Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja HOITO JA HUOLENPITO TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ vuode- ja hoivaosastot pitkäaikaisosastot.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja HOITO JA HUOLENPITO TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ vuode- ja hoivaosastot pitkäaikaisosastot."— Esityksen transkriptio:

1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja HOITO JA HUOLENPITO TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ vuode- ja hoivaosastot pitkäaikaisosastot tuetun/tehostetun palveluasumisen yksiköt vanhainkodit kotihoito

2 Ammattiosaamisen näyttö Näyttö voidaan suorittaa yhtenä kokonaisuutena/kahtena osasuorituksena riippuen työssäoppimispaikasta: 1.Perushoidon osasuoritus työssäoppimisjakson aikana 2.Lääkehoidon osasuoritus työssäoppimisjakson aikana

3 Valmistautuminen  Mikäli työssäoppimispaikassa on käytössä VRK -kortti, hanki se hyvissä ajoin ohjeiden mukaan  Tutustu työssäoppimiskansion sisältöön.  Ota yhteys työssäoppimispaikkaan noin kaksi viikkoa aikaisemmin ja varmista seuraavia asioita:  Osoite, yksikön nimi  Ohjaajan nimi ja yhteystiedot  Mihin aikaan menet töihin ensimmäisenä aamuna?  Onko jotain erityistä, mitä tulisi huomioida ensimmäisenä päivänä?  Allekirjoita salassapitolomake ja säilytä se to-kansiossasi.

4 Työasu  Opiskelija selvittää soittaessaan työssäoppimispaikassa tarvittavan vaatetuksen. Varsinaisen suojavaatetuksen saa yleensä työssäoppimispaikasta.  Mikäli varsinaista suojavaatetta ei tarvitse, varaa itsellesi siistit, tarkoituksenmukaiset ja vain työssäoppimisessa käytettävät vaatteet jakson ajaksi.  Työasuun kuuluvat asianmukaiset työkengät, puhtaat, helposti pestävät sukat/sukkahousut ja nimineula. Toiminnan ja sään luonteen mukaisesti varaa mukaan myös lämmintä ulkovaatetusta sekä sopivat ulkojalkineet.

5 Ruokailu  Opiskelija voi ruokailla työyksikön työntekijöille järjestämässä paikassa tai syödä omia eväitä.  Oppilaitos maksaa opiskelijoille ateriakorvauksen 3€ jokaiselta toteutuneelta työssäoppimispäivältä.  Opiskelija anoo ruokarahan sähköisesti Wilman kautta.  Korvaus maksetaan opiskelijan tilille, joten lomakkeessa tulee näkyä opiskelijan oma tilinumero ja BIC-koodi asianmukaisesti kirjattuna.

6 H uomioi jakson aikana  Purukumia ei ole tarpeen syödä muuta kuin aterian jälkeen.  Tupakointia ei töihin tullessa eikä työpäivän aikana.  Huomioi työskennellessäsi huolellinen käsihygienia ja tavanomaiset varotoimet.  Säilytä kännykkäsi pukukaapissa äänettömällä työpäivän ajan.  Säilytä työssäoppimisjaksoa koskevat asiakirjat työssäoppimiskansiossasi jakson ajan. Kansio tulee olla työpaikalla saatavilla.  Tuo kansio ohjaavalle opettajalle jakson päätyttyä.  Vältä myös voimakkaitten hajusteiden käyttöä.

7 Salassapitovelvollisuus  Opiskelija ei saa kertoa työpaikan ulkopuolisille henkilöille (omat ystävät ja perheenjäsenet, facebook – kaverit) asiakkaiden/asukkaiden asioista.  Opiskelija on vaitiolovelvollinen henkilökuntaan liittyvissä asioissa.  Valokuvaaminen työpaikassa on kielletty.  Opiskelija sitoutuu vaitiolovelvollisuuteen allekirjoittamalla salassapitolomakkeen.  Vaitiolovelvollisuus jatkuu työssäoppimisen jälkeen.

8 Hygieniakäytännöt  Pitkät hiukset kiinni.  Ei koruja, kelloja, kynsilakkaa.  Ei rakenne- tai akryylikynsiä tms.  Kasvojen alueen lävistykset tulee ottaa pois töihin mentäessä.  Uskonnollisista syistä huvin käyttö on sallittu (lue käyttö- ja pesuohjeet).  Rokotukset tulee olla voimassa, tarvittaessa myös hepatiitti –B.  Ulkomailla olevan opiskelijan tulee huolehtia ennen Suomessa työssäoppimisen aloittamista ns. resistenttien mikroobien kartoitusnäytteet kuntoon (mm. MRSA, VRE, salmonella).

9 Hygieniakäytännöt  Opiskelija saa osallistua eristyspotilaiden (ilma-, pisara- ja kosketuseristys ) hoitoon harjoitteluyksikössä tapahtuneen riittävän ohjauksen jälkeen ja lähiohjaajan valvomana  Opiskelija ei saa osallistua seuraavien eristyspotilaiden hoitoon / tutkimiseen : moniresistentti tuberkuloosi (MDR ja XDR), verenvuotokuume (Lassa, Marburgin tauti, Ebola jne.), SARS, MERS tai lintuinfluenssa  Vesirokko-, vyöruusu- ja tuhkarokkopotilaiden hoitoon opiskelija voi osallistua vain, jos opiskelijalla on immuniteetti niitä kohtaan aikaisemman sairastumisen tai rokotusten pohjalta (http://ohjepankki.vsshp.fi/fi/7364)(http://ohjepankki.vsshp.fi/fi/7364

10 Työaika  Huomioi työyksikön toiminnan luonne (päivä/ilta/viikonloppuvuorot) ja ohjaajasi työvuorot. 37,5 h /viikossa keskimääräinen työpäivä on 7,5 h työpäivät voivat olla eripituisia työvuorot laaditaan yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa Esim. hammaslääkärikäynnit eivät sisälly työaikaan ja niistä tulee neuvotella erikseen. Työvuorolomake Virallinen asiakirja Laadi työvuorot työpaikkaohjaajasi kanssa työvuorolomakkeelle kuivamustekynällä. Työpaikkaohjaaja vahvistaa allekirjoituksellaan jakson päätyttyä. Jos joudut muuttamaan työvuoroa, sovi siitä ensin työpaikkaohjaajasi kanssa  viivaa alkuperäinen yli ja kirjaa muutos alapuolelle. Liitä työvuorolomake työssäoppimiskansioon jakson päätyttyä.

11 Poissaolot  Ilmoita poissaoloista välittömästi työssäoppimispaikkaan ja ohjaavalle opettajallesi.  Merkitse S-kirjain työvuorolomakkeeseen sairauspoissaolon ajalta.  Ilmoita poissaolosi myös ryhmänohjaajalle.  Poissaolokorvaukset neuvotellaan työpaikkaohjaajan ja ohjaavan opettajan kanssa.

12 Työssäoppimisen ohjaus ja näyttöön valmistautuminen  Ohjaava opettaja käy ensimmäisten viikkojen aikana työssäoppimispaikalla. Valmistaudu alkukeskusteluun kirjaamalla oma lähtötasosi ja tavoitteet omalle oppimisellesi.  Laadi näyttösuunnitelma ja palauta se työpaikkaohjaajalle viimeistään jakson puoliväliin mennessä. Suunnitelmalla osoitat, miten aiot näyttää osaamisesi työssäoppimisjakson aikana.  Ammattiosaamisen näyttö sijoittuu työssäoppimisjakson loppupuolelle ja on luonteeltaan prosessinäyttö. Näytön kesto on yksilöllinen.  Näyttö alkaa, kun työpaikkaohjaaja on hyväksynyt allekirjoituksellaan opiskelijan näyttösuunnitelman.  Opiskelija tekee yhden potilaan hoitosuunnitelman erillisille lomakkeelle (näyttölomakkeen liitteenä tiedonkeruulomake ja hoitosuunnitelma).

13 Arviointi  Perus- ja lääkehoidon ammattiosaamisen näytöt arvioidaan.  Loppuarvioinnissa on mukana opiskelija, ohjaava opettaja ja työpaikkaohjaaja.  Lopullinen arviointi hoito- ja huolenpidon opintokokonaisuuden näytön arvosanasta tehdään yhdessä ohjaavan opettajan, työpaikkaohjaajan ja opiskelijan kanssa.  Arvioinnin tulee olla tehty kirjallisesti arviointikeskusteluun mennessä. Arvioinnin yhteenvetolomake täytetään yhdessä arviointikeskustelun aikana.  Hyväksytty näyttö arvioidaan tyydyttävä/hyvä/kiitettävä.  Työssäoppimisen jakson arviointi on hyväksytty/hylätty.  Opiskelijalla on mahdollisuus valittaa/pyytää arvioinnin oikaisua ohjaavalta opettajalta 14 vrk kuluessa. Mikäli uusi arviointi tyydytä, valitus kirjallisena perusteluineen ammattiosaamisen näytön toimielimelle

14 Arviointi Opiskelija: - huolehtii potilaan henkilökohtaisesta puhtaudesta ja pukeutumisesta, syömisestä, juomisesta ja erittämisestä sekä unen ja levon tarpeesta. - seuraa hengitystä ja verenkiertoa sekä avustaa liikkumisessa. - huolehtii potilaan yksilöllisistä sosiaalisista, psyykkisistä ja henkisistä tarpeista. - turvallinen lääkkeiden käsittely ja jakaminen potilaskohtaisiin annoksiin, lääkkeiden antaminen potilaalle, lääkehoidon vaikutusten tarkkailu ja niistä tiedottaminen sekä potilaan ohjaus lääkemääräysten uusimisessa, lääkkeiden säilyttämisessä ja hävittämisessä. - luo luontevia potilassuhteita ja edistää ammatillisella vuorovaikutuksella hoitosuhdetta. - pystyy työskentelemään tiimin / työryhmän jäsenenä erilaisten ihmisten kanssa. - suunnittelee, toteuttaa ja arvioi hoitotyötä potilaan yksilöllisistä tarpeista lähtien. - toimii ammattieettisten periaatteiden mukaan. - kunnioittaa potilaan mielipiteitä, tunteita ja vakaumusta. - toimii työpaikan työsuojeluohjeiden, hygieniakäytäntöjen ja aseptisten periaatteiden mukaisesti työskennellen ergonomisesti oikein. - työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. - työn perustana olevan tiedon hallinta näkyy opiskelijan toiminnassa ja opiskelijan oman toiminnan arvioinnissa.

15 Voit käyttää oheista lomaketta työssäoppimisen etenemisen havainnollistamiseksi. MaTiKeToPe 9.410.411.412.413.4 16.417.418.419.420.4 23.424.4 25.426.427.4 30.41.5 Vappu2.53.54.5 7.58.59.510.511.5 Työviikon pituus on 37,5 tuntia (ei arkipyhiä) Punainen: opettaja käy alkukeskustelussa Musta: mahdolliset näyttöpäivät Vihreä: loppuarviointi

16 TURUN AMMATTI-INSTITUUTTI Terveys ja hyvinvointi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto/lähihoitaja PL 955,Uudenmaantie 43 20101 Turku SAATEKIRJE TO-PAIKALLE (tulostettavaksi to-kansioon) HOITO JA HUOLENPITO: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. -. 2015 Työssäoppimisjakso on osa lähihoitajan tutkinnon pakollisia ammatillisia opintoja liittyen Hoito ja huolenpito –tutkinnon osaan. Työssäoppimisen jakso on 9 osp (6 viikkoa) Opiskelijan kokonaistyöviikko on 37,5 tuntia niin, että työskentely työpaikassa on keskimäärin 7,5 tuntia/päivä. Työpäivät voivat olla 7-8 tuntia. Syys/hiihtolomaa vietämme xxxxxxxxx. OPISKELIJOIDEN LÄHTÖTASO Opiskelijoiden pohjakoulutus on peruskoulu. Lähihoitajakoulutuksen he ovat aloittaneet elokuussa 20XX. Koulutus kestää kolme vuotta. Ryhmän tavoitteena on lähihoitaja-tutkinnon lisäksi suorittaa opintojen loppuvaiheessa ylioppilastutkinto. Tähän mennessä on opiskeltu yleisaineitten lisäksi esim. varhaiskasvatusta, sosiaali- ja terveysalan perusteita, vuorovaikutustaitoja, etiikkaa. TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tarkoitus on, että opiskelija osallistuu monipuolisesti, aktiivisesti ja tavoitteellisesti potilaiden perus- ja lääkehoitoon ammattihenkilön ohjauksessa. Opiskeluun kuuluu nuorten ammattiosaamisen näytön suorittaminen. Työssäoppimisen ohjaajan ei tarvitse olla suorittanut näytön vastaanottajan tutkintoa, riittää, että hän on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon omaava ammattilainen. Opiskelija laatii näyttösuunnitelmaa ensimmäisten viikkojen aikana. Näyttösuunnitelman tulee olla valmis ja työpaikkaohjaajan hyväksymä viimeistään jakson puolessa välissä. Kun työssäoppimisen ohjaaja on hyväksynyt suunnitelman, näyttö voi alkaa. Näyttö on prosessiluonteinen ja sen kesto on yksilöllinen. Tavoitteena on perus- ja lääkehoidon ammattiosaamisen arviointi kattavasti. Työssäoppimisen ohjaava opettaja käy työssäoppimispaikassa keskimäärin kaksi kertaa tapaamassa opiskelijaa ja ohjaajaa. Ensimmäisen viikon aikana käydään alkukeskustelu ja viimeisen viikon aikana loppuarviointi. Työssäoppimisen arviointia opiskelija tekee päivittäin itseohjautuvasti ja yhdessä ohjaajansa kanssa. Jakson loppuarvioinnissa keskustellaan opiskelijan itsearvioinnista ja ohjaajan antamasta arvioinnista. Työssäoppimisjakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Ammattiosaamisen näytöstä (asteikolla T1-K3) saatu arvosana integroidaan Hoito ja huolenpito- tutkinnon osaan. Jakson päätyttyä opiskelija tuo työssäoppimiskansionsa ohjaavalle opettajalle. Tarvittaessa, ota yhteyttä ohjaavaan opettajaan. TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAAVAT OPETTAJAT: nimi: nimi:nimi: puh. puh: puh:


Lataa ppt "Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja HOITO JA HUOLENPITO TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ vuode- ja hoivaosastot pitkäaikaisosastot."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google