Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

2 Tutkimuksen suunnittelu

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "2 Tutkimuksen suunnittelu"— Esityksen transkriptio:

1 2 Tutkimuksen suunnittelu

2 Käsitteitä Hypoteesi = tutkimusolettamus
Altiste (syy) = ulkoinen fysikaalinen,kemiallinen tai biologinen tekijä, joka voi vaikuttaa terveyteen Vaste (seuraus) = terveydentila tai muu kiinnostuksen kohde, johon altiste vaikuttaa Sekoittava tekijä = muut tekijät, jotka voivat vaikuttaa altisteen ja vasteen yhteyteen Otos = edustava joukko tutkittavia Näyte = vähemmän edustava joukko Kato = osa ei tule tutkimukseen tai keskeyttää

3 Tieteellinen tutkimus voidaan jakaa
1) Teoreettisessa tutkimuksessa käytetään tutkimuskirjallisuutta, jonka avulla pyritään rakentamaan malleja ja selityksiä 2) Empiirisessä tutkimuksessa kerätään aineistoa, jota analysoidaan (ja testataan teoreettisen tutkimuksen malleja) laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus Sivu 20! Tehtävä 2, sivu 24

4 Erilaisia tutkimusasetelmia
Poikittaistutkimus Tutkitaan yhtenä tiettynä ajankohtana Ei kerro, mikä on syy ja seuraus Verrataan erilaisia ryhmiä Kuvataan vallitsevuutta eli prevalenssia (esim. kuinka monella % nukkumisvaikeuksia) Toistetut tutkimukset kertovat muutoksista Kahden asian välistä yhteyttä kuvataan korrelaatiokertoimella

5 Tapaus-verrokkitutkimus
Valitaan tiettyä sairautta sairastavat henkilöt ja vertailuhenkilöt Verrataan sairauden puhkeamisen oletettuja syitä Harvinaiset sairaudet Ei kerro, mikä on syy ja seuraus Ongelmana myös muistivirheet

6 Pitkittäistutkimus Suuri määrä osallistujia ja pitkä tarkastelujakso
Seurattava ryhmä = kohortti satunnaisotanta tai tietoinen valinta Kuvataan ilmaantuvuus eli insidenssi = seurannan aikana havaitut uudet tapaukset eli morbiditeetti Tulokset riskisuhteena (esim. tupakoitsijalla 3-kertainen riski sairastua…) Voi kertoa syystä ja seurauksesta

7 Kokeellinen tutkimus eli interventio
Tietoa syistä ja seurauksista Tutkija määrää, mitä tutkittavien on tehtävä tutkittavat satunnaistetaan vähintään kahteen ryhmään Kontrolloitu interventio Usein Placebo- eli lumeryhmä Kaksoisokkotutkimus tutkijatkaan ei tiedä kenellä placeboa

8


Lataa ppt "2 Tutkimuksen suunnittelu"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google