Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

11.2.2016 Markkula1 Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma – mitä ikäihmisille? Kaikki hyvin kotona – Iäkkään arjen turvallisuus ja mielen hyvinvointi 11.2.2016.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "11.2.2016 Markkula1 Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma – mitä ikäihmisille? Kaikki hyvin kotona – Iäkkään arjen turvallisuus ja mielen hyvinvointi 11.2.2016."— Esityksen transkriptio:

1 11.2.2016 Markkula1 Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma – mitä ikäihmisille? Kaikki hyvin kotona – Iäkkään arjen turvallisuus ja mielen hyvinvointi 11.2.2016 kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö

2 Haitat kuormittavat yhteiskuntaa  ehkäisevä päihdetyö yksi ratkaisu 11.2.2016 Markkula2 Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 % enemmän ja maksasairauskuolemia yli 100 % enemmän kuin 20 vuotta sitten. Tupakointi on edelleen yksi suurimmista väestöryhmien terveyseroja aiheuttavista tekijöistä. Viimeisen 20 vuoden aikana jotain huumausainetta elämänsä aikana käyttäneiden osuus on kolminkertaistunut. Oma tai läheisen rahapeliongelma koskettaa useita satoja tuhansia suomalaisia vuosittain. > 1 000 milj. € 364−434 milj. € ? € n. 290 milj. € EPT

3 Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma – yhteinen ote haittojen vähentämiseen Ehkäisevä päihdetyö = toimintaa, jolla vähennetään päihteiden käyttöä ja päihteiden käytöstä aiheutuvia terveydellisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia haittoja. Toimintaa ohjataan –Lailla ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) –Lain toimeenpanon tueksi toimintaohjelmalla  Ohjelma on lain käyttöohje!  Antaa suuntaviivat sille minkä eteen ehkäisevässä päihdetyössä tulevina vuosina tehdään töitä yhdessä 11.2.2016 Markkula3

4 Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma – työn tueksi Ohjelma on suunnattu erityisesti: –Ehkäisevän päihdetyön toimijoille eri hallinnonaloilla ja kolmannella sektorilla kunnissa ja alueilla –Kuntien ja alueiden työtä tukeville kansallisille toimijoille  Ehkäisevä päihdetyö kuuluu kaikille 11.2.2016 Markkula4

5 Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman kuusi painopistettä Ehkäisevä päihdetyö (EPT) voi olla kattavaa, vaikuttavaa ja kustannustehokasta vain, jos –Ehkäisevän päihdetyön valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset rakenteet ovat kunnossa –Haitoista viestitään tutkittuun tietoon perustuen yksilöiden valintojen ja sosiaali- ja terveyspolitiikan tueksi –Riskikäyttö ja haitat tunnistetaan sekä tukea tarjotaan varhaisessa vaiheessa –Paikallista alkoholi-, tupakka- ja rahapelipolitiikkaa toteutetaan suunnitellusti ja laajassa yhteistyössä –Haittojen ehkäisyyn panostetaan lähiyhteisöissä –Ammattilaisilla on riittävästi ehkäisevän päihdetyön osaamista Näihin liittyen tavoitteet ja kehittämiskohteet: –Mitä jo tehtävää toimintaa voisi tehostaa? –Onko tarvetta uusille avauksille? 11.2.2016 Markkula5

6 Ikäihmiset ja alkoholi Lähtökohta: Tulevien eläkeikäisten joukossa alkoholin säännöllinen käyttö on paljon yleisempää kuin aiemmissa sukupolvissa (Mäkelä ym. 2010). Ikääntyneillä alkoholin käytön riskit ilmenevät vähäisemmällä kulutuksella kuin työikäisillä (Seppä ym. 2010).  Haittoja voi ilmetä, vaikkei käyttö lisääntyisikään.  Alkoholinkäyttöä on arvioitava suhteessa terveydentilaan ja lääkitykseen.  Vähentämistä kannattaa harkita joka tapauksessa iän karttuessa. 11.2.2016 Markkula6

7 Mitä ohjelmassa ikäihmisille? Sosiaali- ja terveyspalveluissa tehostetaan varhaista tunnistamista ja tukea erityisesti sote- ja itsehallintouudistuksen yhteydessä.  Yhtenäisten järjestämissopimusten tueksi määritetään palvelukohtaiset toimintakäytännöt : 1. käytön tunnistamiseksi 2. lyhytneuvonnan ja tupakasta vieroituksen tarjoamiseksi 3. tarpeenmukaiseen hoitoon ohjaamiseksi 4. käyttöä ja sovittuja toimia koskevan tiedon kirjaamiseksi  Palveluissa huomioidaan ongelmien yhteenkietoutuminen sekä varmistetaan päihdeasioista vastaavan sote-ammattilaisen tuki. 11.2.2016 Markkula7

8 Mitä ohjelmassa ikäihmisille? Riskitietoisuutta mukaan ikäihmisten palveluihin  Alkoholin käyttötavat, tupakointi ja rahapelaaminen kartoitettava sekä riskit arvioitava osana palvelutarpeen arviointia ja hyvinvointia edistävää kotikäyntiä.  Mahdollisuudet tiedon jakamiseen, puheeksiottoon ja tuen piiriin ohjaamiseen otettava käyttöön myös neuvontapalveluissa ja päiväkeskuksissa.  Ikäihmisten tarpeisiin räätälöityjä menetelmiä kehitettävä ja otettava käyttöön.  Osaamista kehitettävä edelleen: esim. päihdeasiakkaan kohtaaminen & peliongelman tunnistaminen ja puuttuminen. 11.2.2016 Markkula8

9 Mitä ohjelmassa ikäihmisille? Viestintää tulisi kohdentaa etenkin…  ikääntyville ikääntymisen vaikutuksista alkoholinkäytön riskeihin ja sietokykyyn sekä alkoholin ja lääkkeiden yhteisvaikutuksista. Toiminta vapaa-ajan yhteisöissä  Kunnissa linjataan alkoholin tarjoilusta ja tupakkatuotteiden käytöstä niiden omissa tiloissa ja tilaisuuksissa (ml. palveluista tehtävät kilpailutukset) > esim. ikäihmisten palveluasumisessa.  Kunnat edistävät etenkin työelämän ulkopuolella olevien mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa päihteettömän vapaa- ajan toiminnan kehittämiseen. 11.2.2016 Markkula9

10 Kiitos huomiostanne Lisätietoja: 11.2.2016 Markkula10 Painotuote: Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma. Alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentäminen. E-kirja: Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma Verkkosivut: www.thl.fi/ehkaisevapaihdetyo Ehkäisevän päihdetyön uutiskirje: TilausohjeetEhkäisevän päihdetyön toimintaohjelma. Alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentäminen.Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelmawww.thl.fi/ehkaisevapaihdetyoTilausohjeet


Lataa ppt "11.2.2016 Markkula1 Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma – mitä ikäihmisille? Kaikki hyvin kotona – Iäkkään arjen turvallisuus ja mielen hyvinvointi 11.2.2016."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google