Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Lääkehoidon päivä Lääkityslista kuntoon! 17.3.2016.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Lääkehoidon päivä Lääkityslista kuntoon! 17.3.2016."— Esityksen transkriptio:

1 Lääkehoidon päivä Lääkityslista kuntoon! 17.3.2016

2  Lääkkeiden käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteinen valtakunnallinen teemapäivä  Toteutetaan paikallisina tapahtumina  Pääviesti ”Tunne lääkkeesi – Lääkityslista kuntoon!”  Järjestetään koko viikon 11 ajan, erityisesti 17.3.2016 Mikä on Lääkehoidon päivä?

3  Teemana on lääkehoidon kokonaisuuden hallinta  Keskeinen esiin nostettava asia ja työkalu on ajantasainen lääkityslista.  Tavoitteena on tehdä näkyväksi ajantasaisen lääkitystiedon merkitys lääkehoidon onnistumiselle ja lisätä lääkkeiden käyttäjien osallisuutta oman hoitonsa hallinnassa. Lääkehoidon päivä 17.3.2016 ”Lääkityslista kuntoon!”

4  tehdä lääkityslista tunnetuksi lääkkeiden käyttäjille  aktivoida lääkkeiden käyttäjiä  hankkimaan ja ylläpitämään ajantasaista lääkityslistaa (ml. itsehoitolääkkeet ja ravintolisät ja rokotteet)  ymmärtämään ajantasaisen lääkityslistan merkitys lääkitysturvallisuuden edistäjänä ja oma mahdollisuutensa parantaa lääkitysturvallisuuttaan  Kysymään ja kertomaan lääkehoidostaan terveydenhuollon ammattilaisilta  tunnistamaan ja seuraamaan lääkehoitonsa toivottuja vaikutuksia, kuten oireiden häviäminen tai toimintakyvyn paraneminen  tunnistamaan ja seuraamaan lääkehoitonsa mahdollisia haitta- ja yhteisvaikutuksia tai muita ongelmia Lääkehoidon päivän tavoitteet Lääkkeiden käyttäjät

5  lisätä kansallista ja alueellista moniammatillista yhteistyötä  kannustetaan sopimaan terveydenhuollon organisaatioiden välillä konkreettisia toimintatapoja potilaiden ajantasaisen lääkitystiedon liikkumiseksi yksiköiden välillä potilaan suostumuksella  kannustaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia aktiivisesti  varmistamaan, että erityisesti monisairailla kaikki käytössä olevat lääkkeet (ml. itsehoitolääkkeet, ravintolisät ja rokotteet) on ajantasaisesti kirjattu lääkityslistaan sekä hoito- ja palvelusuunnitelmaan turvallisen lääkehoidon varmistamiseksi ja seurannan helpottamiseksi.  tekemään lääkityslistaa ja sen merkitystä tunnetuksi lääkkeiden käyttäjille Lääkehoidon päivän tavoitteet Alan ammattilaiset (1/2)

6  Kannustaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia aktiivisesti ja säännöllisesti tarkistamaan lääkkeiden käyttäjiltä lääkehoitojen tavoitteiden saavuttamista:  Tehoaako lääke toivotulla tavalla?  Kuinka lääkettä on otettu?  Onko lääkityksessä ollut ongelmia?  Koska lääkkeen käyttäjä on viimeksi käynyt lääkärin tai hoitajan seurantakäynnillä ja milloin seurantamittauksia on tehty (terveydenhuollon ammattilaisen toimesta tai omatoimisesti)? Lääkehoidon päivän tavoitteet Alan ammattilaiset (2/2)

7  tehdä lääkityslista tunnetuksi opiskelijoille  lisätä tietoisuutta  ajantasaisen lääkityslistan merkityksestä lääkitysturvallisuuden edistämisessä  lääkehoitojen seurannan merkityksestä ja siitä, miten havaittuja epäkohtia tiedotetaan eteenpäin moniammatillisessa yhteistyössä  oman ammattikunnan ja muiden toimijoiden roolista lääkehoidon seurannassa sekä moniammatillisuudesta  olemassa olevista menetelmistä ja työkaluista lääkehoitojen seurantaan osana alan eri sektoreiden koulutusta Lääkehoidon päivän tavoitteet Alan opiskelijat

8  osallistua kansalliseen ja alueelliseen moniammatilliseen yhteistyöhön  kannustetaan osallistumaan moniammatilliseen yhteistyöhön esimerkiksi julkisen perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon, yksityisen terveydenhuollon ja apteekkien kanssa  kannustetaan osallistumaan Lääkehoidon päivän järjestämiseen paikallisissa tapahtumissa ja tiedottamaan päivästä Lääkehoidon päivän tavoitteet Järjestöt

9  Terveydenhuollon ammattilaisten verkostoitumista potilaan hyödyksi  Tapahtumia esimerkiksi apteekeissa ja terveyskeskuksissa sekä sosiaali- ja terveysalan koulutusyksiköissä  Yleisöluentoja Päivän aikana

10 Lääkehoidon päivää 17.3.2016 toteuttavat Viranomaiset  Fimea, Kela, THL, Valvira Yliopistot  Helsingin yliopisto  Itä-Suomen yliopisto Ammattijärjestöt ja tieteelliset yhdistykset  Suomen Apteekkariliitto  Suomen Farmasialiitto ry  Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer  Suomen Lääkäriliitto  Suomalainen Lääkäriseura Duodecim  Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry  Suomen Proviisoriyhdistys ry  Suomen sairaanhoitajaliitto ry  Tehy ry Apteekit  Apteekkariliiton jäsenapteekit  Itä-Suomen yliopiston apteekki  Yliopiston Apteekki Sairaalat ja sairaala-apteekit  Helsingin kaupunki, Haartmanin päivystyssairaala  HUS-Apteekki  KYS-apteekki  Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, TYKS sairaala-apteekki

11 Lääkehoidon päivää 17.3.2016 toteuttavat Opiskelijajärjestöt  Sairaanhoitajaliiton opiskelijajäsenet  Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt  Suomen Hammaslääketieteen Opiskelijain Liitto ry  Suomen Medisiinariliitto ry Lääkeyritysten edunvalvontajärjestöt  Lääketeollisuus ry  Rinnakkaislääketeollisuus ry Lääketietoa tuottavat yhtiöt  Abomics Oy  DRA Consulting  Farenta  Lääketietokeskus  Pro dosis Oy Muut  Kuntaliitto  Lääkeinformaatioverkosto Järjestöt  Allergia- ja Astmaliitto ry  Crohn ja Colitis ry  Epilepsialiitto ry  Hengitysliitto ry  Kuluttajaliitto  Muistiliitto ry  Munuais- ja maksaliitto ry  Neuroliitto  Psoriasisliitto ry  Selkäliitto ry  SOSTE Suomen sosiaali ja terveys  Suomen Diabetesliitto ry  Suomen Kilpirauhasliitto ry  Suomen Luustoliitto ry  Suomen Migreeniyhdistys ry  Suomen Parkinson-liitto ry  Suomen Potilasliitto ry  Suomen Reumaliitto ry  Suomen Sydänliitto ry


Lataa ppt "Lääkehoidon päivä Lääkityslista kuntoon! 17.3.2016."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google