Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tieteellisen tekstin konventioita Anna Hermiö 27.1.2015.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tieteellisen tekstin konventioita Anna Hermiö 27.1.2015."— Esityksen transkriptio:

1 Tieteellisen tekstin konventioita http://blogs.helsinki.fi/tieteellinenkirjoittaminen/ Anna Hermiö 27.1.2015

2 Hyvä tieteellinen teksti Tehty lukemista varten Perusteltu aihe Niin helppolukuinen kuin mahdollista Toisia tutkijoita kunnioittava Nöyrä omille rajoilleen Avoin toisin ajatteleville

3 Mikä tekee tekstistä tieteellisen? tutkimusprosessin tulos konventiot historia ihanteet kulttuurierot hiljainen tieto sosiaalistuminen

4 Tutkimusraportin rakenne 1/2 IMRD Introduction Methods Results Discussion

5 Nimiölehti (kansi) Tiivistelmä Sisällys Johdanto Teoreettinen tausta Menetelmät ja aineisto Käsittelyosan luvut Loppuluku Lähteet Liitteet Tutkimusraportin rakenne 2/2

6 Otsikko Mitä, mistä, miten? usein kaksiosainen (pää- ja alaotsikko) lyhyt, täsmällinen tyyli vastaavuus tekstin kanssa yhdenmukaisuus

7 Sisällys rakenne alaluvut vastaavuus tekstin kanssa otsikot

8 tutkimuksen tavoite, kohde, aineisto, menetelmät sekä päätulokset ja päätelmät persoonamuotona passiivi tai yks. 3. persoona aikamuotona imperfekti tai preesens - Tutkimus osoitti, että – –. - Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että – –. itsenäinen teksti määrämittainen ei lähteitä, ei yksityiskohtia vastaavuus tekstin kanssa Kirjoitetaan viimeiseksi! Tiivistelmä

9 johdatus aiheeseen taustaa tutkimuksia johdatus tutkielmaan tutkimuskysymykset näkökulma rakenne Johdanto

10 Luo tutkimuskenttä: Osoita aiheen tärkeys tai ajankohtaisuus. / Tee yleistyksiä. / Tee katsaus aiempaan tutkimukseen. Luo itsellesi paikka tutkimuskentässä: Tarkastele kriittisesti aiempaa tutkimusta. / Osoita aukko tai puute perustellen. / Aseta ja herätä kysymyksiä. / Sido työsi traditioon. Ota oma paikkasi tutkimuskentässä: Esitä tutkimuksen tavoitteet. / Esittele tutkimus. Kerro tekstin rakenteesta. Johdannon malli (Swales 1990)

11 Loppuluku tiivistä tee päätelmiä keskustele arvioi merkittävyyttä ja luotettavuutta katso tulevaan

12 Tieteellisen tekstin ominaispiirteet (Kniivilä ym. 2007) A. metateksti A. argumentaatio B. referointi

13 A) Metateksti = tekstiä tekstistä strukturoidaan tekstiä ja tilannetta ohjataan tulkintoja pidetään yllä vuorovaikutusta kommentoidaan tekstin tuottamista

14 Metatekstin kaksi tyyppiä 1. Tekstuaalinen metateksti yhtenäistää ja sidostaa tekstiä jaksottaa tekstiä kertoo rakenteesta kertoo, kenen väitteestä on kyse 2. Vuorovaikutuksellinen metateksti kertoo tiedon varmuusasteesta kertoo kirjoittajan suhtautumisesta ennakoi lukijan tulkintoja

15 Esimerkkejä metatekstistä 1/2 Seuraavaksi käsittelen.. Kuten aiemmin totesin… Ensiksi, toiseksi, kolmanneksi… Tulkintani mukaan… Tulosten perusteella voidaan sanoa… A:n mukaan Selvästi, todennäköisesti, luonnollisesti, tietysti Saattaa, lienee, on mahdollista

16 Esimerkkejä metatekstistä 2/2 On mielenkiintoista huomata, että Lienee epätodennäköistä, että… Asia voidaan nähdä… Tässä luvussa tarkastelen… Olen rajannut aineistoni… Edellä esitetty tulkinta osoittaa, että… On tarpeen korostaa… Tätä voidaan havainnollistaa… Oletettavasti haastateltavat… Syynä tähän lienee se, että…

17 B) Argumentaatio perustelujen esittämistä väitteiden tukemista lukijan vakuuttamista päättelyä, päättelyketjujen esittämistä

18 Argumentoinnin keinoja Syysuhde Perustelen tätä sillä, että… koska; siitä syystä, että Yleisyys ja toistuvuus Monet tutkimukset ovat osoittaneet… toistuvasti, toisinaan, poikkeuksetta Vastakohtaisuus Toisaalta voidaan ajatella, että… Päätelmät Näyttää siltä, että… Varmuusaste Tämä osoittanee…

19 Kirjallisuutta Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007: Tutki ja kirjoita. Tammi, Helsinki. Kinnunen, Merja & Löytty, Olli (toim.) Tieteellinen kirjoittaminen. Tampere: Vastapaino. Kniivilä, Lindblom-Ylänne, Mäntynen 2007: Tiede ja teksti. Svinhufvud, Kimmo 2007: Gradutakuu. Tammi, Helsinki. Swales, John 1990: Genre Analysis. English in academic research settings.


Lataa ppt "Tieteellisen tekstin konventioita Anna Hermiö 27.1.2015."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google