahvistetaan vuosittain KUNNALLISVERO Kunnallisvero on kunnalle ansiotuloista maksettava tulovero. Kunnat vahvistavat vuosittain tuloveroprosenttinsa. Alin veroprosentti on 16 ja ylin 23. –Tuloveroprosentit vahvistetaan vuosittain

3 Tuloverotuksen muotoja KIRKOLLISVERO Kirkollisvero peritään evankelisluterilaisen ja ortodoksisen kirkon jäsenten ansiotuloista. Verohallinto tilittää kirkollisveron seurakunnille. Kirkollisvero on seurakunnasta riippuen 1-2 % SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU Sairausvakuutusmaksu peritään ansiotuloista tuloveron yhteydessä. Verohallinto tilittää maksun edelleen Kansaneläkelaitokselle

4 Tuloverotuksen muotoja YHTEISÖN TULOVERO Yhteisöjen tuloveroprosentti on 20. Verohallinto tilittää yhteisöjen tuloveron valtiolle, kunnille ja seurakunnille niille kuuluvien osuuksien mukaan –Yhteisöverokanta 20 % (2015) PÄÄOMATULOVERO Pääomatulovero on valtiolle pääomatuloista maksettava vero. Veroprosentti on 30 ja 33 (ns. korotettu verokanta). –Pääomatulon verotus muuttui vuodesta 2012 alkaen lievästi progressiiviseksi. Vuonna 2015 vero on 30.000 € asti 30 % ja tämän ylittävästä tulosta vero on 33 %.

5 Tuloverotuksen muotoja KORKOTULON LÄHDEVERO Korkotulon lähdevero peritään korkotuloista, jotka maksetaan yleisölle tarjolla oleville tileille tai joukkovelkakirjalainoille, kun saajana on yleisesti verovelvollinen luonnollinen henkilö tai kotimainen kuolinpesä. Veron perii koron maksaja (esim. pankki) –Korkotulon lähdevero seuraa pääomatuloverokantaa LÄHDEVERO Suomeen enintään kuudeksi kuukaudeksi tulevan ulkomaalaisen Suomesta saamasta ansiotulosta peritään 35 prosenttia lähdeveroa. Palkanmaksaja perii lähdeveron ja tilittää sen valtiolle. Lähdeveroa peritään myös mm. ulkomaalaisen saamista pääomatuloista.

6 Tuloverotuksen muotoja PERINTÖVERO Perintöveroa maksetaan valtiolle 20 000 euron tai sitä suuremmasta perinnöstä. Perintövero määräytyy perityn omaisuuden arvon ja sukulaisuussuhteen perusteella. –Verovelvollisuuden alaraja on ollut vuodesta 2008 alkaen 20.000 euroa. Tätä ennen raja oli 4 000 euroa. LAHJAVERO Lahjavero on valtiolle maksettava vero 4 000 euron suuruisesta tai sitä suuremmasta lahjasta tai ennakkoperinnöstä.

7 Verovelvollisuus Suomessa asunut luonnollinen henkilö Kotimainen yhteisö (oy, osuuskunta, ry, säätiö) –Osittain tai kokonaan verovapaa yhteisö –Yleishyödyllinen yhteisö Yhteisetuus (mm. yhteismetsä) Kuolinpesä Yhtymät (elinkeinoyhtymä (eli avoin yhtymä tai kommandiittiyhtiö), verotusyhtymä) eivät ole verovelvollisia Yhtymät ovat laskentayksikköjä, joiden puhdas tulo jaetaan yhtymän osakkaille verotettavaksi

8 Perheverotus Tuloverotus tuntee puoliso-käsitteen, mutta sen merkitys on vähäinen –mm. alijäämähyvitys Suomessa voimassa puolisoiden erillisverotus yrittäjäpuolisot = puolisot harjoittavat yhdessä elinkeinotoimintaa tai maataloutta yrittäjäpuolisoille säännökset tulo-osuuden ja yritystoiminnan varojen jaosta

9 Tulot laaja tulokäsite pelkkä varallisuuden (pääoman) siirto ei ole tuloa tuloverotus ja perintö- tai lahjaverotus ovat toisensa poissulkevia

10 Luonnollisten henkilöiden tulolajit eriytetty tuloverojärjestelmä kaksi tulolajia: ansiotulot ja pääomatulot ansiotulojen progressiivinen verotus –useampi asteikon raja pääomatulojen ”lievä progressio” –Vain yksi raja 30.000 € (alittavasta 30 % ja ylittävästä 33 %) laki määrittelee ensin pääomatulot ja muu tulo on ansiotuloa

11 Tulon laskenta nettotulon verotus = puhtaan tulon verotus puhdas tulo = veronalaisesta tulosta vähennetään sen hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuvat menot eli luonnolliset vähennykset puhdas tulo lasketaan tulolähteittäin puhtaasta tulosta tehtävien vähennysten jälkeen päästään verovuoden tuloon kun verovuoden tulosta vähennetään aikaisempien vuosien tappiot päästään verotettavaa tuloon / vahvistettavaan tappioon

12 Tulolähteet Verotettavan tulon laskenta tapahtuu tulolähteittäin: –TVL –EVL –MVL Luonnollisella henkilöllä jako pääoma- ja ansiotuloihin TVLEVLMVL POTAT

13 Oy Kuolinpesä Ay / Ky (henkilöyhtiö)= Elinkeinoyhtymä ja verotusyhtymä Luonnollinen henkilö Tulo jaettava aina pääomatuloihin tai ansiotuloihin (TULOLAJI) Pot; vero 30 / 33 % At; progressiivinen EI JAKOA pot / at (TULOLAJEIHIN) Yhteisöverokanta 20 % EI verovelvollinen, Ainoastaan laskentayksikkö. Yhtymässä laskettu tulo verotetaan yhtymän osakkailla. TVLEVLMVL Tulojen ja menojen erotus aina TULOLÄHTEESSÄ TVL EVLMVL Tulojen ja menojen erotus aina TULOLÄHTEESSÄ Tulojen ja menojen erotus aina TULOLÄHTEESSÄ TVL EVLMVL OyKuolinpesä Luonnollinen henkilö Tulolähteet ja tulolajit

14 Ansiotulo tulo, mikä ei ole pääomatuloa (huom! pääomatuloista ja niiden verotuksesta erillinen esitys) tietyissä tilanteissa kaavamainen ratkaisu (mm. yritystulon ansiotulo-osuus) valtion- ja kunnanverotus progressiivinen asteikko esim. palkka, etuus ja korvaus työ- tai virkasuhteesta, kokouspalkkio, luentopalkkio. Ansiotuloa ovat myös luontaisedut (mm. puhelinetu, ateriaetu, autoetu) ja esim. työsuhdeoptiosta saatu tulo

15 Verovapaat tulot jotkut sosiaalietuudet apurahat ja stipendit verovapaat henkilökuntaedut –Edellytykset Työnantajan järjestämä Muu kuin rahasuoritus Koskee koko henkilökuntaa Tavanomainen ja kohtuullinen –Mm. työterveydenhuolto, laajakaistaetu, liikunta- ja kulttuurisetelit

16 Verovapaat kustannusten korvaukset Työn tekemisestä aiheutuneiden kustannusten korvaaminen Erikseen säädetty verovapaat päivärahat ja kilometrikorvaukset sekä muut työmatkasta aiheutuneet kustannukset

17 Vähennykset verotuksessa Luonnolliset vähennykset ansiotulosta –Aina kiinteämääräinen ns. tulonhankkimisvähennys (620 € (2015)) –Lisäksi 620 € ylittävältä osin mm. ammattikirjallisuus, koulutus ammattitaidon ylläpitämiseksi työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut, ns. työhuonevähennys tietyin edellytyksin –Asunnon ja työpaikan väliset matkat (omavastuu 750 € (2015)) –Rajanveto ns. elantomenoihin, jotka eivät vähennyskelpoisia –Verovapaan tulon hankkimismenot eivät pääsääntöisesti vähennyskelpoisia

18 Vähennykset verotuksessa Muut ansiotulosta tehtävät vähennykset –Mm. ansiotulovähennys, perustulovähennys Verosta tehtävät vähennykset –Mm. työtulovähennys, kotitalousvähennys, ns. alijäämähyvitys


Lataa ppt "Verotuksen perusteet II Tuloverotuksen perusteet ja ansiotuloverotus Apulaisprof. Tomi Viitala."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google