Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2015 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2016-2018 Toimitusjohtaja Jari Koskinen Tiedotustilaisuus.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2015 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2016-2018 Toimitusjohtaja Jari Koskinen Tiedotustilaisuus."— Esityksen transkriptio:

1 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2015 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2016-2018 Toimitusjohtaja Jari Koskinen Tiedotustilaisuus 10.2.2016

2 Vuosikate: Mrd euroa Asukasta kohti, € Vuosikate %:a investoinneista 1) Mrd. euroa Lainakanta: Vuosimuutos, % Kuntien lkm yhteensä Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2009-2015 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset. Lähde: Tilastokeskus 1,77 324 64 15,24 3,9 301 2015 TPA Kuntien lkm (ko. vuoden kuntajaolla): 1,80 337 69 9,78 13,4 332 2009 10.2.2016 Jari Koskinen Vuosikate negatiivinen1129 Vuosikate < poistot135117 Vuosikate %:a poistoista87108 3) Sisältää liikelaitosten yhtiöittämisistä johtuvia satunnaisia tuloja noin 1,7 mrd. €. 1) %:a poistonalaisten investointien omahankintamenoista = Investointimenot – Maa- ja vesialueiden hankinta – Osakkeiden ja osuuksien hankinta - Rahoitusosuudet investointeihin. 2,47 461 99 10,45 6,9 326 2010 7 55 145 2,05 382 73 10,95 4,7 320 2011 34 143 118 Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2015 tilinpäätösarvioiden mukaan. 1,34 248 46 12,21 11,6 320 2012 80 232 71 Asukasta kohti, €2 7931 8381 9562 0382 262 Tilikauden tulos, mrd. euroa0,070,291,83 2) 0,42-0,31 2,06 380 72 13,79 12,9 304 2013 28 154 100 2 542 0,37 2) Sisältää HSY:n perustamisesta johtuvia satunnaisia tuloja noin 0,95 mrd. €. 2,20 403 78 14,68 6,5 304 2014 10 120 106 2 697 2,03 3)

3 Vuosimuutos, % Verorahoitus yhteensä Rahavarat 31.12. Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2014 ja 2015 (ml. liikelaitokset) -27,66 29,98 5,04 2015 TPA 3,7 2,1 -4,9 2015 TPA2014 - Valtionosuudet8,220,3 Vuosikate2,55-11,4 Poistot ja arvonalentumiset-2,61-1,1 Tilikauden tulos 1) 0,27 Toimintakate Mrd. euroa Toiminnan ja investointien rahavirta 2) -1,00 Lainakannan muutos 4) 0,49 10.2.2016 Jari Koskinen 2014 -26,67 29,37 5,30 8,20 2,88 -2,64 2,16 -0,10 0,98 0,8 1,5 2,8 -1,1 6,7 0,5 Poistonalaiset investoinnit 3) -3,72-2,6-3,82-2,7 Lähde: Tilastokeskus. Vuoden 2015 lukuihin on lisätty Kuntaliiton arvioimat Ahvenanmaan kuntien tiedot. Pitkäaikaisten lainojen lisäys2,42-11,82,74-9,0 - Verotulot21,762,821,182,6 4) Lainakannan muutosta ja lainakantaa vuonna 2015 pienentävät liikelaitosten yhtiöittämiset (arviolta noin 300 milj. €) 1) Vuoden 2014 tuloksessa on noin 1,7 mrd. euroa liikelaitosten yhtiöittämisistä johtuvia satunnaisia tuloja. Investointimenot 2) -4,32-43,3-7,6262,1 2) Vuoden 2014 investointimenoissa on noin 3,1 mrd. euroa ja investointihyödykkeiden luovutustuloissa noin 4,2 mrd. euroa yhtiöittämisien vaikutuksia, mistä johtuen toiminnan ja investointien rahavirta oli lähes tasapainossa. Lainakanta 31.12. 4) 17,023,016,536,3 3) Poistonalaiset investoinnit = Investointimenot ilman maa- ja vesialueiden sekä osakkeiden ja osuuksien hankintaa

4 Vuoden 2015 tilinpäätösarvioiden tulkinnassa huomioitavia seikkoja 10.2.2016 Jari Koskinen Toimintakulujen muutos olisi ollut noin +1 % (nyt -1 %) Toimintatuottojen muutos olisi ollut noin -1 % (nyt -11 %) Vuosikate olisi ollut noin 300 milj. euroa parempi Tilikauden tulos olisi ollut noin 150 milj. euroa parempi Lainakanta olisi ollut arviolta 300 milj. euroa korkeampi Investointien taso olisi ollut noin 100-200 milj. euroa korkeampi Kunnallisten liikelaitosten ja ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen vuonna 2014 vaikutti merkittävästi kuntatalouden lukuihin vuonna 2015. Ilman näitä yhtiöittämisiä: Toimintakulut laskivat noin yhden prosentin Yhtiöittämisien lisäksi toimintakulujen kasvua hidasti henkilöstökulujen sopeutus, KT:n kyselyn mukaan noin 300 milj. euroa Toimintakuluja kasvatti mm. työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu, noin 160 milj. euroa

5 Vuoden 2015 tilinpäätösarvioiden tulkinnassa huomioitavia seikkoja 10.2.2016 Jari Koskinen Kunnallisverotulot kasvoivat vain 1,8 %, vaikka 98 kuntaa nosti tuloveroprosenttiaan vuodelle 2015. Yhteisövero kasvoi 12,3 % Työmarkkinatuen kompensaatio 75 milj. euroa Kiinteistöverot kasvoivat 6,1 % Veroprosenttien ala- ja ylärajojen korotus Yhteenlasketut verotulot kasvoivat 2,8 % K untien peruspalvelujen valtionosuuteen tehtiin vuonna 2015 huomattava 236 milj. euron lisäleikkaus. Valtionosuuksia pienennettiin myös 40 milj. euroa imuroimalla sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen korotuksen mahdollinen hyöty kunnilta Valtionosuudet pysyivät lähes edellisvuoden tasolla Toiminnan ja investointien rahavirta yhä miljardi euroa alijäämäinen Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu tilikauden tulos palautui tyypilliselle tasolleen, 0,3 miljardia euroon.

6 - 2000 Manner-Suomi 50001-100000 10001- 20000 2001- 5000 20001- 50000 100001- 5001- 10000 Kuntien toimintakatteen ja verorahoituksen 1) muutos Manner-Suomen kunnissa 2014-2015 kuntakoon mukaan, % Kunnan asukasluku 31.12.2015 (ennakkotieto) 10.2.2016 Jari Koskinen Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2015 tilinpäätösarvioiden mukaan 1) Toimintakate on toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus, mikä jää katettavaksi verorahoituksella

7 - 2000 Manner-Suomi 50001-100000 10001- 20000 2001- 5000 20001- 50000 100001- 5001- 10000 Kuntien vuosikate %:a poistoista kuntakoon mukaan Manner-Suomen kunnissa 2013-2015 Kunnan asukasluku 31.12.2015 (ennakkotieto) 10.2.2016 Jari Koskinen Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2015 tilinpäätösarvioiden mukaan

8 Kuntien vuosikatteet 2000-2015, €/as. Kuntakoon mukaan (pl. Ahvenanmaa) 10.2.2016 Jari Koskinen Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2015 tilinpäätösarvioiden mukaan

9 Kuntien poistonalaiset investoinnit 1) 2000-2015, €/as. Kuntakoon mukaan (pl. Ahvenanmaa) 1) Bruttoinvestoinnit pl. maa- ja vesialueiden sekä osakkeiden ja osuuksien hankinta. 10.2.2016 Jari Koskinen Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2015 tilinpäätösarvioiden mukaan

10 Kuntien vuosikate %:a poistoista maakunnittain vuosina 2014-2015 10.2.2016 Jari Koskinen 1) Vuonna 2014 Pohjanmaan vuosikatteeseen on kirjattu liikelaitosten yhtiöittämisistä saatuja myyntivoittoja Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2015 tilinpäätösarvioiden mukaan

11 Kuntien lainakannan muutos 2000-2015, milj. € 1) Syömävelka on kuntien negatiivisten vuosikatteiden summa. Vuosina 2000-2015 syömävelkaa on otettu noin 600 miljoonaa euroa, mikä on 5 % vuosien 2000-2015 lainakannan muutoksesta. 10.2.2016 Jari Koskinen Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2015 tilinpäätösarvioiden mukaan Lainakannan muutosta vuonna 2015 pienentää liikelaitosten yhtiöittämiset (arviolta 300 milj. €)

12 Kuntien lainakanta 31.12.2000-2015, €/as. Kuntakoon mukaan (pl. Ahvenanmaa) 10.2.2016 Jari Koskinen Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2015 tilinpäätösarvioiden mukaan

13 Kuntien lainakanta maakunnittain vuosien 2014 ja 2015 lopussa, €/asukas 10.2.2016 Jari Koskinen Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2015 tilinpäätösarvioiden mukaan

14 10.2.2016 Jari Koskinen Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Manner-Suomen 138 kuntayhtymästä tiedusteluun vastasi 77 kuntayhtymää. Vastanneiden kuntayhtymien osuus kuntayhtymien toimintakuluista on noin 86 %. Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2016 talousarvioista sekä vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmista. Tiedustelun yhteenvedoissa on jouduttu osittain käyttämään myös Kuntaliiton ja valtiovarainministeriön arvioita tulevasta talouskehityksestä (mm. verotulot ja valtionosuudet) Manner-Suomen 297 kunnasta tiedusteluun vastasi 222 kuntaa. Vastanneiden kuntien osuus Manner-Suomen väestöstä on 88 %. Tiedustelun perusteena oli uuden kuntatalousohjelman asettamat kehittämispaineet kuntatalousennusteille ja talouden seurannalle.

15 10.2.2016 Jari Koskinen Kuntatalouden kehitys 2014-2017 Kunnat ja kuntayhtymät 2015 TPA 2016 TA 2017 TS 2018 TS Vuosimuutos, %2014 0,3 Valtionosuudet, mrd. €7,4-2,60,88,20 0,09Tuloveroprosentti (muutos %-yks.)0,040,020,0019,74 3,0Lainakanta, mrd. €109716,53 2,8 siitä: Verotulot, mrd. €-0,22,32,721,18 -11,0Toimintatulot, mrd. €4½2½011,78 3,7Toimintakate, mrd. €1½01-26,67 2,1Verorahoitus yhteensä, mrd. €1,90,92,229,37 -43,3Bruttoinvestoinnit, mrd. €10-2-47,62 -0,8Toimintamenot, mrd. €2½½138,45 Vuoden 2015 toimintatulojen, toimintamenojen, investointien ja lainakannan kasvua hidastaa kunnallisten liikelaitosten sekä ammattikorkeakoulujen yhtiöittämiset Lähde: Vuodet 2014-2015 Tilastokeskus Vuodet 2016-2018 Taloustutkimus Oy:n kysely, paitsi verotuloarviot Kuntaliitto ja valtionosuusarviot VM

16 Kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelma vuosina 2014-2016, mrd. € Toimintakate Rahoituserät, netto Vuosikate Poistot Satunnaiset erät, netto Tilikauden tulos -28,08 0,20 2,68 -2,65 0,27 0,30 2016 TA Toimintatulot Toimintamenot 10,94 -39,02 Verotulot Valtionosuudet 21,73 8,83 10.2.2016 Jari Koskinen -26,67 0,17 2,88 -2,64 1,92 2,16 2014 11,78 -38,45 21,18 8,20 Vuosina 2014 - 2015 tuloslaskelman eriin vaikuttavat kunnallisten liikelaitosten sekä ammattikorkeakoulujen yhtiöittämiset. Vuonna 2014 tilikauden tuloksessa on arviolta 1,7 miljardia euroa liikelaitosten yhtiöittämisistä johtuvia satunnaisia tuloja. -27,66 0,23 2,55 -2,61 0,33 0,27 2015 TPA 10,49 -38,15 21,76 8,22 Lähde: Vuodet 2014-2015 Tilastokeskus/Kuntaliitto Vuosi 2016 Taloustutkimus Oy:n kysely/Kuntaliitto/VM

17 Kuntien ja kuntayhtymien rahoituslaskelma vuosina 2014-2016, mrd. € Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät, netto Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Omaisuuden myyntitulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut muutokset Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. Lainakanta 31.12. 2016 TA 2,68 0,27 -0,45 -4,74 0,17 0,50 -1,57 -0,10 3,30 -1,95 0,30 0,00 -0,02 5,02 18,67 10.2.2016 Jari Koskinen 2014 2,88 1,92 -2,56 -7,62 0,24 5,05 -0,10 -1,05 2,74 -1,93 0,15 0,34 0,15 5,30 16,53 Vuonna 2014 rahoituslaskelman erissä on mukana kunnallisten liikelaitosten yhtiöittämisen vaikutukset 2015 TPA 2,55 0,33 -0,55 -4,32 0,16 0,83 -1,00 -0,14 2,42 -1,91 0,21 0,16 -0,26 5,04 17,02 Lähde: Vuodet 2014-2015 Tilastokeskus/Kuntaliitto Vuosi 2016 Taloustutkimus Oy:n kysely/Kuntaliitto/VM

18 Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate sekä tilikauden tulos vuosina 2000-2016, mrd. € Tilikauden tulos sisältää vuonna 2010 HSY:n perustamisesta johtuvia satunnaisia tuloja noin 0,95 mrd. euroa ja vuonna 2014 liikelaitosten yhtiöittämisistä johtuvia satunnaisia tuloja arviolta 1,7 mrd. euroa. 10.2.2016 Jari Koskinen Liikelaitosten yhtiöittäminen HSY:n perustaminen Lähde: Vuodet 2000 - 2015 Tilastokeskus Vuosi 2016 Taloustutkimus Oy:n kysely/Kuntaliitto

19 Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate, poistot sekä investoinnit 1997-2016, mrd. € 10.2.2016 Jari Koskinen 1) Investointimenot – Rahoitusosuudet investointeihin. Vuoden 2010 luvuissa on mukana Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän perustamiseen liittyviä eriä. Vuoden 2014 luvussa on mukana arviolta 3,1 mrd. euroa liikelaitosten yhtiöittämisiin liittyviä osakkeiden ja osuuksien hankintaa. TATPA Lähde: Vuodet 1997-2015 Tilastokeskus Vuosi 2016 Taloustutkimus Oy:n kysely/Kuntaliitto

20 10.2.2016 Jari Koskinen Kuntien ja kuntayhtymien toiminnan ja investointien rahavirta sekä lainakannan muutos 1997-2016, mrd. € Toiminnan ja investointien rahavirta on rahoituslaskelman välitulos, jonka negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee, että menoja joudutaan kattamaan joko kassavaroja vähentämällä tai ottamalla lisää lainaa. Positiivinen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen. 1) Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus, netto + Investoinnit, netto Tulorahoitus, netto = Vuosikate + Satunnaiset erät, netto + tulorahoituksen korjauserät TATPA Lähde: Vuodet 1997-2015 Tilastokeskus Vuosi 2016 Taloustutkimus Oy:n kysely/Kuntaliitto

21 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat 1997-2016, mrd. € Lähde: Vuodet 1997-2015 Tilastokeskus Vuosi 2016 Taloustutkimus Oy:n kysely/Kuntaliitto 10.2.2016 Jari Koskinen TATPA

22 Vuosien 2012-2016 peruspalvelujen valtionosuusleikkausten vaikutus kuntasektorin vuosikatteeseen 10.2.2016 Jari Koskinen Ilman vuosien 2012-2016 peruspalvelujen valtionosuusleikkauksia kuntatalous olisi tasapainossa ja vuosikate riittäisi myös kattamaan nettoinvestoinnit. Mrd. € Lähde: Vuodet 2000-2015 Tilastokeskus /Kuntaliitto Vuosi 2016 Taloustutkimus Oy:n kysely/Kuntaliitto TATPA


Lataa ppt "Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2015 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2016-2018 Toimitusjohtaja Jari Koskinen Tiedotustilaisuus."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google