Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Monimuuttujamenetelmistä Lähtökohtana mallittaa muuttujien välinen riippuvuusrakenne. Rakenne tulee sovellusalan teoriasta. Sopiva analyysi valitaan mallin.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Monimuuttujamenetelmistä Lähtökohtana mallittaa muuttujien välinen riippuvuusrakenne. Rakenne tulee sovellusalan teoriasta. Sopiva analyysi valitaan mallin."— Esityksen transkriptio:

1 Monimuuttujamenetelmistä Lähtökohtana mallittaa muuttujien välinen riippuvuusrakenne. Rakenne tulee sovellusalan teoriasta. Sopiva analyysi valitaan mallin ja muuttujien mitta-asteikoiden perusteella. Erona monimuuttujamallin ja riippuvuustarkastelujen välillä on se, että mallissa toisten muuttujien vaikutukset vaikuttavat toisten muuttujien vaikutuksiin. Monimuuttujamenetelmiä kannattaa lähestyä havaintoaineiston kuvailun ja riippuvuustarkastelujen kautta.

2 Riippuvuuskuvailu- Monim.malli Korrelaatiot Ristiintaulukko Ryhmittäiset keskiarvot Regressioanalyysi Log-lineaarinen malli Monisuuntainen ANOVA Muita monimuuttujamenetel miä

3 Regressioanalyysistä Lineaarinen malli: y = b 0 + b 1 x 1 + … Kerrointen estimointi Testit / selitysaste Jäännöstarkastelut (oletukset) Multikollineaarisuusongelma/ominaisuus

4 Kovarianssianalyysistä Periaatteessa keskiarvovertailu Perustuu neliösummahajotelmaan (variansseihin) Muuttujan lisääminen malliin voi vaikuttaa toisten muuttujien vaikutuksiin (vertaa regressioanalyysin multikollineaarisuus)

5 Yleisiä huomioita monimuuttujamenetelmistä Analyysin tuloksen lukeminen SPSS:stä on helppoa: jos p < 0.05, on vaikutusta. Menetelmän oikea käyttö kuitenkin vaatii mallin ja sen käytön edellytysten tuntemista Kun malli on sama kuin sovellusalan teoriassa esitetty mind-map, on mallin sopivuuden testi sama kuin tarkastelu siitä onko teoriassa esitetty malli oikea.


Lataa ppt "Monimuuttujamenetelmistä Lähtökohtana mallittaa muuttujien välinen riippuvuusrakenne. Rakenne tulee sovellusalan teoriasta. Sopiva analyysi valitaan mallin."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google